Ledig stilling:

Vil du bidra til å beskytte våre nasjonale verdier som saksbehandler?

Søknadsfrist: 20.05.24

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Moss, Norge

Søknadsfrist: 20.05.24

Om arbeidsgiver:

Sivil klareringsmyndighet (SKM) er et direktorat og forvaltningsorgan under Justis- og beredskapsdepartementet. Som den sentrale klareringsmyndigheten i sivil sektor, er vårt samfunnsoppdrag å beskytte nasjonale verdier ved å redusere risikoen for innsidere. Vi har blant annet ansvar for å vurdere klarering av personell for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon og klassifiserte objekter i tråd med lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) med forskrifter.Vår visjon er å gjøre Norge tryggere. Vårt arbeid skal gi merkbare effekter for samfunnssikkerheten og innbyggernes rettssikkerhet.SKM er en virksomhet med en samfunnskritisk funksjon. Dette stiller ekstra krav til virksomhetens evne til å levere på sitt samfunnsoppdrag også når uønskede eller uforutsette hendelser inntreffer. Det forventes at alle våre medarbeidere er fleksible og villige til å yte ekstra når situasjonen krever det.Vi holder til i nye og moderne lokaler i Moss.

Kontakt:

Navn: Henning André Lilleng

Tittel: Seksjonssjef

Tlf./E-post:  92 86 48 80

---------------------

Navn: Grethe Endresen

Tittel: Seniorrådgiver HR

Tlf./E-post: 92 61 78 83

Om stillingene

Vi trenger flere dyktige saksbehandlere som ønsker å bidra til at vi lykkes med vårt viktige samfunnsoppdrag.

Stillingene er for tiden innplassert i klareringsavdelingen. Avdelingen behandler alle typer klareringssaker og andre oppgaver om personellsikkerhet, og har som hovedoppgave å gjennomføre en effektiv og kvalitativt god saksbehandling. Dette innebærer blant annet å innhente informasjon, gjennomføre sikkerhetssamtaler og foreta personellsikkerhetsmessige vurderinger etter sikkerhetsloven. I tillegg skal avdelingen bidra til faglig utvikling av personellsikkerhetsfaget og samarbeider blant annet med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og andre klareringsmyndigheter.

Som saksbehandler vil du arbeide med varierte oppgaver innenfor fagfeltet personellsikkerhet. For å sikre nødvendig bredde i kompetanse, ønsker vi å ansette kandidater som har ulik utdanning og erfaringsbakgrunn. Stillingene gir mulighet for allsidige arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig fordypning innenfor personellsikkerhet - et spennende arbeidsområde i utvikling.

Som en del av oppgaveporteføljen vil du blant annet få ansvar for å innhente nødvendige saksopplysninger og utarbeide skriftlige personellsikkerhetsmessige vurderinger av høy kvalitet, om nødvendig i kombinasjon med å gjennomføre sikkerhetssamtaler. Du må kunne analysere problemstillinger og fatte rettidige avgjørelser i henhold til lov om nasjonal sikkerhet med forskrifter (sikkerhetsloven), instrukser og rutiner. Med høy arbeidsmoral og arbeidslyst ønsker du å bidra til at vi også kan opprettholde et godt arbeidsmiljø i en avdeling som har saksbehandling som sin primæroppgave.

Du må være fleksibel med tanke på andre arbeidsoppgaver i virksomheten.

Du må ha

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå. Eksempler på relevant utdanning kan være studier innen rettsvitenskap, psykologi, forsvar/politi, samfunnsvitenskap (eksempelvis statsvitenskap, sosiolog eller kriminologi).
 • Relevant arbeidserfaring
 • Gode IKT-ferdigheter
 • God samfunnsforståelse og interesse for samfunnsoppdraget
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det er i tillegg ønskelig at du har

 • Erfaring med offentlig forvaltning og saksbehandling
 • Erfaring fra personellsikkerhetsfaget/forebyggende sikkerhet
 • Erfaring med samtale- og intervjuteknikker
 • Erfaring med bruk av elektronisk arkiv- og saksbehandlersystem, eksempelvis P360

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du viser initiativ, handlekraft og har meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Videre må du være løsningsorientert samtidig som du jobber strukturert, effektivt og er flink til å planlegge. Det er nødvendig at du er fleksibel og evner å prioritere arbeidsoppgavene i tråd med virksomhetens behov.

Du setter mål for arbeidet ditt og bygger gode relasjoner. I tillegg blir du motivert av samfunnsoppdraget til virksomheten, du har integritet og er resultat- og utviklingsorientert.

Du må ha god beslutningsevne, kunne iverksette handling og selvstendig bidra til at avtalte tidsfrister overholdes.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Krav om sikkerhetsklarering

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres til og autoriseres for STRENGT HEMMELIG / COSMIC TOP SECRET, og kan ikke inneha annet statsborgerskap enn norsk. Det er en forutsetning at nødvendig klarering og autorisasjon kan opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet. Dette stiller krav til din lojalitet, dømmekraft og pålitelighet - nødvendige egenskaper for ansatte i en organisasjon med spesielle krav til sikkerhet.

Vi tilbyr deg

Du vil få spennende og utfordrende arbeidsoppgaver knyttet til et viktig samfunnsoppdrag for trygghet og sikkerhet i Norge.

 • Et hyggelig arbeidsmiljø, sammen med profesjonelle, pålitelige og engasjerte kolleger.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Felles kantine
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • God tilrettelegging av arbeidsplassen og arbeidssituasjon dersom det er behov for det

Lønn innenfor statens lønnsregulativ som førstekonsulent (1408), seniorkonsulent (1363), rådgiver (1434) eller seniorrådgiver (1364) i lønnsspenn: kr 516 800 til 720 100, avhengig av utdanning og erfaring. Innplassering i stillingskode er avhengig av kvalifikasjoner, erfaring, personlige egenskaper og virksomhetens kompetansebehov.

Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingen har 6 måneder prøvetid.

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. For å komme i betraktning må søknad med cv fylles ut via vår jobbportal, Jobbnorge. Attester, vitnemål og referanser skal vedlegges.

Generelt

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke, og ønsker oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, perspektiver og livserfaring for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling her (https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsarbeid/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-inkluderer/positiv-saerbehandling-nar-man-soker-jobb-i-staten). Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort, selv om en ber om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Etter søknadsfristen vil det også bli utarbeidet utvidet søkerliste, av cv-opplysninger som registreres i portalen av søkeren. Alle søkere har rett på å gjøre seg kjent med utvidet søkerliste. Ta kontakt med SKM før du evt. registrerer opplysninger av sensitiv eller sikkerhetsmessig karakter i jobbportalen.

Arbeidstakere må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Tiltredelsestidspunkt snarest og etter nærmere avtale.

Powered by Labrador CMS