Ledig stilling:

Institutt for energiteknikk søker sikkerhetsvakt

Søknadsfrist: 03.12.23

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast,

Arbeidssted: Kjeller, Norge

Søknadsfrist: 03.12.23

Om arbeidsgiver:

IFE - Forskning for en bedre fremtidIFE forsker for en bedre fremtid. Siden 1948 har vi vært internasjonalt ledende innen forskning på energi. Vi har bidratt til utvikling av banebrytende kreftmedisin, nye løsninger innen fornybar energi, mer energieffektive industriprosesser, nullutslipps transportløsninger og fremtidsrettede energisystemer. IFE har virksomhet på Kjeller og i Halden. Vi har store eiendommer som er under utvikling og flere viktige interne omstillingsprosesser i årene fremover. 

 

 Vi er rundt 650 fast ansatte og omsetter for ca. 1 mrd kr. Les mer om IFE på www.ife.no Sektor Nukleærteknologi, fysikk og sikkerhet har ansvar for drift av Kjeller- og Haldenreaktoren. Fokusområdene er brensel- og materialteknologi, sikkerhet ved reaktoranlegg og grunnforskning i fysikk

Kontakt:

Navn: Frode Jahr

Tittel: Driftsgruppeleder

Tlf: +47 917 99 755

Om stillingen

Avdeling Vakt og beredskap utøver operativ objektsikring med formål å forebygge, avdekke og forhindre sikkerhetstruende virksomhet. Avdelingen sørger for sikkerhetstjenester for IFEs nukleære objekter på Kjeller og i Halden.

Til vårt team på Kjeller søker vi nå etter en sikkerhetsvakt i 100% fast stilling.

Sikkerhetsvakten skal ved hjelp av etablerte grunnsikringstiltak avdekke og forhindre sikkerhetstruende virksomhet mot IFE, samt avdekke og motvirke annen aktivitet som kan medføre fare for liv og helse, samt fare for forringelse av IFE sin funksjonalitet.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve objektsikkerhet ved IFEs nukleære anlegg i henhold til gjeldende instruksverk, bestemmelser og pålegg.
 • Vaktsentraltjeneste
 • Adgangskontroll av personell samt sikkerhetskontroll av materiell og kjøretøy.
 • Kontrollrunder, herunder observasjon med driftstekniske installasjoner og annen infrastruktur.
 • Respons ved alarmer, brann, teknisk, innbrudd og annet.
 • Samvirke med nødetater og andre under normalsituasjon, øvelser og beredskapssituasjoner
 • Øvrige oppgaver pålagt avdelingen.

Kvalifikasjoner

Søkeren må ha følgende kvalifikasjoner:

 • Bestått minimum treårig utdanning utover grunnskole
 • Inneha gyldig vektergodkjenning
 • IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.
 • Relevant arbeidserfaring fra operativ tjeneste.
 • God sikkerhetsforståelse
 • God kjennskap til førstelinjetjeneste
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God psykisk og fysisk skikkethet
 • Grunnleggende IT-kunnskaper og ferdigheter
 • Det er krav om plettfri vandel (grunnet vandelsattest før ansettelse, jf. Lov om vaktvirksomhet)

Det er i tillegg ønskelig at søkeren innehar noen av følgende kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra politi, forsvar toll eller fengselsvesen.
 • Erfaring med objektsikring av nukleære anlegg
 • Utdanning innen vakt- og sikkerhetstjeneste
 • Erfaring som vaktsentraloperatør
 • Gjennomført førstegangstjeneste
 • Erfaring med bruk av samband og gjennomlysningsmaskiner
 • Gjennomført kurs i bruk av hjertestarter, førstehjelp, konflikthåndtering og brannvern

Personlige egenskaper

 • Være løsningsorientert og bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Være lojal, ansvarsbevisst og ha evne til å håndtere endringer på kort varsel.
 • Ha høy integritet og sunn dømmekraft.
 • Ha evne til å opptre diskret og profesjonelt.
 • Ha evne til å løse vaktoppdrag og samtidig være serviceinnstilt.

Andre opplysninger:

 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges.
 • Søkeren må ha normalt fargesyn.
 • Det er uniformsplikt.
 • Stillingen inngår i helkontinuerlig skiftordning.
 • Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess.
 • Det er ønskelig at søker informerer om sin eventuelle klareringsstatus i søknaden.

Vi tilbyr

Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdragEt godt arbeidsmiljø med positive og motiverende kolleger som ønsker å gjøre en forskjellMulighet til å være med å utvikle fagområdet og egen stillingSosiale goder inkludert pensjon (SPK), ulykkes- og gruppelivsforsikring 

Vi søker etter kandidater som passer godt inn i vårt team: I tillegg til dine faglige kvalifikasjoner, er vi opptatt av å finne en person som vil trives i vår organisasjonskultur og bidrar til et positivt arbeidsmiljø. Vi legger vekt på personlig egnethet og ser etter en kandidat som deler våre verdier og visjon.

Powered by Labrador CMS