Ledig stilling:

Instruktør ved rekruttskolen

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Hafrsfjord, Norge

Søknadsfrist: 15.05.24

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn: Ole Christian Medhaug

Tittel: Sjef avdeling for utdanning

Tlf./E-post: 92 20 06 60

----------------

Navn: Brustad, Hans Myhre

Tittel: HR-rådgiver

Tlf./E-post: 93 24 98 55

Liker du mennesker og liker du å snakke til større forsamlinger av mennesker? Er du en som kan fremstå som et forbilde for våre kommende soldater? Da er du kanskje den vi ser etter når vi skal ansette nye instruktører på rekruttskolen på Madla.

KNM HH gjennomfører et opptak i uke 24 der vi vil selektere ut våre neste instruktører.

Å jobbe som instruktør på rekruttskolen er en meget viktig jobb som krever mye av den enkelte. Dette er en unik mulighet for å utvikle eget lederskap og egne samarbeidsevner og du vil ha stor betydning for mange unge mennesker. Du vil inngå i et spesielt godt arbeidsmiljø der utvikling av den enkelte er i fokus.

Arbeidsoppgaver

Som instruktør ved rekruttskolen skal du som instruktør og lagfører delta i å utvikle personell i førstegangstjeneste til å bli forberedt på tjeneste som soldater i Forsvaret. Utdanningen skjer i henhold til Forsvarets Felles Rammeplan for rekruttutdanning (FRU).

I den daglige tjenesten og på øvelse får du ansvar for undervisning i fag du har kompetanse til å holde undervisning i. I tillegg får du særskilt ansvar for oppfølging og ivaretagelse av en gruppe rekrutter på inntil ca 20 personer.

Du skal bistå med daglige gjøremål på troppsnivå som omfatter instruksjon, veiledning, inspeksjoner og oppfølging i tillegg til å delta i planlegging av aktivitet og gjennomføre materiellvedlikehold.

Kvalifikasjoner

Må-krav

  • Fullført førstegangstjeneste i Forsvaret
  • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIGfør tiltredelse
  • Må ha tilfredsstillende helse for INTOPS klassifisering B2 (må gjennom medisinsk seleksjon hos militær lege)
  • Må kunne gjennomføre fysiske krav til stillingen, krav karakter MK 5/5 i styrke/utholdenhet

Bør-krav

  • Undervisningserfaring
  • Operativ tjenesteerfaring

Merknad:

Det vil bli gjennomført opptak i uke 24 for å selektere blant søkerne.

For alle stillinger i Forsvaret kreves det godkjent fysisk test, medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet og godkjent sikkerhetsklarering. Kravene må være bestått innen tiltredelse. For denne stillingen kreves klarering for HEMMELIG. For nærmere opplysninger om krav kan du henvende deg til oppgitt kontaktperson i annonsen.

Personlige egenskaper

  • Gode holdninger og evnen til å være en god rollemodell- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Stor arbeidskapasitet og evne å løse oppdrag under utfordrende forhold (Mental robusthet)- Evne og vilje til å bidra til egen og andres personlige utvikling
  • Evne og mot til å undervise til store forsamlinger med mennesker, og snakke med en god balanse mellom autoritet, empati og troverdighet.

Vi kan tilby

Vi tilbyr en spennende og utviklende arbeidsplass med et ungt og energisk arbeidsmiljø!

I løpet av den første tiden med tilsetting vil du få nødvendige fagkurs og grunnleggende konstabelutdanning som legger vekt på å gi deg de verktøy du trenger for å møte arbeidshverdagen på best mulig måte.

Det legges normalt sett opp til at du får trene inntil 2 timer pr uke i løpet av arbeidsdagen for å holde deg i fysisk form.

Etter et par år ansettelse har vi gode ordninger for å ta sivil utdanning ved siden av jobben og legger i stor grad til rette for at ansatte får anledning til å videreutvikle seg selv.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting

Avhengig av din arbeidserfaring, utdanning og kompetanse vil du som OR 2 Visekonstabel avlønnes i lønnstrinn 32 - 44 (kr 401.900 - 460.600 pr år), OR 3 Ledende visekonstabel i lønnstrinn 35 - 49 (kr 414.200 - 495.200 pr år) eller OR 4 konstabel i lønntrinn 40 - 59 (kr 437.900 - 575.400).

Som instruktør får du delta på øvelser og etter hvert kan man kvalifisere seg til å gå vakter ved avdelingen.

Tilsetningen skjer i henhold til Forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte. 

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fratiltredelsesdato som vil bli mellom 01.10.2024 og 01.01.2025. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Personell som tilsettes inngår i beordringssystemet og kan ved behov disponeres til andre befalsstillinger som de er kvalifisert for (ved KNM HH).

Powered by Labrador CMS