Ledig stilling:

SINTEF søker senior sikrings- og beredskapsrådgiver

Søknadsfrist: 16.05.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Trondheim, Norge

Søknadsfrist: 16.05.21

Om arbeidsgiver:

SINTEF is one of Europe's largest independent research organisations. We create value through knowledge generation, research and innovation, and develop technological solutions that are brought into practical use.SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

Kontakt:

Navn: Knut Skaugstad

Tittel: Seniorrådgiver sikring og beredskap

Tlf.: 982 17 503

Navn: Marian N.E. Resell

Tittel: Sikrings- og beredskapssjef

Tlf.: 975 92 908

Har du like høye ambisjoner for sikring og beredskap som oss?

SINTEF er en av Norges mest anerkjent merkevarer, og er i dag et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. Dette omdømmet og vår vekst er resultat av de innovasjoner og løsninger vi har utviklet for våre kunder og samfunnet. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet i 70 år. FNs bærekraftsmål er en viktig og naturlig del av hverdagen i SINTEF, og vi rapporterer om dette årlig i vår egen bærekraftsrapport.

Vi søker en nøkkelperson som skal være en pådriver og jobbe helhetlig med sikrings- og beredskapsarbeidet i SINTEF. Denne stillingen er organisert i stab under avdelingen Økonomi og styring sammen med 12 engasjerte medarbeidere. I SINTEF er høy grad av profesjonalitet innenfor security en forutsetning for å kunne ivareta den konfidensialitet som våre kunder forventer. Med stadig mer komplekse omgivelser er behovet for profesjonalisering av fagområdet sterkt økende. Vår nye senior sikrings- og beredskapsrådgiver vil bidra til å sikre nødvendig utvikling på strategisk nivå i konsernet og implementering i organisasjonen.

Vår beredskap sikrer våre ansatte og våre øvrige verdier ved uforutsette hendelser. Senior sikrings- og beredskapsrådgiver skal være stedfortreder for sentral beredskapsleder, herunder bidra til å lede og videreutvikle SINTEFs beredskap.

Du vil jobbe strategisk sammen med sikrings- og beredskapssjef og ressurspersoner i konsernet gjennom SINTEFs Sikkerhetsutvalg og i faglig Forum for sikring og beredskap. Stillingen rapporterer til sikrings- og beredskapssjef.

Vi ønsker oss en ny medarbeider med:

 • Relevant utdanning på masternivå, alternativt militær eller politifaglig utdanning.
 • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • Sikkerhetsfaglig kompetanse og kjennskap til aktuelt lovverk og styrende dokumenter innen fagområdet.
 • Kommunikasjonsegenskaper og god formidlingsevne, både skriftlig og muntlig.
 • Beslutningsevne og gjennomføringskraft.
 • Personlig integritet og robusthet i krevende situasjoner.
 • God forståelse av virksomhetskultur i større organisasjoner.
 • Gode lederegenskaper og samarbeidsevner.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Forvalte og utvikle intern eksportkontroll.
 • Utvikle personellsikring.
 • Følge opp digital synlighet gjennom interne sosiale medier.
 • Ivareta rollen som stedfortreder for sentral beredskapsleder.
 • Bistå med følgende oppgaver:
  • Strategisk utvikling av fagområdet gjennom SINTEFs Sikkerhetsutvalg.
  • Operasjonell og taktisk utvikling av fagområdet gjennom Forum for sikring og beredskap.
  • Utarbeide trusselvurderinger.
  • Være premissgiver for sikringsnivået i konsernet.
  • Lede og videreutvikle beredskapen i SINTEF.
  • Lede og delta i beredskapsøvelser.
  • Være konsernledelsens rådgiver og støttespiller.

SINTEF tilbyr:

 • En selvstendig stilling med gode muligheter til faglig og personlig utvikling i samspill med dyktige mennesker .
 • En utfordrende og sentral rolle i et stadig viktigere ansvarsområde i SINTEF.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold.
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver i en årrekke.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser.

Arbeidssted vil være Trondheim, og vi ønsker tiltredelse snarest.

Søknadsfrist er 16. mai.

Velkommen til SINTEF!

Powered by Labrador CMS