Ledig stilling:

Sikkerhets- og beredskapsleder (seniorrådgiver)

Søknadsfrist: 22.08.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast, Heltid

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 22.08.21

Om arbeidsgiver:

Økokrim er spissorganet i politiet og påtalemyndigheten for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi skal ivareta vårt samfunnsoppdrag blant annet ved å etterforske særlig alvorlige eller prinsipielle lovovertredelser innen disse fagområdene, treffe påtalevedtak og iretteføre sakene. Vi skal også yte bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning.

Fordi vi har omfattende, kompliserte og prinsipielle saker, er vi avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.

Økokrim holder til i Oslo sentrum. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.

For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og uttømmende og utvidet politiattest må innhentes, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis man oppfyller kravene, skal man innkalle minst én søker til intervju. Søkere gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Søknad registreres i rekrutteringssystemet og bekreftede kopier av attester og vitnemål skal følge med som tilleggsfiler.

Kontakt:

Navn: Andreas Lunde

Tittel: Seniorrådgiver

Tlf./E-post: 402 00 450

Navn: Per Husan

Tittel: Politiinspektør

Tlf./E-post: 474 57 924

Er du vår nye sikkerhets- og beredskapsleder? Økokrim søker deg som kan opprettholde og videreutvikle Økokrim som beredskapsorganisasjon. Stillingen er organisert i avdelingen for virksomhetsstyring. Sikkerhets- og beredskapsleder har delegert myndighet fra sjef Økokrim til å kontrollere og følge opp sentrale prosesser innen sikkerhet og beredskap. Hvis du har erfaring med sikkerhets- og beredskapsarbeid og gode kunnskaper om kravene som sikkerhetsloven stiller, kan du være den rette for oss.

Arbeidsoppgaver

 • styrke intern sikkerhetskultur
 • utvikle og forvalte styringssystemet for sikkerhet
 • utvikle og forvalte beredskapsplanverket
 • være kravstiller og rådgiver i sikkerhetsspørsmål
 • følge opp avvik og sikkerhetstruende hendelser
 • ha ansvar for autorisasjon
 • drive kontroll av sikkerhetsarbeid
 • gjennomføre verdivurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyser
 • rapportere om sikkerhetstilstanden

Kvalifikasjoner

 • minimum 3 års utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
 • lang relevant praksis kan kompensere for manglende utdanning
 • ha god forståelse for og oversikt over sikkerhetslovgivning og må kunne operasjonalisere krav som stilles
 • erfaring fra sikkerhetsstyring og –ledelse i politi, forsvar eller en organisasjon som er underlagt sikkerhetsloven, er en fordel
 • god kjennskap til styringsprosesser i offentlig forvaltning
 • kunnskap om standarder innenfor risikostyring, IT-revisjon og ledelsessystem (ISO 27000-serien eller lignende)
 • erfaring fra utarbeidelse av planverk for beredskap er en fordel
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i engelsk
 • den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET

Personlige egenskaper

 • evne og vilje til nært tverrfaglig samarbeid
 • opptatt av å utvikle egen og andres kompetanse
 • meget god arbeidskapasitet, samt evne til å gjennomføre planer og nå resultater
 • meget gode analytiske evner
 • initiativrik og endringsvillig
 • evne til å arbeide strukturert og tenke helhetlig

Vi tilbyr

 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • tverrfaglig samarbeid
 • godt arbeidsmiljø med inspirerende medarbeidere
 • samarbeid med myndigheter i inn- og utland
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • avlønning som seniorrådgiver (stillingskode 1364), kr 650 000—820 000
 • høyere avlønning kan vurderes ved særlig kompetanse/erfaring
Powered by Labrador CMS