Ledig stilling:

Seksjonssjef Nasjonalt kontaktpunkt for sikkerhetstruende økonomisk virksomhet.

Søknadsfrist: 12.08.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast, heltid

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 12.08.22

Om arbeidsgiver:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å:- gi råd og veiledning- utvikle sikkerhetstiltak- varsle og håndtere alvorlige dataangrep- føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverkNSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet.

Kontakt:

Navn: Tove Gartland

Tlf: +47 958 99 755

Navn: Trine Tangen
Tlf: +47 905 53 525

Adresse: Langkaia 1, 0150 Oslo
Hjemmeside: http://www.nsm.no

Vil du lede Nasjonalt kontaktpunkt for sikkerhetstruende økonomisk virksomhet?

Nasjonalt kontaktpunkt for sikkerhetstruende økonomisk virksomhet er Norges spydspiss i å vurdere risikoen utenlandske investeringer og andre økonomiske aktiviteter kan ha for nasjonale sikkerhetsinteresser, både i enkeltsaker og på strategisk nivå.

NSM er på jakt etter en strategisk og dyktig leder som har forståelse for hvordan internasjonale eierstrukturer og markedskrefter kan utfordre vår nasjonale sikkerhet. Nasjonalt kontaktpunkt er en nyopprettet seksjon og du vil få ansvar for å utvikle og lede et team med tverrfaglig kompetanse innen finans, etterretning og sikkerhetsarbeid. Seksjonen vil jobbe metodisk med å identifisere og vurdere sårbarheter, samt følge opp og koordinere den nasjonale innsatsen ovenfor sikkerhetstruende økonomiske aktiviteter og investeringer.

Det nasjonale kontaktpunktet skal bistå private virksomheter og samarbeide tett med ulike departementer, direktorater og andre enheter som jobber med sikkerhet og etterretning. Dette er et komplekst arbeid som krever gode samarbeidsevner, kommunikasjonsferdigheter og en analytisk og metodisk arbeidsform.

Seksjonen er del av Avdeling for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner og leder inngår i avdelingens ledergruppe.

Ansvarsområder:

 • Lede og koordinere kontaktpunktets arbeid internt og eksternt mot private virksomheter og andre offentlige instanser
 • Lede utvikling av prosesser og metoder for innsamling, vurdering og analyse av informasjon om sikkerhetstruende økonomiske aktiviteter
 • Lede og videreutvikle et høyt kompetent og tverrfaglig team
 • Resultat-, personal- og økonomiansvar for seksjonen
 • Bidra inn i avdelingens ledergruppe og til strategiske utvikling av avdelingen og NSM.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Min fem års erfaring fra arbeid som har gitt innsikt i hvordan internasjonale eierstrukturer / finansmarkeder fungerer og/eller erfaring fra relevant nasjonalt sikkerhets- og/eller etterretningsarbeid
 • Erfaring fra ledelse av høyt kompetente medarbeidere
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gjerne erfaring fra både offentlig og privat sektor

Personlige egenskaper

Du må være strukturert, engasjert og evne å se helhetlige sammenhenger i ulike problemstillinger. Du må evne å bidra i leveransen av produkter av høy faglig og språklig kvalitet innen fastsatte tidsfrister. Det er videre særlig viktig at du har gode evner til samarbeid og kommunikasjon. Du må motiveres av utvikling og tverrfaglig samarbeid og evne å lede høyt kvalifiserte medarbeidere med ulik bakgrunn.

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Assessit for en uforpliktende samtale om stillingen.

Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden
 • Mulighet for barnehageplass på Kolsås
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingen er plassert som seksjonssjef (SKO 1211) med lønnsspenn ltr. 83-87 (911 700 – 1 024 200). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 prosent lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO-nivå, og vedkommende kan derfor ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne også ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

Powered by Labrador CMS