Ledig stilling:

Sporveien cover
Sporveien cover

Senior signalingeniører

Søknadsfrist: 09.08.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: 2 stillinger fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 09.08.21

Om arbeidsgiver:

Sporveien leverer reiser med trikk,
T-bane og buss med hovedvekt i Oslo og Viken. Selskapet eier og forvalter også eiendom og infrastruktur for trikk og
T-bane. Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser og fraktet 155 millioner passasjerer i 2020. Konsernet har 3700 ansatte og en omsetning på 4,7 milliarder kroner.Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har 360 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Majorstuen i Oslo. I løpet av 2020 ferdigstilte enheten flere store oppgraderingsprosjekter for trikkens traseer, og bidro i flere av de store prosjektene som skal utvide kapasiteten i kollektivtrafikken i Oslo og Viken. Enheten har høy aktivitet og står overfor store og spennende oppgaver som skal gjøre kollektivtilbudet i hovedstadsområdet attraktivt for de reisende. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.

Kontakt:

Navn: Svein Brembo

Tittel: Seksjonsleder Signal

Tlf./E-post: 917 16 792, [email protected]

Sporveien har byggherreansvaret for bygging av Majorstuen T-baneknutepunkt som er en svært sentral sentrumsstasjon med stor trafikk. Stasjonen har et eldre signalanlegg som er bygget over mange år og med forskjellige systemleverandører.

Majorstuen T-baneknutepunkt er et komplisert prosjekt, og flere signalsystemer vil bli berørt. Prosjektet vil foregå samtidig som andre store prosjekter i tilknytning til Majorstuen, og vil måtte forholde seg til både utbygningen av Fornebubanen og implementeringen av nytt signalanlegg (CBTC) på T banen i Oslo. I tillegg vil prosjektet bli implementert i flere steg.

Byggherreteamet skal styrkes med senior signalressurser og vi søker derfor etter erfarne Signalingeniører som ønsker en nøkkelrolle i et utfordrende og komplekst signal prosjekt, med flere faser og flere typer signalanlegg for T-banen.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil endre seg med prosjektets fremdrift, men vil bestå av følgende elementer:

 • Du vil være tekniske spesialist innen signalanlegg og bistå organisasjonen i tekniske vurderinger.
  • Være ressursperson i prosjektet i oppfølging av signalfaget.
  • Følge opp mot andre fag i prosjektet og sørge for at signal faget blir ivaretatt.
 • Følge opp en eller flere av signalleverandørene i prosjektet.
 • Kunne teste og godkjenne endringer i signalanlegget
 • Kontrollere prosjektunderlag utarbeidet av leverandør
 • Følge opp leverandører av signal anlegget på Majorstuen i alle faser (Planlegging, prosjektering og installasjon).
 • Følge opp og sikre at nødvendige avklaringer og godkjenninger hos interne og eksterne premissgivere blir gjort i tide.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning som ingeniør eller sivilingeniør innen elektro, automasjon, kybernetikk eller elektronikk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er et krav.
 • Relevant prosjekterfaring
 • Kjennskap til signalsystemene som benyttes i jernbanesektoren, og de sikkerhetskritiske komponentene.
 • Prosjektering, bygging eller kontroll av større kontrollsystemer
 • Jobbet med sikkerhetskritiske systemer
 • Funksjonsbeskrivelse eller funksjonalisering av avanserte kontrollsystemer
 • Erfaringer fra å jobbe i prosjekt eller utviklingsmiljøer som følger RAMS standarden og RAMS prosessene
 • Minst 5 års erfaring fra større prosjekter hos leverandørindustrien eller byggherre
 • Erfaring fra å skrive, evaluer og forhandle krav
 • Kunnskap om forskrifter samt norske og internasjonale standarder innenfor fagområdet
 • Godkjenning som sluttkontrollør signal

Personlige egenskaper:

Du tar ansvar for egen leveranse og samarbeider godt med andre på tvers av fag. Du ser muligheter, har en positiv innstilling og ønsker å være med på løsningen. For å lykkes i denne stillingen kreves det at du er nøyaktig og kvalitetsbevisst. Du trives i en hektisk prosjekthverdag. Du står støtt i dine beslutninger, også om noen skulle utfordre deg og trigges av å levere fra deg et godt stykke arbeid.

Hvorfor jobbe i Sporveien?

 • Mulighet til å delta på et fremtidige prosjekter med stor betydning for miljøet, Oslo og kollektivtrafikken.
 • Stor påvirkningskraft i et lite og fleksibelt miljø
 • Viktig posisjon i enheten
 • Du får jobbe bredt innen faget
 • God opplæring/innføring i oppgavene
 • Stort ansvarsområde
 • Kjent og lokalt arbeidsområde: Oslo
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Sporveien AS samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt Seksjonsleder Signal Svein Brembo på telefon 917 16 792 eller mail, [email protected]

Powered by Labrador CMS