Ledig stilling:

Vil du lede operativ seksjon i Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)?

Søknadsfrist: 12.08.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 12.08.22

Om arbeidsgiver:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å:

- gi råd og veiledning

- utvikle sikkerhetstiltak

- varsle og håndtere alvorlige dataangrep

- føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverk

NSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet.

Kontakt:

Navn: Tove Gartland

Tittel:

Tlf.: 958 99 755


Navn: Trine Tangen

Tlf.: 905 53 525

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er sentral i deteksjon og håndtering av alvorlige IKT sikkerhetshendelser mot private og offentlige samfunnskritiske virksomheter.

Vi søker nå etter en strategisk og utviklingsorientert leder til vår operative seksjon. Seksjonen har ansvar for den nasjonale responsfunksjonen når cyberhendelser rammer samfunnskritiske virksomheter, både offentlige og private. Omfanget av cyberhendelser er sterkt økende og videreutvikling av operativ enhet vil være viktig for å kunne styrke og forbedre vårt operative fagmiljø og den nasjonale responsfunksjonen.

Basert på seksjonens håndtering av slike hendelser vil du også bidra til at NCSC leverer det nødvendige risikobildet, med tilhørende forebyggende tiltak fra teknisk til politisk nivå.

Vi søker en leder som evner å tenke strategisk, kombinert med god ledelse, organisering og drift av enheten. Seksjonen har omfattende kontakt med andre fagmiljøer, med private og offentlige virksomheter og har tidvis høyt press og intensivt arbeid. Robusthet og gode samarbeid- og kommunikasjonsevner er viktige egenskaper i håndtering av kritiske cyberhendelser.

Seksjonssjef rapporterer til leder for NCSC og inngår i ledergruppen til senteret.

Ansvarsområder:

 • Lede og videreutvikle arbeidet med nasjonal håndtering av alvorlige cyberhendelser
 • Lede og videreutvikle de operative leveransene i forbindelse med cyberangrep mot kritisk infrastruktur og andre samfunnsviktige funksjoner.
 • Lede og videreutvikle en seksjon med kompetente kunnskapsmedarbeidere, inkludert ledelse av ledere.
 • Videreutvikle og skape gode samarbeidsrelasjoner internt i senteret, i NSM, samt mot nasjonale og internasjonale, private og offentlige samarbeidspartnere.
 • Legge til rette for å løfte tung teknisk data og innsikt fra operative hendelser til videre verdiøkning i NSM.
 • Resultat-, personal- og økonomiansvar, herunder å planlegge og styre seksjonens virksomhet.
 • Mediehåndtering ved alvorlige nasjonale hendelser.
 • Bidra inn i avdelingens ledergruppe og til avdelingsledelsens strategiske utvikling av senteret

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på masternivå, gjerne innen ett eller flere fagområder relatert til informatikk, datateknologi, informasjonssikkerhet eller andre relevante studieretninger. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant ledererfaring, gjerne fra IKT-hendelseshåndtering, IKT-driftsmiljø eller fra andre sikkerhetsmiljøer.
 • Overordnet forståelse for IKT og trussel/risikobilde i det digitale rom.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gjerne erfaring fra både offentlig og privat sektor

Den som tilsettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på høyt nivå.

Personlige egenskaper:

Du er en trygg og samlende leder som evner å motivere, støtte og utvikle dine medarbeidere. Du er strukturert, har høy arbeidskapasitet og evner å takle stress. Du trives godt i en kompleks virksomhet og er opptatt av å skape et godt samarbeidsklima. Du evner å tenke helhetlig, prioritere og ta selvstendige beslutninger. Du er god på kontinuerlig forbedring og er opptatt av gode arbeidsprosesser.

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Assessit for en uforpliktende samtale om stillingen.

Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden
 • Mulighet for barnehageplass på Kolsås
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingen er plassert som seksjonssjef (SKO 1211) med lønnsspenn ltr. 83-87 (911 700 1 024 200). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 prosent lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne også ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

Powered by Labrador CMS