Ledig stilling:

Førstekonsulent/Rådgiver/ Seniorrådgiver
- innen Cyber/IKT, sky og mobile nettverk

Søknadsfrist: 31.05.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Heltid

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 31.05.21

Om arbeidsgiver:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å:

 • gi råd og veiledning
 • utvikle sikkerhetstiltak
 • varsle og håndtere alvorlige dataangrep
 • føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverk

NSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet.

Kontakt:

Navn: Harald Næss

Tittel: Seksjonssjef

Tlf./E-post: +47 404 02 450,
[email protected]

Flere ledige stillinger for erfarne og nyutdannede innen Cyber/IKT, sky og mobile nettverk.

NSM har flere 2-års engasjementstillinger for både erfarne og nyutdannede innenfor sikkerhet i IKT-infrastruktur, mobile nettverk/5G og datasenter. Det er sannsynlig at engasjementet blir forlenget ut over 2 år.

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er involvert i flere problemstillinger relatert til bruk av neste generasjons teknologi. Dette inkluderer deltakelse i ulike prosjekter, samt rådgivning og utforming av nasjonale tiltak og anbefalinger innen cybersikkerhet.

NCSC ble etablert i 2019 og er en del av NSM. Senteret skal bidra til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Senterets leveranser er blant annet utarbeidelse og formidling av anbefalinger til offentlige myndigheter og næringsliv, deteksjon og hendelseshåndtering samt nasjonal koordinering av cyberhendelser. Senteret leverer også nasjonale tekniske sikkerhetstjenester, samler nasjonal kompetanse innenfor cyberområdet og bidrar til samarbeid basert på et felles risikobilde og en felles situasjonsforståelse i det digitale rom. Les mer på våre nettsider nsm.no/ncsc.

Hovedfokus til stillingene vil være problemstillinger relatert til sikkerhet innen datasenter, infrastruktur/neste generasjons mobilnett og basisteknologi for moderne skyløsninger. Arbeidet vil også omfatte vurderinger knyttet til teknologier, leveranser og løsninger fra leverandører av fremtidige mobile datanett (5G) og IoT.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Jobbe med problemstillinger innen sikkerhet knyttet til datasenter, infrastruktur og nettverk i moderne skyløsninger (inkludert 5G), herunder bistand til utarbeidelse av rapporter og anbefalinger.
 • Vurderinger knyttet til teknologier, leveranser og løsninger fra leverandører av skyløsninger.
 • Vurdere tekniske krav og sikkerhetsmessige forhold knyttet til datasentre opp imot krav i sikkerhetsloven og NATO-regelverk.
 • Vurdere sikkerhet, tilgjengelighet etc. i løsninger for infrastruktur og datakommunikasjon som er tenkt benyttet ved bruk av skyløsninger. Dette sett opp imot krav i sikkerhetsloven og NATO-regelverk.
 • Vurdere konsekvenser og muligheter for anvendelse av neste generasjons mobilnett (5G), sett opp imot krav i sikkerhetsloven og NATO-regelverk.
 • Holde seg faglig oppdatert på skyløsninger, teknologier og leverandørmarkedet.
 • Holde seg oppdatert på trusler, sårbarheter og angrepsmetoder knyttet til datasenter, infrastruktur og mobilnettverk i moderne skyløsninger, inkludert 5G.
 • Utarbeide og formidle veiledninger og anbefalinger

Aktuelle kandidater må ha høyere utdannelse (bachelor/master eller tilsvarende) fortrinnsvis innen datateknologi, informatikk, informasjonssikkerhet eller andre relevante studieretninger. Lang og relevant erfaring kan kompensere for krav til formell utdannelse. Vi søker også etter deg som er i ferd med eller nylig har ferdigstilt bachelor/masterutdannelse.

Kandidater må ha god teknologisk forståelse og gjerne erfaring fra komplekse IKT-løsninger og/eller kommunikasjonssystemer. Faglig fordypning og/eller arbeidserfaring innen IKT-sikkerhet vil være en fordel, men vi er også interessert i deg som har bred erfaring fra IT og telekommunikasjon.

De medarbeidere vi søker er strukturerte, engasjerte og analytiske. Vi legger vekt på evnen til å samarbeide og kommunisere, samt å ha fokus på leveringstid og kvalitet. Du bør trives med å jobbe både selvstendig og i grupper og ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi kan tilby:

 • En av landets mest spennende arbeidsplasser for deg som er opptatt av IKT-sikkerhet og fremtidens digitale løsninger.
 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy og mangfoldig kompetanse.
 • Muligheter for kurs og etterutdanning.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til treningsfasiliteter.
 • Kontorlokaler sentralt beliggende i Oslo.

Stillingene er plassert som rådgiver med avlønning kr. 550.000 - 650.000 eller seniorrådgiver med avlønning kr. 630 00 - 800 000 avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte kandidater. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Nyutdannede uten erfaring vil bli innplassert som førstekonsulent med avlønning kr. 450.000 — 570.000.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til HEMMELIG.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.ert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Seksjonssjef Harald Næss, Tlf: +47 404 02 450, Mobil +47 404 02 450, Epost: [email protected]

NB - HUSK Å LEGGE TIL FØLEGNDEE TAGs: STILLINGSTYPE + ARBEIDSSTED + ARBEIDSGIVER

Powered by Labrador CMS