Ledig stilling:

PFT søker senior-/overingeniør til stilling som fagansvarlig for teknisk materiell

Søknadsfrist: 29.11.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Jaren, Norge

Søknadsfrist: 29.11.21

Om arbeidsgiver:

Utviklingen av Politiets Fellestjenester (PFT) er et viktig virkemiddel i reformarbeidet i politiet. Flere og nye tjenester er tenkt lagt til PFT, og dette skal bidra til å frigjøre ressurser i politidistrikt og særorgan slik at de får mer kraft til de operative politioppgavene. PFT er politiets profesjonelle leverandør av etterspurte produkter og administrative tjenester. PFT er en pådriver for å utvikle et mer enhetlig politi gjennom innovasjon, standardisering og enhetlige løsninger. PFT er samarbeidspartneren som skaper stordriftsfordeler og synergier gjennom forpliktende samarbeid. Det er medarbeiderne i PFT som gjør det mulig å møte våre utfordringer og levere som lovet. Som medarbeider i Politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.

Kontakt:

Navn: Dag Willy Minsås

Tittel: Seksjonsleder

Tlf.: 911 78 827

Ønsker du være en del av et spennende fagmiljø i utvikling og bidra til å forme fremtidens politi, så er dette jobben for deg!

Politiets Fellestjenester (PFT) er en profesjonell samarbeidspartner og leverandør innen etterspurte produkter og tjenester til politiet, og vi ser etter deg som ønsker å bli en viktig bidragsyter innen polititeknisk materiell. Stillingen ligger i avdeling Materiell og logistikk som er ansvarlig for levering, drift og oppfølging av politioperativt materiell til politiet.

Seksjon for polititeknisk materiell består av 8 personer som jobber dedikert innen kategoriene: våpen, ammunisjon, kriminalteknisk materiell, vernemateriell og teknisk utstyr. Seksjonen har stor teknisk kompetanse og ivaretar fagansvaret for disse materiellkategoriene. Vi søker deg som har god teknisk forståelse, og evne til å skape relasjoner på tvers av fagmiljøer og resultater å være stolt av. Du må ha et stort engasjement for effektivisering gjennom utvikling og standardisering. Faglig trygghet og fokus på kvalitet er viktig. Du må jobbe selvstendig og være i stand til å sette deg inn i og forstå hvordan politiet benytter sitt materiell.

Arbeidssted er på Jaren.

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvar for, og oppfølging av, teknisk materiell med bl.a. følgende portefølje: droner, antidroner, mørkekapasitet (lysforsterkning, termisk), instrumenter for måling av hastighet og rus, entringsmateriell, stoppmateriell, sensorteknologi m.m.
 • Utarbeide kravspesifikasjoner, produktsikkerhetsanalyser, evalueringsprogram og annen dokumentasjon innen fagområdet ifm anskaffelser, samt bidra i tverrfaglig anskaffelsesteam
 • Utstrakt kontakt med, og oppfølging av brukere/kunder, samt leverandør-/produsentoppfølging
 • Utarbeide konsepter for materiell til politiet i takt med de behov etaten har, samt bidra i utarbeidelse av dokumentasjon og opplæringsmateriell
 • Bidra i samarbeidet med andre offentlige etater og internasjonale samarbeidspartnere
 • Portefølje og arbeidsoppgaver vil følge organisasjonens behov
 • Reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning innen ingeniørfag. Dokumentert relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Du har god teknisk forståelse
 • Det er en fordel om du har erfaring med materiell innen fagområdet, test/verifikasjon/validering, offentlige anskaffelse og prosjektarbeid
 • Førerkort klasse B
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Det er en forutsetning at du kan sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig.

Personlige egenskaper

 • Du evner å lede og motivere deg selv for å nå ønskede målsettinger.
 • Du er team-orientert og liker å samarbeide, også på tvers av fag/rolle. Sammen finner vi de beste løsningene og gjør hverandre gode.
 • Du har fokus på forbedringer, slik at vi kontinuerlig effektiviserer og stadig leverer enda bedre på tjenestene til politiet.
 • Du har en strukturert og analytisk arbeidsform, og er flink til å dokumentere skriftlig.
 • Din formidlingsevne er god både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og du klarer å formidle et budskap på en forståelig måte.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som senioringeniør (SKO 1181), fra kr. 650.000 - 800.000 brutto per år, alternativt som overingeniør (SKO 1087) fra kr. 500.000 - 650.000 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, mulighet for trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal.

Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Powered by Labrador CMS