Ledig stilling:

Brenner du for IKT-sikkerhet og ønsker å bidra til å sikre samfunnsverdier?

Søknadsfrist: 13.02.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast, deltid

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 13.02.22

Om arbeidsgiver:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å:

- gi råd og veiledning- utvikle sikkerhetstiltak

- varsle og håndtere alvorlige dataangrep

- føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverk

NSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet.

Kontakt:

Navn: Roar Lunde

Tittel: Enhetsleder

Tlf.: 23 09 24 43

NCSC er Norges nasjonale cybersikkerhetssenter. Senteret er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og ivaretar den nasjonale CERT-funksjonen (Computer Emergency Response Team). NCSC har som hovedoppgave å identifisere, analysere og håndtere alvorlige dataangrep mot Norge, både innenfor offentlig og privat sektor.

Til stillingen sikkerhetsanalytiker deltid ved NCSC Operasjonssenter ser vi etter deg som brenner for IKT-sikkerhet og som ønsker å bidra til å sikre samfunnsverdier. Som sikkerhetsanalytiker vil du ta imot og svare på henvendelser, følge med på det nasjonale og globale situasjonsbildet, utarbeide varsler om alvorlige sårbarheter og analysere alarmer fra NCSC sitt sensornettverk. Sikkerhetsanalytikere deltid tar natt- og helgevakter, slik at operasjonssenteret kan være tilgjengelig 24/7 hele året. I tillegg bistår sikkerhetsanalytikere deltid med å bemanne andre vaktfunksjoner ved eksempelvis ferieavvikling og ved store hendelser.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Bidra til at NCSC til enhver tid har et oppdatert situasjonsbilde i det digitale rom
 • Nettverksanalyse og håndtering av innkommende alarmer og situasjoner
 • Vurdere nye sårbarheter i kjente applikasjoner, protokoller og tjenester
 • Utøve respons og koordinering ved IKT-sikkerhetshendelser

Krav til utdannelse, erfaring og ferdigheter

 • Påbegynt høyere utdanning innen data/informatikk på bachelor eller masternivå
 • Det er ønskelig med praktisk erfaring fra drift av datasystemer samt kunnskap om, interesse for og/eller erfaring med IKT-sikkerhet
 • Spesialisering innen områdene informasjonssikkerhet, datanettverk og operativsystemer vil bli vektlagt
 • Det kreves basiskunnskap innen operativsystemer, programmering, nettverk, protokoller og tjenester
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk teller positivt

Vi søker medarbeidere som har gode analytiske evner, er selvdrevne, strukturerte, fleksible og samarbeidsvillige. Du må også ha evne til å ferdigstille oppgaver, takle stress og kunne prioritere arbeidsoppgaver i hektiske situasjoner. NSM oppfordrer spesielt studenter tidlig i utdannelsesløpet til å søke. Det er forventet at man kan stå i stillingen minst ett år.

Vi kan tilby

 • En av landets mest spennende arbeidsplasser for deg som er opptatt av IKT-sikkerhet
 • Allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Linux eller Windows som primær arbeidsplattform
 • Muligheten til å bidra med å avdekke og avverge digital spionasje
 • Gode arbeidsforhold i moderne kontorlokaler. Sentral beliggenhet

Stillingene er plassert som avdelingsingeniør (SKO 1085). Ansettelsesforholdet er fast, 30% stilling, og timelønnet etter ltr. 48 (kr. 446 800 for 100% stilling).

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå HEMMELIG/NATO SECRET. Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål, anbefalinger og attester tas med til et eventuelt intervju.

Powered by Labrador CMS