Ledig stilling:

Landstillitsvalgt i Vernepliktsrådet

Søknadsfrist: 18.02.24

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Midlertidig engasjement, ettårig kontrakt

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 18.02.24

Om arbeidsgiver:

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) representerer soldater inne til førstegangstjenesten og elever ved Forsvarets skoler opp mot Forsvarets militære og politiske ledelse.

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) ble etablert i 1972 med den hensikt å være en samarbeidsordning mellom soldater i førstegangstjenesten og Forsvarets militære og politiske ledelse. TVO representerer også elever og kadetter ved Forsvarets skoler på alt som ikke omfatter studiemessige forhold. Ordningen arbeider for å fremme trivsel, ivareta soldatenes rettigheter, og skape en meningsfull tjeneste, samt være et talerør for soldatene opp mot ledelsen på alle nivåer i Forsvaret.

TVO har i dag over 400 tillitsvalgte på alle avdelinger i Forsvaret. Disse er synlig med en TVO-pin over navneskiltet på uniformen eller med en TVO-patch. Alle tillitsvalgte får TVO-kurs, hvor de får kunnskapen og forutsetningene de trenger for å takle vervet.

Kontakt:

Navn: Tord Kummeneje Eriksen

Tittel: Visekorporal

Tlf./Epost: 47612414  

Torderiksen@mil.no

Vil du representere soldatene i møte med Forsvarets militære og politiske ledelse? Tillitsvalgtordningen i Forsvaret lyser ut fem ettårige stillinger som landstillitsvalgt i Vernepliktsrådet. Søknadsfrist er 18. februar 2024.

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) er en samarbeidsordning mellom soldater inne til førstegangstjeneste og den militære og politiske ledelsen i Forsvaret. TVO har tillitsvalgte på alle nivåer i Forsvaret, og de fem landstillitsvalgte utgjør Vernepliktsrådet – og representerer soldatene sentralt og er stasjonert i Oslo. Disse fem stillingene lyses nå ut.

Formålet med TVO er å sikre soldaters rettigheter før, under og etter tjeneste i Forsvaret. Ordningen arbeider for å fremme trivsel og medvirkning i tjenesten. Vernepliktsrådets arbeid er todelt; de representerer soldatenes mening opp mot Forsvarets militære og politiske ledelse, i tillegg til å drifte ordningen sentralt ved å følge opp og utvikle TVO som organisasjon. TVO har som mål å bidra til at Forsvarets ledelse, ansatte og de førstegangstjenestegjørende har et godt og tillitsfullt forhold.

Vervet som landstillitsvalgt er innholdsrikt og varierende. Møter med politisk og militær ledelse, kursing av tillitsvalgte, oppfølging av TVO i ulike grener og avdelinger, jobbe med soldatpolitikk, prosjektarbeid og reising er noe av det jobben kan by på! Vernepliktsrådet trenger ulike kvaliteter og roller for å fungere som enhet – kanskje DU er den vi ser etter?

Alle soldater med opprinnelig dimsjonsdato i 2024 kan søke, samt tidligere innehavere av hovedtillitsvalgt- og landstillitsvalgtstilling i TVO. De landstillitsvalgte får kontrakt i ett år, med mulighet for gjenvalg for til sammen tre perioder. Stillingen er militær med grad OR2.

Arbeidsoppgaver:

● Representere soldatene og tale deres sak opp mot Forsvarets militære og politiske ledelse

● Følge opp TVO fra sentralt hold gjennom oppfølging av tillitsvalgte og samarbeid med ledelse

● Vernepliktsrådet avholder landsstyremøter tre ganger i året og Landskonferanse hvert andre år

● Jobbe med soldatsaker. Skrive saker og jobbe for en bedring for soldatene, samt delta i ulike møter og utvalg for å fremme soldatenes mening

● Ut fra intern arbeidsfordeling i Vernepliktsrådet skal ulike sider ved verneplikten jobbes med, blant annet soldatpolitikk innenfor ulike temaer som velferd, utdanning, rettigheter, seleksjon og masse mer. Andre ansvarsområder som fordeles innad i Vernepliktsrådet er kursansvarlig, prosjektleder Soldataksjonen, nordisk samarbeid, politisk ansvarlig mm.

● Skriftlige leveranser til Forsvarets militære og politiske ledelse, også utenfor Forsvarssektoren

● Arrangere møter, kurs, prosjekt mm.

● Holde foredrag på tillitsvalgtkurs

● Mye reisevirksomhet

● Utforme soldatpolitikk og drive soldatdemokratiet.

Personlige egenskaper:

● Drivkraft for å jobbe for soldatene

● Kunne jobbe godt selvstendig og i team

● Prestere under press

● Engasjert

● Evne til å bygge relasjoner

● Evne til å være profesjonell

● Ansvarsfull

● God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

● God rolleforståelse

Kvalifikasjoner:

● Krav om sikkerhetsklarering Hemmelig

● Alle soldater med opprinnelig dimisjonsdato i 2024 kan søke (også 2301-kontingenten som dimitterte før julen 2023). Nåværende innehavere av hovedtillitsvalgt- og landstillitsvalgtstilling i TVO kan også søke

Vi tilbyr:

● En spennende, variert og givende arbeidshverdag

● Gode muligheter for personlig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer

● Fleksibel arbeidstid

● Mange reisedager

● Mulighet for trening i arbeidstiden

● Tilbud om militært kvarter

Avsluttende informasjon:

Tidslinje:

  • 18. februar Søknadsfrist
  • 17. april Valg foretas av landsstyret for Tillitsvalgtordningen i Forsvaret
  • 3. juni -30. juni Overlappingsperiode i Oslo
  • 1. juli 2023 De nye landstillitsvalgte tar over (kontrakt 1 år)
  • Søknad, CV og alle relevante attester sendes til Tord Kummeneje Eriksen, Torderiksen@mil.no. Skriv «Søknad VPR» i emnefeltet i mailen.

Spørsmål om stillingen eller valgprosessen? Kontakt leder for valgkomitéen Tord Kummeneje Eriksen

Kontakt:

Eriksen, Tord Kummeneje

Tittel: Visekorporal

Telefon: 476 12 414

E-post: Torderiksen@mil.no

Powered by Labrador CMS