Ledig stilling:

Seksjonssjef for personell

Søknadsfrist: 31.05.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Vikariat

Arbeidssted: Porsangmoen

Søknadsfrist: 31.05.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Finnmark landforsvar (FLF) er under oppbygning, med regismentstab og Porsanger bataljon ved Garnisonen i Porsanger og Grensevaktbataljonen i Kirkenes. Avdeling skal gradvis oppnå full operativ kapasitet med staben i 2022 og avdeling som helhet i 2025. FLF har evne til å gjennomføre oppklarings- og sikkerhetsoperasjoner, informasjonsinnhenting og målfatning, og territorielle operasjoner. Dette for å skape land- og fellesoperative effekter.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Lomnes, Marius

Tittel: Seksjonssjef personell

Telefon: 46907470

Ønsker du å sette ditt preg på Hærens nyeste bataljon? Les mer her!

Porsanger bataljon er under oppbygning og skal fremover i tiden utvikle seg videre. Det skal rekrutteres en stor andel nye ansatte i årene som kommer og vi ser derfor etter en seksjonssjef for personell som kan bidra til å rekruttere de riktige kandidatene for at bataljonen skal kunne utvikle seg videre. Personellseksjonen skal ivareta, veilede og utvikle personellet. Bataljonens HR strategi tar utgangspunkt i ulvens væremåte, og ivaretagelse av flokken vår er sjefens høyeste prioritet.I denne avdelingen er personellet prioritet nr. 1.

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingsinnehaver skal være bataljonssjef sin HR-rådgiver og saksbehandler.
 • Rådgi og veilede linjeledere i egen avdeling om HR- aktiviteter og tjenester.
 • Være seksjonssjef for assisterende HR-rådgiver.
 • Etablere, oppdatere og følge opp personellstruktur og bemanning i alle faser fra fred til krig.
 • Delta i plangrupper hvor HR-kompetanse er ønskelig.
 • Ajourholde alle lister og oversikter, samt rapportere nødvendige personell-forhold.
 • Ivareta all oppfølging av rekruttering og bemanning i bataljonen.
 • Være avdelingens arbeidsgiver på vegne av sjefen.
 • Videreutvikle bataljonens HR strategi.

Kvalifikasjoner:

Må krav

 • Bachelor innen HR eller tilsvarende fagområde.
 • Gjennomført førstegangstjeneste.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET innen tiltredelse.
 • Må ha norsk statsborgerskap.

Bør krav

 • Grunnleggende befalsutdanning.
 • Mastergrad innen HR eller tilsvarende fagområde.
 • Erfaring med SAP
 • Militær eller sivil erfaring med HR
 • Norsk statsborgerskap

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel og tilpasningsdyktig.
 • Kunne jobbe både individuelt og i samspill med andre.
 • Omgjengelig og med gode samarbeidsevner.
 • Kunne finne gode men fleksible løsninger hvor regler følges og medarbeidere ivaretas.
 • Vi legger vekt på at du viser respekt, tar ansvar og utviser mot.
 • God skriftlig og muntlig fremstillings- og formidlingsevne.
 • Må kunne arbeide selvstendig samt være løsningsorientert.

Vi legger vekt på personlig egnethet. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i lønnstrinn 59 (p.t. 523 200 kr brutto per år). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det er ønskelig med tiltredelse fra 07.06.2021, men dette kan utsettes til 01.08.2021, etter avtale.

Powered by Labrador CMS