Ledig stilling:

Ønsker du å bygge nasjonens øyne på internett?

Søknadsfrist: 10.10.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 10.10.21

Om arbeidsgiver:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å:

- gi råd og veiledning

- utvikle sikkerhetstiltak

- varsle og håndtere alvorlige dataangrep

- føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverk

NSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet.

Kontakt:

Navn: Mats Klepsland

Tittel: Enhetsleder

Tlf.: 922 42 914

NCSC er den nasjonale responsfunksjonen for alvorlige digitale angrep og drifter det nasjonale varslingssystemet for digital infrastruktur (VDI). Senteret er knutepunkt for nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen deteksjon, håndtering, analyse og rådgivning knyttet til digitale angrep. Vi har ambisjoner om å være best i landet på cybersikkerhet.

Enhet for utvikling har ledig stilling som fullstack-utvikler. Enhetens hovedfokus er utvikling av VDI-nettverket og utvikling av tekniske systemer som understøtter operativ aktivitet i NCSC og i Forsvaret.

Arbeidsoppgaver:

Din viktigste oppgave vil være å utvikle og videreutvikle løsninger, både web- og kommandolinjebaserte, samt videreutvikle systemene som tar imot og behandler data fra sensornettverket. Dette er viktige bidrag for at NCSC skal ha tilstrekkelig situasjonsforståelse i det digitale rom og for å sikre samfunnskritiske virksomheter. Du vil også kunne ta del i nyutvikling og idémyldring for å bygge fremtidens sensorteknologi.

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg som har solid kompetanse med programmering med Linux som plattform. Du kan også fullføre et utviklingsprosjekt fra start til slutt og du er heller ikke fremmed for å skrive kode i flere forskjellige språk ved behov.

Videre kreves det:

 • Høyere relevant utdanning tilsvarende bachelorgrad eller høyere. Lang erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring med programmering med Linux som plattform.
 • Erfaring med utvikling av både frontend- og backend-kode.
 • Erfaring med programmering i Python, Rust, C, eller andre relevante programmeringsspråk.

Det er også ønskelig om du har erfaring med:

 • programmering mot systemer som MariaDB, PostgreSQL, FoundationDB, Redis, ElasticSearch, Splunk, Kafka, eller liknende.
 • webrammeverk som Django, Flask, eller liknende.
 • utvikling og bruk av REST API-er eller gRPC-endepunkt.
 • containerteknologi som Docker, rkt, eller liknende.
 • konfigurasjonsstyringssystemer som Ansible, Puppet, SaltStack, eller tilsvarende.
 • testing av programvare (unit-, integrasjons-, systemtester, o.l.).
 • bruk av CI/CD til å automatisere bygging, testing og deployering av programvare.

Personlige egenskaper:

Vi søker en medarbeider som er i stand til å raskt tilegne seg ny kunnskap og som er nysgjerrig på ny teknologi. Videre er det ønskelig at du er strukturert, er initiativrik og har gode evner til å samarbeide både ansikt-til-ansikt og over VTC/telefon/epost.

Vi kan tilby:

 • Linux eller Windows som primær arbeidsplattform.
 • Hyggelig kontor i Oslo sentrum med mulighet til lunsj og fredagspils på utebalkong med utsikt til operaen.
 • Gode muligheter for å utforske ny teknologi, delta på kurs og etterutdanning.
 • Spennende, samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse.
 • Stor frihet når det kommer til valg av teknologi for å løse et problem. Selv er vi veldig glade i fri programvare.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg.

Stillingen er plassert som overingeniør/senioringeniør (SKO 1087/1181), avhengig av kvalifikasjoner, årslønn kr 594.300 776.900 (lønnstrinn 65 78), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til STRENGT HEMMELIG/COSMIC TOP SECRET.Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

Powered by Labrador CMS