Ledig stilling:

Juridisk rådgiver/seniorrådgiver samarbeid med Forsvaret

Søknadsfrist: 18.06.23

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 18.06.23

Om arbeidsgiver:

Røde Kors er verdens største frivillige, humanitære organisasjon. Vårt mål er å hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Vi er en viktig del av beredskapen i Norge og vi er støtteaktør for myndighetene i krig og kriser. I Norge har Røde Kors over 42 000 frivillige i 370 lokalforeninger over hele landet. Les mer: www.redcross.no

Kontakt:

Navn: Tobias Köhler

Tittel: Juridisk seniorrådgiver

Tlf: 458 46 565

---

Navn: Kaja Tank-Nielsen Heidar

Tittel: Enhetsleder

Tlf: 474 15 947

Vil du bidra til å styrke respekten for regler i krig og prinsippene for vårt humanitære arbeid?

Røde Kors er en sterk stemme for internasjonal humanitær rett (også kalt krigens folkerett) og humanitære verdier. Vi søker etter en juridisk rådgiver/seniorrådgiver til en fast 100% stilling ved Nasjonalkontoret til Norges Røde Kors i Oslo.

Stillingen vil arbeide for å sikre økt kunnskap og respekt for internasjonal humanitærrett, internasjonal katastrofelovgivning og Røde Kors sitt mandat, hos Forsvaret, politiet, DSB og andre relevante aktører i Norge.Søknader behandles fortløpende.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for samarbeidet med Forsvaret for å fremme kunnskap og respekt for internasjonal humanitærrett og Røde Kors sitt mandat gjennom øvelser, jevnlige kunnskapsmålinger om internasjonal humanitærrett i Forsvaret og den årlige Folkerettskonferansen
 • Opplæring og kunnskapsformidling av humanitærretten særlig overfor Forsvaret og private aktører. Øvrig formidling mot befolkningen, norske myndigheter, og internt i Røde Kors
 • Ansvarlig for å følge opp arbeidet med Det Nasjonale opplysningskontoret i væpnet konflikt (NIB) basert på Genèvekonvensjonene fra 1949
 • Sikre humanitære behov ved å bidra til økt kjennskap og respekt for internasjonal katastrofelovgivning
 • Arbeide opp mot politi, DSB og andre relevante aktører for å sikre kunnskap og respekt for internasjonal humanitærrett og Røde Kors sitt mandat gjennom blant annet seminarer og kursing
 • Bidra til å sikre økt kjennskap til og respekt for Røde Kors-emblemet blant befolkningen generelt og internt i Norges Røde Kors spesielt

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen
 • Arbeidserfaring fra Forsvaret
 • Inngående kjennskap til internasjonal humanitærrett og god kjennskap til Røde Kors’ mandat og prinsipper
 • Gode formuleringsevner på norsk og engelsk
 • Erfaring med å formidle informasjon og presentere et budskap

Personlige egenskaper

 • God evne til å jobbe mål- og resultatorientert
 • God evne til å planlegge, koordinere og prioritere egne arbeidsoppgaver
 • Meget god evne til å bygge nettverk og relasjonerPersonlig egnethet vil bli vektlagt. Alle ansatte og frivillige i Røde Kors må handle i tråd med Røde Kors verdigrunnlag.

Vi tilbyr

 • Meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver i Norges største frivillige humanitære organisasjon
 • Å bli en del av et sterkt internasjonalt fagmiljø og engasjerte kollegaer over hele verden
 • Subsidiert kantineordning, fredagsvaffel og betalt lunsjpause
 • Trygg sykkelparkering under tak
 • Svært god pensjonsordning
 • Arbeidsforholdet reguleres av de(n) til enhver tid gjeldende tariffavtale(r) i virksomheten, for tiden: Hovedavtalen Tekna og Funksjonæravtalen Negotia
 • Stillingen innebærer noe reisingRøde Kors leter etter gode hoder uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, livssyn eller etnisk bakgrunn.Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov. Har du spørsmål om tilpasning, kontakt oss gjerne!

Røde Kors leter etter gode hoder uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, livssyn eller etnisk bakgrunn.

Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov. Har du spørsmål om tilpasning, kontakt oss gjerne!

Powered by Labrador CMS