Ledig stilling:

Har du lyst til å ha en sentral rolle i sikkerhetsarbeidet i NRK?

Søknadsfrist: 26.02.23

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 26.02.23

Om arbeidsgiver:

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Kontakt:

Navn: Thomas Walter van Deurs

Tittel: Leder for Teknologi

E-post: thomas.walter.van.deurs@nrk.no

Til avdelingen Teknologi søker vi nå en seksjonsleder for Operativ IT-sikkerhet.

NRK skal styrke sin satsning på IT sikkerhet i 2023, og vi trenger en leder som kan videreutvikle seksjonen og øke vår evne i årene som kommer.

Seksjonen for Operativ IT-sikkerhet er fagansvarlig for IT-sikkerhet i NRK og er utførende på overvåking og hendelseshåndtering. Hovedoppgavene i mandatet er å forebygge, oppdage og håndtere trusler for å sikre NRK sin evne til å oppfylle nasjonale forpliktelser, sikre journalistisk virksomhet, programvirksomhet, funksjoner, infrastruktur, eiendom og eiendeler. Til sammen bidrar dette til å sikre NRK sitt omdømme.

Seksjonsleder vil ha ansvar for strategisk og operativ ledelse for seksjonen fordelt på flere team: overvåkning og respons, redaksjonell sikkerhet, samhandling og etterlevelse. Mediebransjen har et ekstra utfordrende trusselbilde med tanke på at vi er et attraktivt mål for angrep, trusler mot enkeltpersoner, falske nyheter osv. Vi kaller det Mediesikkerhet. Du er en som kan navigere teamet gjennom store og små hendelser innenfor dette området også.

Stillingen rapporterer til avdelingsleder Teknologi og inngår i avdelingens ledergruppe, der seks ledere har ansvar for områdene Video & lydproduksjon, Plattform, Digital arbeidsplass, Nyheter og Direkteproduksjon, Mediehåndtering og publisering, og Operativ IT-sikkerhet. Avdelingen har ansvar for NRKs teknologiportefølje utover Publikumsprodukter. Vi gjør innhold levende og tilgjengelig for alle. Slik bidrar vi til at NRK løser sitt allmennkringkasteroppdrag hver dag, hele året.

Avdelingen skal også sikre at vi har felles strategisk retning, gjøre helhetlige prioriteringer og sikre fremdrift og godt samspill for å takle fremtidige teknologiske utfordringer og transformasjon. Samtidig med å planlegge for store endringer innen teknologiområdet, skal avdelingen også sikre stabile og sikre tjenester for både NRKs medarbeidere og publikum. Vi er stadig på jakt etter hvordan vi som avdeling kan bli endre bedre, i hvilken retning vi skal utvikle oss – og at vi har et godt og smidig samarbeid med resten av NRK.

Ansvarsområder og oppgaver

 • Lede håndtering av pågående hendelser, og støtte Operativ Krisestab (OKS) på forespørsel
 • Videreutvikle seksjonens metoder, ressurser,kompetanse og tjenester innen området
 • Samarbeide tett med Sikkerhet og Beredskap og andre faglige miljøer i NRK (eks. Security champions)
 • Bevisstgjøre ansatte innen cybersikkerhet, og bidra til å etablere en enda sterkere sikkerhetskultur
 • Utøve etterlevelse av interne og eksterne krav til sikkerhet, og finne gode tiltak på etablerte retningslinjer
 • Delta aktivt i ledergruppen til Teknologi, og fremme sikkerhetsperspektivet i diskusjoner og avklaringer

Utdanning og kvalifikasjoner

 • Utdanning på minimum bachelor nivå innenfor informasjonssikkerhet, cybersikkerhet, infrastruktur eller/og lignende. Manglende utdanning kan kompenseres med lang relevant arbeidserfaring
 • Erfaring fra standarder innenfor sikkerhet som ISO 27001, MITRE ATT&CK osv.
 • Erfaring som leder, gjerne med utvikling av lignende områder, rekruttering og budsjettoppfølging
 • Erfaring med mediebransjen og medierelatert sikkerhet er en fordel
 • Sertifiseringer som CISSP, CISA, CISM eller SSCP er ønskelig
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å samarbeide godt på tvers i organisasjonen, og håndtere mange interessenter
 • Du har evnen til å drive organisasjonsutvikling og være en rådgiver mot andre miljøer i NRK
 • Du er god på å bygge team, og evner å sette en tydelig, felles retning og skape konsensus
 • Du har en god formidlingsevne og kan kommunisere komplekse tekniske problemstillinger til ikke-tekniske ledere og ansatte.
 • Du har høy personlig integritet og har stolthet for arbeidet du og teamet gjør. Hver dag.

Hva vi tilbyr

 • Deltakelse i et spennende og viktig samfunnsoppdrag
 • Mulighet til å jobbe tverrfaglig i et av Norges største mediehus, med over 100 yrkesgrupper fordelt på 50 lokasjoner i hele Norge
 • Mulighet til å samarbeide med svært dyktige medarbeidere og ledere, og ta del i felleskapet i et godt og kreativt arbeidsmiljø
 • Tid og ressurser til faglig fordypning og utvikling, slik at du selv skal få mulighet til å tilegne deg kompetanse som du mener er nyttig for jobben og karrieren din
 • Autonomi og fleksibilitet
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et bredt spekter av velferdsgoder og aktivitetstilbud

Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering for HEMMELIG ved tiltredelse. Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

For denne stillingen gjennomfører vi bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som kommer frem av CV og annen dokumentasjon. Bakgrunnssjekken blir gjennomført av et eksternt firma, etter samtykke fra søkeren. Aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Har du lyst til å høre mer om mediesikkerhet, og hvordan vi jobber med sikkerhet i NRK, typiske hendelser og veien videre i NRK, kan du høre på denne podkast med nåværende leder for seksjonen, Kai Johansen

Powered by Labrador CMS