Ledig stilling:

Institutt for energiteknikk (IFE) søker sikkerhetsvakt

Søknadsfrist: 09.07.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast, heltid

Arbeidssted: Kjeller, Norge

Søknadsfrist: 09.07.21

Om arbeidsgiver:

IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden. Vi er internasjonalt ledende på en rekke områder innen fornybar energi, petroleum, nukleærteknologi og nukleærmedisin. IFE utvikler nye teknologiske løsninger for næringsliv og myndigheter i over 30 land. IFE er vertskap for det internasjonale OECD Haldenprosjektet. Vi er rundt 600 fast ansatte og omsetter for ca. 1 mrd. kr. Les mer om IFE på www.ife.no

Kontakt:

Navn: Odd Arne Fjeldstad

Tittel: Driftsgruppeleder

Tlf./E-post: 995 86 462, [email protected]

Navn: Morten Nikolai Lien

Tittel: Driftsgruppelder

Tlf./E-post: 402 21 365, [email protected]

Avdeling Vakt og beredskap utøver operativ objektsikring med formål å forebygge, avdekke og forhindre sikkerhetstruende virksomhet. Avdelingen sørger for sikkerhetstjenester for Institutt for energiteknikk (IFE) sine objekter på Kjeller og i Halden.

Til vårt team på Kjeller søker vi nå etter sikkerhetsvakt i 100% fast stilling. Vi søker samtidig etter flere sikkerhetsvakter i midlertidige stillinger frem t.o.m. 30.06.2022, med mulighet for forlengelse. Stillingsprosent i midlertidig stilling er 100%. Det bes om at det i søknadsteksten oppgis om det søkes fast stilling, midlertidig stilling eller begge deler.

Sikkerhetsvakten skal ved hjelp av etablerte grunnsikringstiltak avdekke og forhindre sikkerhetstruende virksomhet mot IFE, samt avdekke og motvirke annen aktivitet som kan medføre fare for liv og helse, samt fare for forringelse av IFE sin funksjonalitet.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve objektsikkerhet for IFE i henhold til gjeldende instruksverk, bestemmelser og pålegg
 • Adgangskontroll av personell samt sikkerhetskontroll av materiell og kjøretøy
 • Kontrollrunder, herunder observasjon med driftstekniske installasjoner og annen infrastruktur
 • Respons ved alarmer, brann, teknisk, innbrudd og annet
 • Vakt og servicefunksjon i resepsjon
 • Samvirke med nødetater og andre under normalsituasjon, øvelser og beredskapssituasjoner
 • Øvrige oppgaver pålagt avdelingen.

Kvalifikasjoner

Søkeren må ha følgende kvalifikasjoner:

 • Bestått minimum treårig utdanning utover grunnskole
 • Bestått vekterkurs
 • Relevant arbeidserfaring fra operativ tjeneste, lang erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • God forståelse for operativ sikkerhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God psykisk og fysisk skikkethet
 • Grunnleggende IT-kunnskaper og ferdigheter
 • Kunne dokumentere normalt fargesyn, test kan bli utført ved intervju
 • IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres
 • Det er krav om plettfri vandel (grunnet vandelsattest før ansettelse, jf. Lov om vaktvirksomhet)

Det er i tillegg ønskelig at søkeren innehar noen av følgende kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra politi, forsvar eller fengselsvesen
 • Erfaring med objektsikring av nukleære anlegg
 • Utdanning innen vakt- og sikkerhetstjeneste
 • Erfaring som vaktsentraloperatør
 • Gjennomført førstegangstjeneste
 • Erfaring med bruk av samband og gjennomlysningsmaskiner
 • Gjennomført kurs i bruk av hjertestarter, førstehjelp, konflikthåndtering og brannvern

Personlige egenskaper

 • Være løsningsorientert og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Være lojal, ansvarsbevisst og ha evne til å håndtere endringer på kort varsel
 • Ha høy integritet og sunn dømmekraft
 • Ha evne til å opptre diskret og profesjonelt
 • Ha evne til å løse vaktoppdrag og samtidig være serviceinnstilt.

Vi tilbyr

 • Et stimulerende arbeidsmiljø med dyktige, erfarne og kreative kolleger
 • Veletablerte nasjonale og internasjonale vitenskapelige og industrielle nettverk
 • Lønn er basert på graden av erfaring og formelle kvalifikasjoner. Skifttillegg ved helkontinuerlig skift.
 • Medlemskap etableres i den kollektive livs- / ulykkesforsikringen og i Statens pensjonskasse

Andre opplysninger

 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges
 • Det er uniformsplikt
 • Stillingen inngår i helkontinuerlig skiftordning
 • Søkeren skal oppgi to referansepersoner i søknaden
 • Søkeren vil bli vurdert ut fra utdanning, erfaring, og attester som registreres elektronisk ved søknaden
 • Søkere som ikke registrerer vitnemål og attester vil ikke bli vurdert
 • Det er ønskelig at søker informerer om sin klareringsstatus i søknaden

Vi bruker bakgrunnssjekk som en del av rekrutteringsprosessen.

Powered by Labrador CMS