Ledig stilling:

Vil du jobbe som IT-sikkerhetsanalytiker i NRK?

Søknadsfrist: 07.04.24

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 07.04.24

Om arbeidsgiver:

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Kontakt:

Navn: Morten Andre Jutkvam

Tittel: Gruppeleder

Tlf: 970 82 984

Vil du være med og videreutvikle NRKs tjenester innen IT-sikkerhetsanalyse og hendelseshåndtering? Vi ser nå etter en senior sikkerhetsanalytiker som vil bli en del av teamet Operativ IT-sikkerhet. Vår visjon er å ha det beste fagmiljøet innen IT-sikkerhet på kringkastingsteknologi i Norden, og for å nå målet vårt ønsker vi å utvide teamet med en senior sikkerhetsanalytiker.

Som andre mediehus, står vi i et krevende trusselbilde, og er attraktive mål for både målrettede og tilfeldige tjenestenektangrep, løsepengevirus, falske nyheter og trusler mot enkeltjournalister. I kombinasjon med NRKs ledende rolle i det norske mediemarkedet, er denne stillingen både kritisk og svært faglig spennende for den riktige kandidaten.

Avdelingen for Operativ IT-sikkerhet er praktisk ansvarlig for IT-sikkerheten i NRK. Avdelingen har det daglige ansvaret med å implementere og forvalte NRKs informasjonssikkerhet i alle faser - fra identifikasjon og kartlegging av trusler, til beskyttelse og opprettholdelse, trusseloppdagelse, samt håndtering og gjenoppretting. I stort har avdelingen et praktisk ansvar for å sikre at NRKs evne til å oppfylle nasjonale forpliktelser, sikre journalistisk virksomhet, programvirksomhet, funksjoner, infrastruktur, eiendom og eiendeler er ivaretatt. For å få til dette viktige oppdraget er vi avhengige av å kontinuerlig bygge en sterk sikkerhetskultur, og ambisjonen vår er at sikkerhet skal være en del av hverdagen til alle i NRK.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre analyser av sikkerhetslogger, nettverkstrafikk og andre datakilder for å avdekke ondsinnet aktivitet 
 • Utvikle verktøy, teknikker, metodikk og prosedyrer som kreves av vårt Blue Team og hendelseshåndteringsmiljø 
 • Delta i hendelsesresponsarbeid når det er nødvendig, og formulere hypoteser, løse tekniske problemer, dokumentere funn 
 • Koordinere mot eksterne IRT-team ved behov 
 • Bidra med regelmessige sikkerhets- og sårbarhetsvurderinger for å identifisere svakheter i infrastruktur, systemer og applikasjoner 
 • Samarbeide med kryssfunksjonelle team og redaksjonelle og medieproduksjonsmiljøer for å kartlegge og gjennomføre sikkerhetstiltak og kontroller 
 • Gi anbefalinger for å forbedre den generelle sikkerheten innenfor teknologi og mediesektoren 
 • Holde deg faglig oppdatert på de siste cybersikkerhetstrendene, sårbarhetene og angrepsteknikkene, og på ulike trusselaktører og deres motivasjon 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen IT med spesialisering innen Cyber Security på bachelornivå, fortrinnsvis masternivå, men lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Lang og relevant erfaring med sikkerhetsanalyse, trusseldeteksjon og hendelseshåndtering
 • Brennende interesse for IT-sikkerhet
 • Gode analytiske evner
 • Kjennskap til ulike rammeverk som blant annet ATT&CK / DeTT&CT / D3FEND
 • Erfaring med sikkerhetsteknologi som blant annet Microsoft Defender XDR, 365 Defender, Azure, Entra og Sentinel
 • Erfaring med IT-infrastruktur, nettverk og programvareutvikling
 • Interesse for threathunting
 • Det er en fordel med kjennskap til mediesikkerhet
 • Vi har norsk som arbeidsspråk, noe som vi ønsker at du også behersker 

Personlige egenskaper

For å lykkes og trives hos oss er det viktig at du kan kommunisere effektivt og samarbeide godt med de du jobber med. Vi er opptatt av fag og utvikling, og håper at du også ønsker å bidra til det faglige felleskapet i NRK.

Du må også kunne håndtere stressende situasjoner som kan pågå over tid, derfor ser vi etter noen som er trygg i sin rolle. Du må være strukturert og analytisk, og ha en profesjonell og kvalitetsbevisst holdning. 

Vi tilbyr

Det skal være lett å være ny i NRK. Vi er mange som vil hjelpe deg i gang. Vi setter av tid og ressurser til faglig fordypning og utvikling, slik at du selv skal få mulighet til å tilegne deg kompetanse som du mener er nyttig for jobben og karrieren din. Du kan blant annet få bidra til videreutvikling av våre aktive faggrupper. Hvis du vil, er det store muligheter for å representere NRK gjennom foredrag på konferanser eller å skrive artikler for NRKbeta om digital produkt- og tjenestetutvikling.

Du kan også søke midler til etter- og videreutdanning. 

Vi er i ulike livsfaser og har ulike interesser og behov. Arbeidslivet hos NRK skal være mye mer enn bare jobben, altså har vi en rekke ulike velferdsgoder, aktivitetstilbud og sosialiseringsarenaer avhengig av hvor du jobber i landet. Som eksempler kan nevnes kunstforeningen, og et aktivt bedriftsidrettslag med over 20 interessegrupper.

Hverdagslogistikken kan være heftig, og vi tilstreber å gi alle den fleksibiliteten de trenger. NRK har blant annet en egen barnehage på Marienlyst. På Marienlyst har vi et eget godt utstyrt og populært treningsrom. Ellers har vi gode rabattavtaler med treningsstudioer i hele landet. 

Som ansatt i NRK vil du være dekket av både gruppelivsforsikring og fritidsulykkeforsikring, og vi tilbyr en av landets beste pensjonsordninger. Vi har egen bedriftshelsetjeneste på Marienlyst og lokale avtaler i hele landet. NRK tilbyr svært gode permisjons- og sykelønnsordninger hvis man får behov for det.

Oppdraget vårt 

NRK er hele Norges allmennkringkaster. Vi sørger for at alle som bor i landet får tilgang på god og sann informasjon. I tillegg skal vi samle og engasjere. Innholdet og tjenestene våre skal føre oss tettere sammen. Slik kan vi lære av hverandre og om hverandre, og utvikle oss, som mennesker og nasjon. 

Hos NRK skal alle finne noe som appellerer. Noe som underholder, noe som utfordrer, som inspirerer og gjør oss litt klokere. Men alle må ikke like alt vi lager. NRK skal også favne det smale og sære; løfte stemmer som ikke alltid blir hørt. 

Oppdraget er komplekst, omfattende og utfordrende. Oppgavene og løsningene er mange og ulike. Vi har ikke alltid en fasit. Men må være kreative og jobbe sammen om utfordringene. Det gjør jobben vår spennende. 

En ting er likevel helt sikkert. Skal vi lykkes med oppdraget vårt, må vi som jobber hos NRK speile menneskene som bor i samfunnet vårt. Menneskene som vi er på jobb for. Slik og bare slik, kan vi forstå de mange og forskjellige behovene som finnes – og dekke dem. Altså ønsker vi oss medarbeidere med ulik bakgrunn, erfaring og forutsetninger. 

Bakgrunnssjekk og sikkerhetsklarering

For denne stillingen gjennomfører vi bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som kommer frem av CV og annen dokumentasjon. Bakgrunnssjekken blir gjennomført av et eksternt firma, etter samtykke fra søkeren. Aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. 

Dette er stillinger som vurderes for sikkerhetsklarering på lengre sikt, derfor må kandidater regne med at de må kunne bli sikkerhetsklarert til minimum nivå Konfidensielt.

Powered by Labrador CMS