Ledig stilling:

Sikkerhetsrådgiver security

Søknadsfrist: 29.01.23

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Halden, Norge

Søknadsfrist: 29.01.23

Om arbeidsgiver:

IFE - Forskning for en bedre fremtidIFE forsker for en bedre fremtid. Siden 1948 har vi vært internasjonalt ledende innen forskning på energi. Vi har bidratt til utvikling av banebrytende kreftmedisin, nye løsninger innen fornybar energi, mer energieffektive industriprosesser, nullutslipps transportløsninger og fremtidsrettede energisystemer. IFE har virksomhet på Kjeller og i Halden. Vi har store eiendommer som er under utvikling og flere viktige interne omstillingsprosesser i årene fremover.

Vi er rundt 650 fast ansatte og omsetter for ca. 1 mrd kr. Les mer om IFE her. Haldenreaktoren og JEEP II-reaktoren er nedlagt og skal dekommisjoneres. På sikt skal IFEs nukleære virksomhet overføres til NorskNukleær Dekommisjonering (NND), som har fått ansvaret i Norge for sikkernedbygging av den nukleære virksomheten.

Kontakt:

Navn: Jeanette Juul Jensen

Tittel: Sikkerhetsleder

Tlf: 467 74 066


Navn: Grete Rindahl

Tittel: Direktør sikkerhet, kvalitet og miljø

Tlf: 971 08 618

Sektor Sikkerhet, kvalitet og miljø (SKM) ivaretar en linjeuavhengig rolle i IFEs sikkerhetsarbeid. SKM arbeider for et systematisk sikkerhets-, kvalitets- og miljøarbeid, samt for en god internkontroll.

Arbeidet i sektoren omfatter: nukleær sikkerhet, strålevernforebyggende sikkerhet, herunder objektsikkerhet, digital sikkerhet og personellsikkerhet, risikohåndtering, kvalitet, ytre miljø, industriell sikkerhet og beredskap. Sektoren består i dag av 16 ansatte og er delt inn i faggruppene Miljø og kvalitet, Security og Nukleær sikkerhet og strålevern.

Vi søker etter deg som skal bidra i IFEs arbeid innen forebyggende sikkerhet. Stillingen som sikkerhetsrådgiver er organisert i faggruppe Security. Arbeidssted Halden eller Kjeller etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide med forebyggende sikkerhet for IFE
 • Arbeide med risikobilde og trendanalyse tilsiktede trusler, herunder også digitale trusler
 • Utarbeide underlag (rapporter, trusselvurderinger, sikringsrisiko og sårbarheter)
 • Overvåke sikkerhetstilstanden i virksomheten og bidra til å identifisere styringsparametere for beredskap og fysisk sikring
 • Bidra til hensiktsmessig dimensjonering og organisering av IFEs beredskapsorganisasjon
 • Bidra til å kravstille og kontrollere arbeidet med beredskapsøvelser (security)
 • Delta i prosjekter knyttet til forebyggende sikkerhet
 • Opplæring- og kulturskapende arbeid i organisasjonen innen risikoforståelse
 • Bidra inn i viderutvikling av IFEs styringssystem for forebyggende sikkerhet

Kvalifikasjoner

Utdanning på minimum masternivå, fortrinnsvis innenfor risiko- og sikkerhetsstyring, etterretning eller annen relevant høyere utdanning. Kravet om utdanning på masternivå kan for særlig kvalifiserte søkere vurderes å fravikes til fordel for lang yrkeserfaring. Minimum 5-10 års erfaring med arbeid innenfor forebyggende sikkerhet.

Kandidater bør ha

 • Erfaring med sikring av skjermingsverdige verdier, herunder objektsikring etter sikkerhetsloven med forskrifter
 • Gode kunnskaper om nasjonale lover og forskrifter knyttet til forebyggende sikkerhet
 • Gode kunnskaper om gjeldende trusselbilde og utviklingstrender
 • Gode kunnskaper om sikkerhets- og beredskapsledelse
 • Gode kunnskaper om digital sikkerhet
 • God kompetanse innen bearbeiding og analyse av informasjon

Det vil også være ønskelig med

 • Erfaring med relevante standarder innen NS 5830-serien og ISO 27000-serien
 • Kunnskaper om nasjonal beredskap og krisehåndtering, samt dimensjonering av krise- og beredskapssystemer og med digitale krisestøtteverktøy
 • Erfaring med sikkerhetsgradert informasjon og verdivurdering, samt GNF og skadevurdering
 • Erfaring med strategisk styring og sikkerhetsledelse
 • Det er en fordel med erfaring fra operativ tjeneste

Personlige egenskaper

 • Strukturert og ansvarsbevisst, med faglig og personlig integritet
 • God på leveranser, måloppnåelse og løsnings- og utviklingsorientert
 • Svært gode samarbeidsevner, også på tvers av fagområder og ulike nivåer i organisasjonen. Må evne å bygge tillit.
 • Må kunne jobbe godt både selvstendig og ved å bidra i og bygge team
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig (skandinaviske språk, engelsk)
 • Analytisk, initiativrik og evne til å se det store bildet
 • Kandidaten må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetsorganisasjon krever

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med sikkerhet for et av Norges viktigste samfunnsoppdrag
 • Bli en del av et faglig engasjert, fremoverlent og inkluderende arbeidsmiljø
 • Jobbe med bredden av utfordringsbildet på høyt nivå på en unik arbeidsplass
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Konkurransedyktig lønn (lønn og arbeidsvilkår etter avtale)
 • Sosiale goder, inkluderer pensjon og kollektiv gruppelivs- og ulykkesforsikring

Hovedarbeidssted vil være enten Kjeller eller Halden etter avtale, noe tilstedeværelse på begge steder må påregnes. Det er ønskelig at kandidaten gjennomfører kurs innenfor forebyggende sikkerhet.

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres til Hemmelig.

Powered by Labrador CMS