Ledig stilling:

Ønsker du å lede forebyggende saker og bidra til arbeidet mot voldelig ekstremisme i Norge?

Søknadsfrist: 01.12.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 01.12.22

Om arbeidsgiver:

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Kontakt:

Navn: Bjørn Wold

Tittel: Seksjonsleder

Tlf: 23 30 50 00

Kontraterroravdelingen i PST skal forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge. Dette er en av PSTs prioriterte oppgaver og er utfordrende, spennende og komplekst. Vi søker nå etter saksleder ved kontraterroravdelingen, seksjon for saker og tiltak. Som saksleder vil du lede etterretnings- og tiltaksarbeidet i de forbyggende sakene på avdelingens arbeidsområde. Dette arbeidet er spennende og utfordrende og er en av tjenestens høyest prioriterte oppgaver.

Arbeidsoppgaver

Som saksleder vil du lede arbeid med forbyggende saker som del av et team. Stillingen medfører ikke personalansvar. Som saksleder vil du imidlertid være fagleder på taktisk nivå og ansvarlig for å drive etterretningsarbeidet og tiltaksarbeidet i dine saker. Du vil ha ansvar for produksjon, koordinering og oppdragsdialog med alle som arbeider i dine saker.

Som saksleder er du en viktig del av PSTs kjernevirksomhet og etterretningsarbeid i de forebyggende sakene og bidragsyter i denne sammenheng. Deltakelse i prosjekter og team utenfor saksarbeidet er også en del av dine oppgaver. Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme

Kvalifikasjoner

Du må ha fullført politihøgskolen og ha relevant erfaring fra ledelse av saker samt erfaring fra det forebyggende tiltaksarbeidet i politiet og/eller PST. Det er en fordel med erfaring fra ledelse av etterretningsprosesser i PST samt kunnskap om og forståelse av PSTs organisasjon og oppgaver.

Videre vil etterretningsfaglig kompetanse og forståelse for etterretnings- og tiltaksprosess bli vektlagt. Det er ønskelig med kurs/utdanning i etterretningsledelse samt erfaring fra relevant etterretningsarbeid og/eller etterforskningsarbeid.

Personlige egenskaper

Du må ha evne til å skape god samhandling i team. Du må ha meget god vurderingsevne og må kunne håndtere store arbeidsmengder. Du må kunne jobbe selvstendig, du er initiativrik og er løsningsorientert. Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og til kompetansedeling i organisasjonen.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

Arbeidshverdagen hos oss er preget av samhold, samarbeid, stå-på-humør, flerfaglighet, høy kompetanse, gode utviklingsmuligheter og ikke minst interessante og givende arbeidsoppgaver.

Årslønn innenfor spennet kr 661 400-765 600 (ltr. 70-77) som politioverbetjent (SKO 0287). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Bli kjent med Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Powered by Labrador CMS