Ledig stilling:

Vil du jobbe med internt forebyggende sikkerhetsarbeid i NVE?

Søknadsfrist: 01.05.24

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 01.05.24

Om arbeidsgiver:

Vi forvalter Norges vann- og energiressurser til samfunnets beste. Det er vårt ansvar å sørge for at strømmen blir levert, holde tilsyn med kraftbransjen, utvikle regelverk og behandle søknader om konsesjon til fornybar energiproduksjon. Vi overvåker og varsler om naturfare for å hjelpe samfunnet med å håndtere flom og skredrisiko. Vi er den nasjonale faginstitusjonen for hydrologi og driver med forskning. NVE har over 600 ansatte, med hovedkontoret i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. Vi er et direktorat underlagt Energidepartementet.

Kontakt:

Navn:  Per Viggo Kristiansen
Tittel: Sikkerhetsleder
Tlf./E-post:  48 88 44 17

----------

Navn: Benjamin Stabell
Tittel: HR-kontakt
Tlf./E-post: 91 19 20 23

Dette er en spennende og utfordrende stilling for deg som har motivasjon og erfaring til å skape framdrift og kontinuerlig forbedring innenfor forebyggende sikkerhetsarbeid.

Norges vassdrags- og energidirektorat har en ledig fast stilling i avdeling for IKT- og informasjonsforvaltning. Stillingen er plassert i avdelingens stab. Staben har et overordnet og virksomhetsovergripende ansvar for direktoratets interne sikkerhetsarbeid, hvor sikkerhetsstyring av fagområdene nasjonal sikkerhet og digital sikkerhet står sentralt. Du vil jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig arbeidsmiljø som gir muligheter for faglig utvikling. Du blir en del av vår interne sikkerhetsorganisasjon og vil samarbeide tett med direktoratets avdelinger.

Vi søker deg som har stor interesse for forebyggende sikkerhetsarbeid og ønsker å ha en sentral rolle med å videreutvikle direktoratets interne sikkerhetsarbeid. Din hovedarbeidsoppgave vil være å følge opp det operative sikkerhetsarbeidet, som skal videreutvikles til å bli mer verdi- og risikobasert i tråd med våre sikkerhetsmål. Dette skal løses med en funksjonell tilnærming for å opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå. Du vil også få ansvar for å gjennomføre faglige utredninger og prosjekter.

Stillingen er tillagt rollen som stedfortredende sikkerhetsleder. Andre sikkerhetsroller vurderes tillagt stillingen basert på søkeres erfaring og interesser.

Stillingen er fast. Arbeidssted er Oslo, alternativt ved vårt regionskontor på Hamar.

Arbeidsoppgaver

 • støtte sikkerhetsleder og informasjonssikkerhetsleder i oppfølgning av det forebyggende sikkerhetsarbeidet
 • utarbeide, koordinere og følge opp risikovurderinger og vedlikeholde risikoregister
 • holde oversikt over og forvalte skjermingsverdige verdier
 • utarbeide sikkerhetstiltak for beskyttelse av skjermingsverdige verdier
 • følge opp grunnsikringstiltak og påbygningstiltak for å opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå ved våre lokasjoner
 • utarbeide interne beredskapsplaner og gjennomføre trening og øvelser
 • gjennomføre internkontroll, revisjoner og rapportere sikkerhetstilstand
 • behandling og oppfølgning av sikkerhetsavvik og sikkerhetstruende hendelser
 • ansvar for opplæring og bevisstgjøring innen fagområdet
 • bidra i videreutvikling av styringssystem for sikkerhet
 • bidra i sikkerhetsorganisasjonens og stabens øvrige oppgaver

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant utdanning på masternivå, men manglende formell utdannelse kan i særlige tilfeller kompenseres med svært relevant erfaring
 • relevant erfaring fra forebyggende sikkerhetsarbeid i en større virksomhet
 • meget god kunnskap om fagområdets regelverk, herunder lover, forskrifter, standarder og beste praksis
 • meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • stillingen krever at du kan sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG/COSMIC TOP SECRET nivå for å tiltre stillingen

Erfaring, faglig integritet og personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt i innstillingen.

Du bør ha:

 • aktuelle kurs og sertifiseringer innen forebyggende sikkerhetsarbeid og sikkerhetsstyring
 • erfaring med forvaltning av sikkerhetsgodkjente informasjonssystemer
 • god kjennskap til sivilt beredskapssystem (SBS)
 • erfaring fra prosjektledelse og gjennomføring av endringsprosesser

Prosessen med sikkerhetsklarering eller autorisering starter ikke før du eventuelt er ansatt hos oss. Du kan lese mer om hva autorisering og sikkerhetsklarering innebærer på nsm.no./ Du kan lese mer om hva som inngår i personopplysningsblanketten på lovdata.no.

Vi legger vekt på at du er

 • systematisk og setter deg raskt inn i komplekse problemstillinger
 • selvstendig og tar initiativ samt evner å fullføre oppgaver
 • involverende og god til å samarbeide
 • løsningsorientert
 • trygg i krevende situasjoner

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du del av et sterkt fagmiljø med et viktig samfunnsoppdrag. Vi er opptatt av at alle i NVE skal oppleve personlig og faglig utvikling, trives på jobb over tid og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi ønsker oss medarbeidere med ulike erfaringer og perspektiver sånn at vi kan løse oppgavene våre på best mulig måte.

Hos oss får du:

 • gode arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid, betalt overtid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • mulighet for avtale om delvis hjemmekontor når arbeidsoppgavene dine gjør det mulig
 • nødvendig tilrettelegging som bidrar til at du kan stå i jobben over tid
 • fordelene av fleksibel personalpolitikk som tar hensyn til at medarbeiderne våre er i ulike livsfaser
 • ansettelse i stillingskode 1434/1364 - rådgiver/ seniorrådgiver og lønn iht. NVEs lønnspolitikk, som tilpasses kvalifikasjonene dine

Viktig informasjon om søkeprosessen

Legg ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden som dokumentasjon på kompetansen og erfaringen din. Vi sender ikke slike dokumenter tilbake, så sørg for at du har en kopi. Det kan bli behov for en utvidet referansesjekk av søkere som får jobben. Det innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte at dokumentasjonen du har sendt inn, er gyldig.

I jobbsøkerportalen kan du krysse av hvis du har en funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Alle som krysser av på gyldig grunnlag kvalifiserer til positiv særbehandling. Minst en søker fra hvert avkrysningsalternativ blir kalt inn til intervju. Vi anbefaler derfor at du krysser av om du kvalifiserer til det.

Avkrysningen danner også grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter har med i årsrapportene sine. Du kan lese mer om avkrysningen og positiv særbehandling i Arbeidsgiverportalen.

Søkerlister til statlige stillinger er offentlige. De inneholder navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Hvis du ikke vil stå på denne listen, må du begrunne det. Vi gir deg beskjed hvis vi likevel ikke kan la være å føre deg opp på listen, og du får mulighet til å trekke søknaden din før den blir offentlig.

Powered by Labrador CMS