Ledig stilling:

Spesialist i generell kirurgi

Søknadsfrist: 20.04.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Midlertidig

Arbeidssted: Mogreina, Norge

Søknadsfrist: 20.04.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Richard Sagen

Tittel: Oberstløytnant NK FSAN regiment

Telefon: 63 92 69 42

Navn: Ingand, Helene

Tittel: Senior HR konsulent

Telefon: 63 92 69 01

Navn: Hilde Enger Haugen

Tittel: Major

Telefon: 63 92 57 25

Om oss:

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng innenfor områdene organisasjon, materiell, personell og prosedyrer.

FSAN / Forsvarets sanitet Regiment (FSAN REG) / Role 2 feltsykehus er en avdeling i vekst. Feltsykehusene skal levere kirurgiske tjenester som deler av det operative sanitetssystemet i Forsvaret. FSAN / Forsvarets sanitets styrker (FSAN REG) / Role 2 feltsykehus er en avdeling i vekst. Feltsykehusene skal levere kirurgiske tjenester som deler av det operative sanitetssystemet i Forsvaret. Sykehusene baserer seg i varierende grad på fast ansatt personell og beredsskapspersonell. Tjenesten i R2 systemet er varierende med oppgaver både innenfor utvikling, trening og øving. Personellet som jobber i avdelingen, må være forberedt på å gjøre tjeneste i operasjoner i utlandet.

Forsvarets sanitet har ledig 6 stillinger med 1 års midlertidig engasjement i FSAN REG ved Sessvollmoen garnison for personell på kirurgiske team til nasjonale og internasjonal tjeneste.

Arbeidsoppgaver:

Stillingene vil inngå i FSAN REG kirurgiske team hvorav rundt 50 % av tjenestetiden utøves på sykehuset du normalt er tilknyttet, for å sikre relevant klinikk. Forsvaret blir din hovedarbeidsgiver. Sykehuset bekoster eventuelle lønnskostnader som tilkommer spesialisten utover Forsvarets faste stillingsramme. Det vil være fokus på operativ virksomhet, teamtrening og faglig utvikling.

Kvalifikasjoner:

Det er krav til

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialitet innen generell kirurgi (eller relevant grensespesialitet), ortopedisk kirurgi og anestesiologi. Leger som holder på å ferdigstille spesialistutdanning oppfordres til å søke
 • Godkjent fysisk test for stillingen (kar 3) eller kravene for nytilsetting (kar 4). Link til testkriterier: https://forsvaret.no/tjeneste/ansatt/regelverk/reglement-om-fysisk-testing
 • Godkjent MEDSEL
 • Sikkerhetsklarering HEMMELIG/NATO SECRET innen tiltredelse
 • Norsk statsborgerskap

Det er ønskelig med

 • gjennomført grunnleggende soldatutdanning/ førstegangstjeneste

Personlige egenskaper:

Du må være initiativrik, løsningsorientert, omgjengelig og arbeide godt sammen med andre

Vi kan tilby:

 • Spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a trening i arbeidstiden

Annet

Intervju og medisinsk seleksjon i uke 19. Stillingen har 1 års varighet og planlagt oppstart 1.august.

Vitnemål, attester og ev autorisasjon legges ved digitalt på søketidspunkt.

Powered by Labrador CMS