Ledig stilling:

Vil du være fagdirektør for Forsvarets musikk?

Søknadsfrist: 11.10.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Midlertidig

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 11.10.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Forsvarets musikk er et viktig samlingspunkt ved mange anledninger, både offisielle og mer uformelle. Etterspørselen av militærmusikk er økende, og musikken løser oppdrag både i og utenfor Forsvaret. Forsvarets musikk er et av Forsvarets mest kjente ansikter utad.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Pål Wilhelm Magnussen

Tittel: oberstløytnant / sjef FMUS

Telefon: 23 09 23 11

Forsvarets fellestjenester (FFT)/Forsvarets musikk er Norges største arbeidsplass for profesjonelle musikere, og har røtter tilbake til 1600-tallet. Vi består av 5 profesjonelle korps som ble samlet i én felles musikkorganisasjon 1. januar 2003. Disse avdelingene inngår i Forsvarets musikk: Forsvarets stabsmusikkorps (Oslo), Kgl. norske marines musikkorps (Horten), Sjøforsvarets musikkorps (Bergen), Luftforsvarets musikkorps (Trondheim) og Hærens musikkorps (Harstad).Forsvarets musikk (FMUS) har ledig en tidsbegrenset prosjektstilling som kunstnerisk leder i 2-4 år. Prosjektstillingen er underlagt sjef FMUS og blir en del av FMUS lederteam og stab. Stillingens ansvarsområde er å bistå sjef FMUS med den kulturstrategiske og musikkfaglige utviklingen av FMUS.Arbeidssted er hele landet. Du må regne med en del møteaktivitet i Oslo hvor resten av den sentrale ledelse er lokalisert.

Arbeidsoppgaver:

Stillingens arbeidsområde er avhengig av søkernes kvalifikasjoner og kan inneholde noe av følgende oppgaver:

 • på vegne av sjef FMUS drive musikkfaglig utvikling og kvalitetssikring i Forsvarets musikk
 • strategisk lederstøtte for sjef FMUS innen musikkfaglige spørsmål
 • ved behov understøtte korpsene i FMUS med rådgivning og veiledning knyttet til rådsarbeid og faglig drift
 • kunstnerisk ledelse og dirigering av utvalgte produksjoner i FMUS
 • være en drivkraft for Forsvarets musikk i Forsvaret, så vel som i det sivile kulturlivet nasjonalt og internasjonalt
 • ved behov tilrettelegge og utvikle musikk til Forsvarets egne kulturuttrykk ved seremonier og parader
 • som en del av FMUS ledergruppe bidra til utvikling av årlige aktivitetsplaner, blant annet gi anbefaling om gjestedirigenter og solister i tillegg til andre kunstneriske samarbeidspartnere
 • ivareta egenutvikling og nettverk for å sikre utvikling av eget musikkfaglig potensial, blant annet som gjestedirigent

Du må regne med mye reiseaktivitet i stillingen da FMUS har avdelinger i Oslo, Horten, Bergen, Trondheim og Harstad.

Kvalifikasjoner:

 • Ha relevant høyere utdanning innen musikk fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis på masternivå. Relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell kompetanse
 • Ha minimum 10 års relevant erfaring innenfor dirigering og kunstnerisk ledelse
 • Kunne norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig (eller annet skandinavisk språk)
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for KONFIDENSIELT / NATO CONFIDENTIAL (K/NS) før tiltredelse

Det er ønskelige at du har:

 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagfelt, fortrinnsvis dirigering
 • kunnskap om Forsvarets organisasjon og militærmusikkens tradisjoner
 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • arbeidserfaring fra utlandet
 • erfaring fra Forsvarets musikk

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som har evne til å skape gode relasjoner til blant annet kolleger og tillitsvalgte. Du har også gjennomslagskraft og er resultatfokusert. I tillegg jobber du strukturert, er samvittighetsfull, grundig og effektiv i arbeidet. Videre har du stor arbeidskapasitet og tåler høgt arbeidspress i perioder. Du kan også vise til solide og dokumenterte lederegenskaper.Vi legger vekt på personlig egnethet. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Tiltredelse etter avtale.

Vi kan tilby:

 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 • gode pensjons- og velferdsordninger
 • en spennende og hektisk arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og mange utfordringer. Avdelingens personellpolitikk er styrende for vilkår ut over de lønnsmessige
 • lønn etter Statens lønnsregulativ, som fagdirektør kode 1538 i lønnstrinn 75 – 85, for tiden kr 715 900 - kr 948 900 per år. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS