Ledig stilling:

Vil du bidra til forbedring av sikringstilstanden i petroleumsnæringen?

Søknadsfrist: 20.03.23

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Stavanger, Norge

Søknadsfrist: 20.03.23

Om arbeidsgiver:

Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå innenfor helse, miljø, sikkerhet, beredskap og sikring, og gjennom dette også medvirker til å skape størst mulig verdier for samfunnet. Petroleumstilsynet har også fått ansvaret for oppfølging av fornybare energikilder til havs, som hydrogen, havvind, karbonfangst og lagring, samt utvinning av havbunnsmineraler. Til dette arbeidet trenger vi dyktige og motiverte fagfolk.

Kontakt:

Navn: Jan Ketil Moberg

Tittel: Fagleder Logistikk og beredskap

Tlf.: 51 87 34 91

-

Navn: Ingvild Klaveness

Tittel: Seniorrådgiver

Tlf.: 51 87 33 10

Vi har ledig en senior stilling innen fagområdet sikring. Stillingen tilhører fagavdeling for Logistikk og beredskap som dekker beredskap, sikring, kran og løft og dykking.

Stillingen innebærer spennende og utfordrende oppgaver innen et bredt spekter av tema. Du vil bidra i faglige analyser, utredninger, kunnskapsutvikling, informasjonsformidling, regelverksutvikling, rådgi departement, samhandle med andre myndigheter og delta i store nasjonale øvelser med mer. Du vil også delta i sikringstilsyn på innretninger til havs (plattformer) og landanlegg.

Vi trenger deg som har erfaring, er engasjert og klar for nye utfordringer. Vi har varierte dager og gode muligheter for videre faglig utvikling. Vi ønsker deg som blir engasjert av stikkord som sikring, energisikkerhet, trusselbilde, sikringsrisiko, sikringstiltak, kontinuerlig forbedring, tilsyn, totalforsvar, samvirke, nasjonal beredskap og krisehåndtering.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning og utføre sikringsfaglig prosjekt- og utredningsarbeid for Ptil og overordnet departement
 • Gjennomføre analyser blant annet knyttet til situasjon- og trusselbilde
 • Aktivt bidra til dialog, utvikling og samvirke med andre myndigheter knyttet til; sikring, samfunnssikkerhet, samt nasjonal beredskap og krisehåndtering
 • Føre tilsyn med aktørenes styringssystemer for sikring og forebyggende arbeid mot bevisste anslag
 • Bidra til utvikling av regelverk og standarder innen sikring og samfunnssikkerhet
 • Bidra til vedlikehold og videreutvikling av styrende dokumenter for arbeidsprosessene innenfor stillingens ansvarsområde
 • Følge opp og eventuelt granske sikringshendelser

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse fra universitet eller høgskole med relevant fagkrets innen eksempelvis stats- og samfunnsvitenskap eller sikkerhets- og beredskapsfag
 • Bred erfaring fra arbeid med sikring og samfunnssikkerhet, herunder totalforsvaret
 • Erfaring fra utredningsarbeid og analyser innen fagfeltet
 • God kjennskap til lover, forskrifter, standarder og veiledninger innen områdene sikring og samfunnssikkerhet
 • Erfaring og kunnskap om nasjonal beredskap og krisehåndtering
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Den som tilsettes må fremlegge gyldig helseerklæring etter forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet, samt gyldig sikkerhetsklarering til Hemmelig (H). Dersom søkeren ikke er sikkerhetsklarert fra før, må søkeren være sikkerhetsmessig skikket ift. krav gitt i Lov om nasjonal sikkerhet (Sikkerhetsloven) og Forskrift om sikkerhetsklarering og annen klarering (Klareringsforskriften) slik at klarering og autorisasjon til H kan gis etter tiltredelse. I tillegg bør søkere ha:
 • Søkere bør ha minst 8 års relevant erfaring innenfor sikring og samfunnssikkerhet
 • Erfaring og kunnskap om sikringsrisikostyring, herunder trussel-forståelse, sikringsrisikoanalyse samt utvikling og implementering av sikringsplaner, inkludert barrierestyring (sikringstiltak for personellsikkerhet, fysisk- og informasjonssikkerhet )
 • Kjennskap til om petroleumsvirksomhet/offshore energi

Personlige egenskaper

 • God evne til å kommunisere
 • Gode samarbeidsevner, samtidig som du må kunne arbeide strukturert og faglig selvstendig
 • Analytisk og systematisk, samtidig som at du er resultatorientert og har gjennomføringsevne. I tillegg ønsker vi deg som er interessert i sikringsfaglig utvikling

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Bred kontakt med næringen og andre myndigheter
 • Gode muligheter til videre kompetanseoppbygging og egenutvikling
 • Et godt tverrfaglig og sosialt miljø
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fadderordning
 • Moderne IKT-løsninger
 • Moderne og innbydende lokaler – med eget kontor
 • Aktivt bedriftsidrettslag og gode treningsfasiliteter i og utenfor huset
 • Tilgang til hytte ved sjøen

Som arbeidsgiver ønsker vi i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor blir alle kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring oppfordret til å søke jobb hos oss. Dette gjelder både kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Petroleumstilsynet jobber aktivt med IA-arbeid, som innebærer blant annet at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

Dersom kandidater opplyser at de har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller ikke kan dokumentere sammenhengende yrkeskarriere, kan opplysningen bli brukt til statistikkformål.

Powered by Labrador CMS