Ledig stilling:

Vil du sikre og forbedre arbeidsmiljøet vårt?

Søknadsfrist: 30.05.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Vikariat
Arbeidssted: Sørreisa, Norge

Søknadsfrist: 30.05.22

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

131 luftving er ansvarlig for å overvåke norsk luftrom 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Luftvingen er lokalisert med enheter en rekke steder i landet, men har sin hovedbase i Sørreisa.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Roy Nordfonn

Tittel: stabssjef

Tlf./E-post: 77 89 41 01, [email protected]


Navn: Frode Wiggen

Tittel: HR-rådgiver A1

Tlf./E-post: 77 89 41 06, [email protected]


Navn: Arissara Charoensuk

Tittel: HR-rådgiver Ass-A1

Tlf./E-post: 77 89 41 19 / 948 48 066, [email protected]

Ønsker du å jobbe med og redusere risiko for farer og ulykker? Vil du aktivt rette søkelys mot de positive og helsefremmende faktorer i arbeidsmiljøet?

131 luftving har de siste årene vokst seg større. Vår nåværende HMS-rådgiver skal ut i permisjon, og vi er på utkikk etter deg som ønsker å jobbe som vikar hos oss i inntil 3 år.

Vi er kjent for å ha et godt arbeidsmiljø og er på utkikk etter deg som kan jobbe systematisk, veldokumentert og målbevisst for at våre ansatte skal ha en meningsfylt og helsefremmende arbeidssituasjon med en god velferdsmessig standard.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at HMS-arbeidet utføres i tråd med myndighetskrav og Forsvarets styrende dokumenter gjennom å jobbe systematisk med HMS-arbeid på alle nivåer og avdelinger ved 131 luftving
 • Gi råd innen helse, miljø og sikkerhetsspørsmål til ansatte, ledelse og vernetjeneste
 • Kartlegge og vurdere risiko i tråd med oppsatte planer, og sørge for at tiltak iverksettes og følges opp
 • Saksbehandle hendelser i Forsvarets HMS-system
 • Følge opp forhold som kan ha uheldige arbeidsmiljømessige konsekvenser
 • Tilrettelegge og gjennomføre luftvingens Arbeidsmiljøutvalg (AMU), og følge opp resultater fra Forsvarets medarbeiderundersøkelser med analyser, risikovurdering og tiltak
 • Følge opp arbeidet i AMU og samarbeide med vernetjenesten (FBHT og verneombud)
 • Gi råd i forbindelse med håndtering og oppfølging av stoffkartotek og kjemikaliekartlegging
 • Sikre og følge opp pålagt HMS-opplæring for ledere og øvrig ansatte
 • Bidra faglig i saker knyttet til miljø og avfallshåndtering
 • Som en del av 131 luftving vil du delta ved beredskapsøvelser og andre i øvelser i fredstid ved behov

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå fortrinnsvis innen HMS/miljøstyring, men også annen relevant utdanning på bachelornivå innen helsefag, samfunnsfag eller juss vil bli vurdert
 • Du må kunne norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Minimum 3 års arbeidserfaring fra systematisk HMS-arbeid i offentlig eller privat sektor
 • Mastergrad innen relevante fagområder

Personlige egenskaper

Stillingen krever at du tar ansvar og jobber strukturert. Du arbeider godt både selvstendig og sammen med andre. Du er flink til å se helheten og til å uttrykke deg skriftlig og muntlig. I tillegg er du opptatt av god kvalitet i arbeidet du utfører.

Vi legger vekt på personlig egnethet. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet mulighet for trening i arbeidstiden
 • Kurs og opplæring etter behov
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som rådgiver, kode 1434, ltr. 60 -70, for tiden kr 543 500 - 650 300 brutto per år. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS