Ledig stilling:

Vil du være med og bygge et sterkt red team og videreutvikle NRKs tjenester innen digital sikkerhet?

Søknadsfrist: 14.06.24

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 14.06.24

Om arbeidsgiver:

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Kontakt:

Navn: Morten Andre Jutkvam

Tittel: Gruppeleder

Tlf: +47 970 82 984

----

Navn: Pål Skjervum

Tittel: Avdelingsleder Operativ IT-sikkerhet

Epost: pal.skjervum@nrk.no

Vi ser nå etter en senior red teamer/penetrasjonstester som vil bli en del av teamet Operativ IT-sikkerhet.

Vår visjon er å ha det beste fagmiljøet innen digital sikkerhet på kringkastingsteknologi i Norden, og for å nå målet vårt ønsker vi å utvide teamet med en senior red teamer/penetrasjonstester.

Som andre mediehus, står vi i et krevende trusselbilde, og er attraktive mål for både målrettede og tilfeldige tjenestenektangrep, løsepengevirus, falske nyheter og trusler mot enkeltjournalister. I kombinasjon med NRKs ledende rolle i det norske mediemarkedet, er denne stillingen både kritisk og svært faglig spennende for den riktige kandidaten.

Avdelingen for Operativ IT-sikkerhet er praktisk ansvarlig for IT-sikkerheten i NRK. Avdelingen har det daglige ansvaret med å implementere og forvalte NRKs informasjonssikkerhet i alle faser - fra identifikasjon og kartlegging av trusler, til beskyttelse og opprettholdelse, trusseloppdagelse, samt håndtering og gjenoppretting. I stort har avdelingen et praktisk ansvar for å sikre at NRKs evne til å oppfylle nasjonale forpliktelser, sikre journalistisk virksomhet, programvirksomhet, funksjoner, infrastruktur, eiendom og eiendeler er ivaretatt. For å få til dette viktige oppdraget er vi avhengige av å kontinuerlig bygge en sterk sikkerhetskultur, og ambisjonen vår er at sikkerhet skal være en del av hverdagen til alle i NRK.

Som senior red teamer/penetrasjonstester vil du få ansvaret for å videreutvikle vårt Red Team-fagmiljø, både kompetanse- og fagmessig, og for å planlegge og gjennomføre penetrasjonstester og fullskala red team-tester sammen med resten av fagmiljøet.

Arbeidsoppgaver

 • Drive videreutvikling og kompetanseheving innenfor Red Team-fagområdet 
 • Uvikle verktøy, teknikker, metodikk og prosedyrer som kreves av vårt Red Team og hendelseshåndteringsmiljø
 • Utvikle og vedlikeholde verktøy for automatisert sikkerhetstesting
 • Planlegge og utføre avanserte penetrasjonstester, sårbarhetsanalyser og sikkerhetsvurderinger av nettverk, applikasjoner og systemer
 • Analysere og rapportere funn og gi anbefalinger for forbedring
 • Være en rådgiver i forbindelse med implementasjon av anbefalte tiltak og løsninger
 • Støtte hendelsesresponsarbeid når det er nødvendig
 • Bidra til å utvikle relevante løsninger for å kunne forebygge, oppdage, håndtere og gjenopprette normal drift ifm. sikkerhetshendelser
 • Holde deg oppdatert med de siste truslene, sårbarhetene og mottiltakene i cybersikkerhetslandskapet, og dele kunnskap internt i teamet, i andre miljøer og til ledelse
 • Være en rådgiver og støtte til hele organisasjonen i spørsmål om digital sikkerhet 

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller mastergrad innen IT/teknologi, gjerne med spesialisering innen Cyber Security. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. 
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring innen penetrasjonstesting av nettverk, infrastruktur, applikasjoner, reverse engineering, m.m. 
 • Solid forståelse av IT og sikkerhetsarkitektur, sikkerhetsprotokoller, krypteringsteknikker og nettverks- og systemarkitektur 
 • Kjennskap til ulike rammeverk som blant annet OWASP, ATT&CK / DeTT&CT / D3FEND
 • Kunnskap om digital etterforskning 
 • Kunnskap innen nettverk, wifi, server, applikasjoner, brannmur, autentisering og skysikkerhet 
 • Erfaring fra IT-drift, nettverk og/eller programvareutvikling, scripting og koding 
 • Erfaring med kjente sikkerhetsteknologier fra for eksempel Microsoft, Google eller andre 
 • Relevante sertifiseringer (SANS/GIAC, CEH, Offensive Security) 
 • Det er en fordel med kjennskap til mediesikkerhet
 • Vi har norsk som arbeidsspråk, noe som vi ønsker at du også behersker

Personlige egenskaper

For å lykkes og trives hos oss er det viktig at du kan kommunisere effektivt og samarbeide godt med de du jobber med. Vi er opptatt av fag og utvikling, og håper at du også ønsker å bidra til det faglige felleskapet i NRK. Du er nysgjerrig på å forstå hvordan trusselbildet påvirker arbeidet med IT- og informasjonssikkerhet. Du må også kunne håndtere stressende situasjoner som kan pågå over tid, derfor ser vi etter noen som er trygg i sin rolle. 

Vi tilbyr

Det skal være lett å være ny i NRK. Vi er mange som vil hjelpe deg i gang. Vi setter av tid og ressurser til faglig fordypning og utvikling, slik at du selv skal få mulighet til å tilegne deg kompetanse som du mener er nyttig for jobben og karrieren din. Du kan blant annet få bidra til videreutvikling av våre aktive faggrupper. Hvis du vil, er det store muligheter for å representere NRK gjennom foredrag på konferanser eller å skrive artikler for NRKbeta om digital produkt- og tjenestetutvikling. Du vil oppleve at NRK er et av de teknologiske miljøene i Norge som ligger lengst fremme når det gjelder digital produkt- og tjenesteutvikling. Du kan også søke midler til etter- og videreutdanning. 

Vi er i ulike livsfaser og har ulike interesser og behov. Arbeidslivet hos NRK skal være mye mer enn bare jobben, altså har vi en rekke ulike velferdsgoder, aktivitetstilbud og sosialiseringsarenaer avhengig av hvor du jobber i landet. Som eksempler kan nevnes kunstforeningen, og et aktivt bedriftsidrettslag med over 20 interessegrupper.

Hverdagslogistikken kan være heftig, og vi tilstreber å gi alle den fleksibiliteten de trenger. NRK har blant annet en egen barnehage på Marienlyst. På Marienlyst har vi et eget godt utstyrt og populært treningsrom. Ellers har vi gode rabattavtaler med treningsstudioer i hele landet. 

Som ansatt i NRK vil du være dekket av både gruppelivsforsikring og fritidsulykkeforsikring, og vi tilbyr en av landets beste pensjonsordninger. Vi har egen bedriftshelsetjeneste på Marienlyst og lokale avtaler i hele landet. NRK tilbyr svært gode permisjons- og sykelønnsordninger hvis man får behov for det. 

Oppdraget vårt 

NRK er hele Norges allmennkringkaster. Vi sørger for at alle som bor i landet får tilgang på god og sann informasjon. I tillegg skal vi samle og engasjere. Innholdet og tjenestene våre skal føre oss tettere sammen. Slik kan vi lære av hverandre og om hverandre, og utvikle oss, som mennesker og nasjon.

Hos NRK skal alle finne noe som appellerer. Noe som underholder, noe som utfordrer, som inspirerer og gjør oss litt klokere. Men alle må ikke like alt vi lager. NRK skal også favne det smale og sære; løfte stemmer som ikke alltid blir hørt. 

Oppdraget er komplekst, omfattende og utfordrende. Oppgavene og løsningene er mange og ulike. Vi har ikke alltid en fasit. Men må være kreative og jobbe sammen om utfordringene. Det gjør jobben vår spennende.

En ting er likevel helt sikkert. Skal vi lykkes med oppdraget vårt, må vi som jobber hos NRK speile menneskene som bor i samfunnet vårt. Menneskene som vi er på jobb for. Slik og bare slik, kan vi forstå de mange og forskjellige behovene som finnes – og dekke dem. Altså ønsker vi oss medarbeidere med ulik bakgrunn, erfaring og forutsetninger.

 Bakgrunnssjekk

For denne stillingen gjennomfører vi bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som kommer frem av CV og annen dokumentasjon. Bakgrunnssjekken blir gjennomført av et eksternt firma, etter samtykke fra søkeren. Aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. 

 Dette er en stilling som vurderes for sikkerhetsklarering på lengre sikt, derfor må kandidater regne med at de må kunne bli sikkerhetsklarert til minimum nivå Konfidensielt. 

Powered by Labrador CMS