Ledig stilling:

Rådgiver - Informasjonssikkerhetsansvarlig

Søknadsfrist: Snarest

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Tromsø, Norge

Søknadsfrist: Snarest

Om arbeidsgiver:

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon Med pasienten – for pasienten gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.

De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen. Les mer om oss på unn.no.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Kontakt:

Navn: Per Bruvold

Tittel: Spesialrådgiver

Tlf:: 97539771

Vil du ha ny jobb ved Nord-Norges største sykehus?

UNN satser på digitalisering og e-helse! Vi skal utvikle tjenester, og utnytte teknologi til det beste for pasienter, pårørende og helsepersonell.

Avdeling for digitale tjenester og teknologi har en ledig stilling som informasjonssikkerhetsansvarlig.Avdelingen arbeider med rådgivning, informasjonssikkerhet, forvalter avtaler, er kontaktledd til vår driftsleverandør og leder innføring av flere nye IT-systemer i sykehuset. Informasjonssikkerhet og beredskap er et av de viktigste områdene i vårt arbeid, og vi jobber derfor med kontinuerlig forbedring av informasjonssikkerhet i foretaket. Arbeidet stiller krav til formidlingsevne, selvstendighet og evne til samarbeid.Din hovedoppgave er å følge opp at relevante lover, forskrifter, og interne krav og retningslinjer etterleves for UNN. Du skal i nært samarbeid med Personvernombudet følge opp risiko- og trusselbildet og sørge for at UNNs IT-systemer holder nødvendig sikkerhetsnivå, Du vil være rådgiver i sikkerhetsspørsmål overfor foretakets ledelse og klinikker/sentrer. Informasjon og opplæring i informasjonssikkerhet vil være sentrale oppgaver. Du er med i et utbredt samarbeid internt i UNN, og i avdelingen har vi flere rådgivere som jobber med informasjonssikkerhet og som utgjør et eget informasjonssikkerhetsteam. Du vil være UNNs representant i Helse Nords Fagråd for informasjonssikkerhet, og ha samarbeid med andre foretak i regionen innen sikkerhets- og beredskapsfaglige spørsmål.

Stillingens oppgaver tilpasses til enhver tid utviklingen innenfor fagfeltet, og det må derfor påregnes at arbeidsoppgavene kan endres over tid.

Høres dette spennende ut? Da gleder vi oss til å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for foretakets informasjonssikkerhetsarbeid, og representere foretaket i regionalt og nasjonalt arbeid
 • Delta i arbeid med styrende dokumenter, beredskap, revisjoner og rapportering
 • Risikovurdering og risikostyring
 • Rådgiving
 • Opplæring
 • Medlem av intern sikkerhetsorganisasjon
 • Samarbeide med Helse Nord IKT og øvrige foretak i regionen

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innenfor relevante studieretninger som IKT eller sikkerhet, helst på masternivå
 • Kunnskap om og erfaring med moderne teknologi og arkitektur
 • Kunnskap om problemstillinger knyttet til informasjonssikkerhet
 • Erfaring med risikoanalyse som verktøy og gjennomføring av risikovurderinger
 • Kjennskap til relevante lovverk, standarder, samt god praksis innenfor fagområdet
 • Ønskelig med erfaring fra rådgivning
 • Ønskelig med erfaring fra undervisning/kursvirksomhet
 • Kvalifisert til å bli sikkerhetsklarert

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • kan jobbe selvstendig, systematisk og strukturert
 • har gode samarbeidsevner og kan jobbe i team
 • har en analytisk og løsningsorientert tilnærming til arbeidsoppgavene
 • evner å forstå, forankre og bruke sikkerhetskrav og brukerbehov i aktuelle saker
 • har gode muntlig og skriftlig formidlingsevne, og kan forklare trusler, sårbarheter og risiko tilpasset mottakerne
 • evner å prioritere og levere når det er høyt arbeidspress

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte oppgaver
 • Positivt tverrfaglig arbeidsmiljø i en avdeling hvor alle arbeider for å gjøre hverandre gode
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mobiltelefon, bærbar datamaskin og godtgjørelse for mobilabonnement
 • Arbeidssted UNN Tromsø
 • Lønn etter avtale
Powered by Labrador CMS