Ledig stilling:

Strategisk flerkildeanalytiker (seniorrådgiver) til Bedragerienheten

Søknadsfrist: 13.05.2024

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Gjøvik, Norge

Søknadsfrist: 13.05.24

Om arbeidsgiver:

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterretter, forebygger, etterforsker og irettefører saker. Vi skal også gi bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Vi er avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.Økokrim holder til i Oslo sentrum. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis du oppfyller kravene, skal vi innkalle minst én søker til intervju. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer på 

https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaer

behandling

.Du gjøres oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort i offentlig søkerliste, selv om du ikke ønsker det. For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og du må derfor innhente uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Kontakt:

Navn: Monica Mjøs Værholm

Tittel: Seniorrådgiver og personalleder

Tlf./E-post:+47 404 33 079

Økokrim styrker arbeidet med å bekjempe bedragerier og etablerer en bedragerienhet på Gjøvik. Midlertidig arbeidssted vil være Oslo frem til lokaler på Gjøvik er ferdigstilt.

Forebygging basert på kunnskapsprodukter vil bli en sentral oppgave for enheten og vi ønsker derfor å styrke etterretningskapasiteten knyttet til bedragerier med en strategisk flerkildeanalytiker. 

Vi søker deg som er god til å prosessere og analysere store mengder informasjon og kommunisere denne både muntlig og skriftlig. Det er en fordel om du har kunnskap om bedragerier og kjennskap til eller erfaring fra etterretningsanalyse eller annet relevant analysearbeid.

Du skal blant annet utarbeide presentasjoner til nasjonal ledelse og innspill til Økokrims og politiets trusselvurderinger. I samarbeid med andre skal du utarbeide løpende etterretningsprodukter, temarapporter, aktørrapporter samt leveranser til strategiske og nasjonale produkter. Vi forventer at du til enhver tid har en oppdatert situasjonsforståelse, slik at du kan varsle om nye og alvorlige endringer i kriminalitetsbildet.

Selv om du skal arbeide i Bedragerienheten på Gjøvik, vil du være faglig tilknyttet Avdeling for etterretning og forebygging (AEF). Det samme gjelder for en stordataanalytiker, en enkildeanalytiker og en politioverbetjent som vi også nylig har ansatt.

AEF har et spennende og bredt ansvar og deltar også i etterretningsprosesser i politiet for øvrig. I tillegg har enheten ansvar for å behandle tips som kommer inn til Økokrim. Andre oppgaver knyttet til avdelingens totale oppgaveløsning og noe reisevirksomhet må også påregnes.

Både AEF og Bedragerienheten er i etablering og utvikling. Komplementær kompetanse i forhold til dem som jobber med etterretning i Økokrim i dag, vil bli vektlagt ved rekruttering av ny flerkildeanalytiker. Vi vil legge vekt på personlige egenskaper, høy faglig motivasjon og egnethet for stillingen.

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Arbeidsoppgaver

 • bearbeide, systematisere, analysere og vurdere informasjon fra flere kilder
 • utarbeide og formidle etterretningsprodukter innenfor Økokrims ansvarsområder
 • kvalitetssikre informasjon og etterretningsrapporter
 • utarbeide og holde foredrag internt og eksternt
 • være oppdatert på samfunnsforhold og kriminalitetsutviklingen nasjonalt og internasjonalt
 • delta i prosjekter for å utarbeide nasjonale og tverretatlige etterretningsprodukter og analyser
 • gi opplæring og dele kompetanse innenfor fagfeltet
 • utføre andre oppgaver ved behov og etter kompetanse

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå på masternivå
 • erfaring fra arbeid med etterretning og/eller analyse
 • normalt minst 5 års relevant erfaring
 • meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode akademiske resultater
 • må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG 

Ønskelige:

 • utdanning i etterretning og/eller etterretningsanalyse
 • innsikt i politiets oppdrag og organisasjon
 • kunnskap om politiets etterretningssystem og registre
 • god kunnskap om IT-verktøy som støtter analysearbeid

Personlige egenskaper

 • meget gode analytiske evner
 • evne og vilje til å arbeide strukturert og selvstendig
 • meget god arbeidskapasitet, samt evne til å gjennomføre planer og nå resultater
 • kreativ, initiativrik og handlekraftig
 • god kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å motivere andre
 • opptatt av å utvikle egen og andres kompetanse
 • endringsvillig

Vi tilbyr

 • et spennende fagmiljø i utvikling
 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • avlønning som seniorrådgiver (SKO 1364), kr 700 000–850 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
Powered by Labrador CMS