Ledig stilling:

Øvre Romerike brann og redning IKS søker rådgiver - sikkerhet og beredskap

Søknadsfrist: 27.01.24

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Jessheim, Norge

Søknadsfrist: 27.02.24

Om arbeidsgiver:

Øvre Romerike brann og redning (ØRB) er et heleid interkommunalt selskap som dekker brann- og redningsberedskapen i eierkommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Ansvarsområdet vårt dekker et areal på 1974 km2. I tillegg er Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn Gardemoen (OSL), lokalisert i vår region. Administrasjonen i ØRB har hovedkontor på Jessheim i Ullensaker kommune.

ØRB består av totalt 159 ansatte, og er organisert i tre avdelinger: administrasjon, beredskapsavdeling og forebyggende avdeling. Beredskapsavdelingen er fordelt på 6 brannstasjoner, hvorav tre stasjoner med heltidsberedskap og tre stasjoner med deltidsberedskap. Forebyggende avdeling er delt inn i to seksjoner: seksjon feiing som utfører feiing og tilsyn i boliger, og seksjon forebyggende som utfører tilsyn i særskilte brannobjekter og annet forebyggende arbeid. Avdelingen er en pådriver for god brannsikkerhet i våre eierkommuner. Det jobbes særlig med utsatte grupper, slik som eldre, rusmisbrukere og funksjonshemmede, da disse statistisk sett har størst risiko for å omkomme i brann.

Kontakt:

Navn: Roger Knudsen

Tittel: HMS- og administrasjonsleder

Tlf: 96 01 42 42

----------------

Navn: Terese Halvarsson

Tittel: HR rådgiver

Tlf: 91 52 03 51

Bli kjent med ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS

Har du strategisk teft, et overordnet blikk, men også øye for detaljer?

Liker du å bryne deg med problemstillinger innenfor spekteret av samfunnssikkerhet og brannvesenets rolle innenfor dette feltet?

Har du i tillegg gode ferdigheter innen planlegging og gjennomføring av analysearbeid?

Da er det nettopp deg vi ønsker å høre fra!

Arbeidsoppgaver

Du veileder ledelsen med vurderinger og anbefalinger for virksomheten innenfor gjeldende fagområde. Brannvesenet har en spennende fremtid i møte, og du vil få mulighet til å bidra gjennom kritisk, helhetlig og systematisk tenkning.

Jobber du hos oss blir du del av en faglig dyktig administrasjon der vi alle har hvert vårt fagfelt med høy grad av involvering og påvirkning.Vi ser for oss at du har følgende arbeidsområder, men forventer at du er fleksibel og er åpen for tverrfaglig samarbeid.

 • Ansvar for utarbeidelse og vedlikehold av strategiske dokumenter for virksomheten innenfor sikkerhet og beredskap
 • Utarbeide og vedlikeholde selskapets system for evaluering av hendelser og øvelser, på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå
 • Utvikle og følge opp selskapets system for læring etter hendelser, øvelser og trening
 • Planlegge og lede andre interne prosjekter som kartlegging og annet utviklingsarbeid i forbedringsøyemed
 • Koordinere selskapets ansvar innenfor kommunalt beredskap mot akutt forurensning (KOAF)
 • Oppfølging av industrivern i regionen i samarbeid med forebyggende avdeling
 • Gi råd og forberede saker innen sikkerhets- og beredskapsområdet
 • Bidra til økt kompetanse om risiko, sårbarhet og beredskap i alle deler av organisasjonen
 • Kontaktpunkt i relevante eksterne forum

Kvalifikasjoner

For rådgiverstilling kreves relevant høgskole- eller universitetsutdanning på masternivå. I spesielle tilfeller kan relevant høgskole- eller universitetsutdanning på bachelornivå og relevant arbeidserfaring oppveie krav til master.

Erfaring med analysearbeid innenfor sikkerhet og beredskap vil vektes.

Øvre Romerike brann og redning skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile regionens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Personlige egenskaper

 • Analytiske egenskaper
 • Høy gjennomføringsevne
 • Evner å samarbeide og skape gode relasjoner
 • Utviklings- og løsningsorientert
 • Toleranse for raske endringer og akutte hendelser
 • Helhetsorientert

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver med mulighet for å utvikle egen stilling
 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Trening i arbeidstiden
 • Mulighet til å bidra i virksomhetens totale verdiskapende arbeid
 • Gode pensjonsordninger

Ansettelse i brann- og redningsvesenet krever uttømmende politiattest og tilfredsstillende vandel, jf. brann og eksplosjonsvernloven § 18.

Vi gjør oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette og vil få muligheten til å trekke søknaden, jfr. Offentligloven §25.

Powered by Labrador CMS