Ledig stilling:

Prosjektleder innen satellittnavigasjon

Søknadsfrist: 15.02.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast, heltid

Arbeidssted: Drammensveien 165,
0277 OSLO, Norge

Søknadsfrist: 15.02.21
Hjemmeside: www.romsenter.no

Norsk Romsenter

Norsk Romsenter er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet. Norsk Romsenter er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre en effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn.

Avdeling for satellittnavigasjon skal ivareta norske interesser i de satellittnavigasjonsprogrammer som Norge deltar i. Avdelingen skal veilede norske myndigheter og aktører, og legge til rette for effektiv samfunnsutnyttelse av satellittnavigasjon, herunder sikkerhet knyttet til nasjonal infrastruktur.

Kontakt:

Navn: Steinar Thomsen

Tittel: Avdelingsdirektør

Tlf.: 911 04 385

Navn: Elin Stange Heikvam

Tittel: Personalansvarlig

Tlf.: 911 24 082

Vil du jobbe med satellitter og viktige samfunnsfunksjoner?

Hvis du er drivende god på prosjektledelse, har god gjennomføringsevne og har lyst til å jobbe med satellitter som er viktige for samfunnet, da er det kanskje nettopp deg vi ser etter.

Norsk Romsenter ivaretar Norges deltakelse i EUs satellittnavigasjonsprogram, Galileo. Programmet utvikler, bygger og drifter Galileo som er et europeisk globalt satellittnavigasjonssystem (GNSS). I tillegg til åpne og kommersielle tjenester vil Galileo ha en kryptert tjeneste, Public Regulated Service (PRS), ment for bruk i samfunnskritiske funksjoner som nødetater og Forsvaret. Tjenesten forventes ikke å være fullt operativ før 2023, men det er nødvendig å komme i gang med en del aktiviteter. Vi søker derfor etter deg som kan lede et forprosjekt, og senere et utrullingsprosjekt, av PRS-tjenesten i Norge. Prosjektene vil gjennomføres i tett dialog med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og på tvers av etats- og departementsgrenser. Stillingen er fast, og rapporterer til avdelingsdirektør satellittnavigasjon i Norsk Romsenter.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Ta eierskap til at utrullingen av PRS-tjenesten i Norge blir en suksess
 • Planlegge, organisere og gjennomføre PRS forprosjekt i samarbeid med NSM
 • Utarbeide underlag for beslutning om et PRS utrullingsprosjekt
 • Planlegge, organisere og gjennomføre PRS utrullingsprosjektet
 • Samarbeid/koordinering med sivile og militære PRS brukergrupper
 • Samarbeid/koordinering med aktuelle departementer og etater
 • Identifisere muligheter for norsk industri relatert til PRS

Utdanning og erfaring:

 • Bachelor/master i teknologiske fag, gjerne relatert til IKT eller telekommunikasjon
 • Erfaring fra ledelse av komplekse prosjekter
 • Fordel med kjennskap til GNSS
 • Søkere må ha minst fem år relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper:

 • Systematisk
 • Tillitsskapende og ha gode samarbeidsevner
 • God på kommunikasjon og presentasjon
 • Ha god gjennomføringsevne

Arbeidsspråket er norsk, men søkeren må beherske engelsk godt, både muntlig og skriftlig.

Arbeidet kan medføre noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands.

Kvinner oppfordres til å søke.

Norsk Romsenter ønsker å være en virksomhet med størst mulig mangfold blant de ansatte. Personer med minoritetsbakgrunn, hull i CV eller nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke.

Søkeren må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres til nivå HEMMELIG.

Norsk Romsenter kan tilby:

 • En arbeidsplass hvor vi kombinerer jordnær nytte med «rocket science»
 • Spennende arbeidsoppgaver med mulighet for å påvirke utviklingen på et område med stor betydning for Norge
 • Sentralt beliggende, og nyoppussede, kontorer ved kollektivknutepunktet Skøyen i Oslo
 • Godt arbeidsmiljø med kollegaer som er rause med hverandre, deler kompetanse på tvers og løfter hverandre
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden

Stillingen lønnes som seniorrådgiver kr. 650.000 – 900.000.- pr år avhengig av
utdanning og erfaring.

Spørsmål kan rettes til avdelingsdirektør Steinar Thomsen 91 10 43 85 eller personalansvarlig Elin Stange Heikvam 91 12 40 82.

Søknad med CV og dokumentasjon på all utdanning og erfaring som er relevant for stillingen sendes via «søk på stillingen» som vil ta deg til innlogging/registrering i Webcruiter jobbportal.