Ledig stilling:

Er du vår nye fagleder for personellsikkerhet og sikkerhetsstyring?

Søknadsfrist: 30.01.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 30.01.22

Om arbeidsgiver:

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

Kontakt:

Navn: Pål Grothe

Tittel: Sikkerhetsleder

Tlf.: 952 36 698

I denne stillingen vil du være fagansvarlig for arbeidet med personellsikkerhet og sikkerhetsstyring i Forsvarsbygg. Du vil være en del av sikkerhetsavdelingen, som har et særskilt ansvar for helhetlig og langsiktig arbeid innen sikkerhetslovens fagområder, og skal understøtte Forsvarsbyggs kjernevirksomhet. Herunder identifisere og systematisere muligheter og trender som kan påvirke strategisk retning og måloppnåelse, samt påvirke og sikre eksterne rammebetingelser og identifisere og fastsette strategiske mål.

Stillingens hovedoppgave er å være fagansvarlig for arbeidet med personellsikkerhet og sikkerhetsstyring i Forsvarsbygg innenfor rammen av pålagte krav og gjeldende lover, regler og retningslinjer.

Stillingens arbeidssted kan være ved en av våre lokasjoner i Oslo, Hamar, Harstad, Trondheim eller Bergen. Stillingen rapporterer til Sikkerhetsleder Forsvarsbygg.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb

Arbeidsoppgaver

 • Koordinering, faglig oppfølging og veiledning innenfor fagområdene i hele organisasjonen
 • Videreutvikling av dokumentasjon, bestemmelser, opplæring og rutiner innenfor fagområdet
 • Gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner og ROS-analyser innenfor ansvarsområdet samt oppfølging av disse
 • Landsdekkende fag- og prosessansvar innenfor fagområdene
 • Tilrettelegge for en god sikkerhetskultur og risikoforståelse samt kompetanseheving for alle ansatte
 • Bidra til at FB har et styringssystemet for sikkerhet som er integrert i virksomhetens øvrige styringssystem
 • Samle opp og klargjøre for ledelsens helhetlige gjennomgang av sikkerhetsarbeidet og evaluering av styringssystemet for sikkerhet

Hvem ser vi etter?Du er en selvstendig og initiativrik person. Du er strukturert og nøyaktig i jobben du gjør, og du er analytisk. I tillegg er du en pålitelig og ansvarsbevisst person. Du har også gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper. Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå eller tilsvarende innen relevant fagområde. Lang relevant erfaring, i kombinasjon med relevante kurs, kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Erfaring med personellsikkerhet og sikkerhetsstyring i henhold til sikkerhetsloven
 • Det er ønskelig at du har kurs innenfor fagområdet
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/Nato Secret
 • Du må kunne kommunisere skriftlig og muntlig på norsk

Hvorfor jobbe hos oss?

Forsvarsbygg vil du få en spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag. Vi satser på medarbeiderne våre, vi tilbyr kursing, etter- og videreutdanning og har etablert vår egen prosjektlederutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Som ansatt hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

Andre opplysninger

 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) fra 801 300,- til 873 400
  (lønnstrinn 79 - 82)
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din
 • Vi oppfordrer kvinner til å søke
 • Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge
Powered by Labrador CMS