Ledig stilling:

Vi har behov for å styrke vårt juridiske team i Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) med en initiativrik og ressurssterk rådgiver.

Søknadsfrist: 01.12.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 01.12.21

Om arbeidsgiver:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å:

- gi råd og veiledning

- utvikle sikkerhetstiltak

- varsle og håndtere alvorlige dataangrep

- føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverkNSM

skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet.

Kontakt:

Navn: Leiv Hovda Skaug

Tittel: Seksjonssjef

Tlf./E-post: 992 08 208

Vi har ønsker for å styrke vårt juridiske team i Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) med en initiativrik og ressurssterk rådgiver.

NSM har Norges største sikkerhetsmiljø innenfor IKT. Fagområdet i NSM består av et bredt spekter av oppgaver som inkluderer rådgiving, tiltaksutvikling, varslings og koordineringsinstans for nasjonale IKT-hendelser, sårbarhetstesting og forskning og utvikling.

Nasjonalt cybersikkerhetssenter bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Senterets leveranser er blant annet nasjonal deteksjon, analyse og koordinering av cyberhendelser, nasjonale tekniske sikkerhetstjenester, samt å vedlikeholde og formidle et cyberrisikobilde og en felles situasjonsforståelse.Senteret har en viktig rolle som møteplass mellom offentlige og private aktører som er sentrale for nasjonal cybersikkerhet.

Mye av arbeidet i Nasjonalt cybersikkerhetssenter foregår på strategisk nivå, og i tett samarbeid med våre styrende departementer.

NCSC er tungt involvert i rådgiving knyttet til Forsvarets MAST-program. Programmet er sentralt i utviklingen av Forsvarets framtidige IKT-infrastruktur. Du får en sentral rolle knyttet til juridiske problemstillinger i MAST-programmet

Arbeidsoppgaver:

 • Juridisk rådgivning knyttet til saksbehandlingen i NCSC generelt og MAST-programmet spesielt
 • Deltakelse i regelverksutvikling og annet utredningsarbeid innenfor NCSCs fagområder
 • Tilrettelegging for eksterne revisjoner og kontroller
 • Andre oppgaver innen det juridiske teamets ansvarsområde

NCSC er i kontinuerlig utvikling, og innholdet i stillingen vil kunne justeres i tråd med dette.

Kvalifikasjoner:

Må ha:

 • Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk.
 • Erfaring fra utredningsarbeid og/eller regelverksarbeid
 • Forståelse for rettslige problemstillinger knyttet til arbeid med stats- og samfunnssikkerhet
 • Kunnskap om samspillet mellom teknologi og jus

Det er ønskelig med:

 • Kunnskap om personvernrett
 • Kjennskap til offentlig sektor
 • Kjennskap til sikkerhetsloven

Personlige egenskaper:

Vi søker en medarbeider som kan jobbe selvstendig, er strukturert, initiativrik, har gjennomføringsevne og er løsningsorientert. Du må ha evne og interesse for å sette deg inn i faglige og komplekse problemstillinger. Du må kunne samarbeide med ulike faggrupper, og være positiv og fleksibel.

Vi kan tilby:

Landets mest spennende arbeidsplass for deg som er opptatt av cybersikkerhet

 • Deltakelse i internasjonale fora innen fagfeltet
 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen er plassert som rådgiver/ seniorrådgiver (SKO 1434/ 1364) og lønnes i spennet kr. 626 100 til 734 400 (lønnstrinn 68-76). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. For særlig godt kvalifisert personell kan høyere lønn vurderes.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO-nivå, og vedkommende kan derfor ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller i hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig. NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

Powered by Labrador CMS