Ledig stilling:

Forsvarets logistikkorganisasjon søker Teamleder Etterforsyning

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Lillehammer, Norge

Søknadsfrist: 01.05.24

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Madsen, Jens Marius

Tittel: Seniorrådgiver

Tlf./E-post: 917 26 706

------------------------------------------

Navn: Hammeren,  Lars

Tittel: Sjef Etterforsyning

Tlf./E-post: 951 31 341

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)/Divisjon for Forsyning/Materiellstyring har et ansvar for forsyningsprosessene i Forsvaret og et særskilt ansvar for koordinering på tvers av funksjonsområdene innen forsyning. Dette innbefatter å planlegge, utvikle, organisere og kontrollere all forsyningsvirksomhet innen tildelte produktområder. Avdelingen har personell på Lillehammer, Raufoss, Kjeller og Haakonsvern ved Bergen. På grunn av pågående omorganisering i Forsvaret må endring av tjenestested kunne påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er på vegne av sjef kontor for Fellessystemer, leder av kontorets prosesser for planlegging, koordinering og materiellstyring av Petroleum, Oil & Lubricants (POL)
 • Ivareta beredskapsplanlegging innenfor POL-produkter
 • Etter fastsatte prioriteter styre materiellflyt og lagerbeholdninger
 • Reisevirksomhet må påregnes

Forsvarets fly, fartøy og kjøretøy trenger et bredt spekter av drivstoff, oljer, kjemikalier og smøremidler for å fungere. Teamleder POL i materiellstyringsavdelingen har ansvar for at Forsvarets avdelinger forsynes med de POL-produktene de trenger, der de trenger det. POL-teamet er nyopprettet og er under utvikling. Stillingen medfører styrkedisponering og erstatter eksempelvis tjeneste i Heimevernet. 

Kvalifikasjoner

For å være kvalifisert for stillingen så kreves det: 

 • Minimum 3 års universitets- og høgskoleutdanning med relevant bachelorgrad innen eksempel økonomi, logistikk eller petroleum-virksomhet
  • Annen utdanning eller lang relevant erfaring (minst 3 år) med materiellkjennskap til porteføljen vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 2 år erfaring med logistikkprosesser eller materiellforvaltning
 • At du behersker norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig / NATO Secret før tiltredelse

Vi ber om at all relevant dokumentasjon på utdanning, arbeidserfaring og førerkort legges ved din søknad.

Det er en fordel om du også har: 

 • Lederutdanning
 • Relevant utdanning på masternivå innen eksempelvis økonomi, logistikk eller ledelse
 • Kjennskap til Forsvarets POL-portefølje og prosesser knyttet til materiellet
 • Kjennskap til Forsvarets SAP løsning innen materiellforvaltning og masterdataforvaltning
 • Kjennskap til Forsvarets organisasjon

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg med disse personlige egenskapene:

 • Like å jobbe i team
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med rutinepregede oppgaver
 • Trives med høyt arbeidspress og korte tidsfrister

Personlig egnethet vektlegges. 

Vi kan tilby

 • Interessante og krevende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid i henhold til gjeldende regler
 • Mulighet til å trene inntil 2 timer pr uke i arbeidstiden
 • Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434 ltr 72-78 (eventuelt kr 720 100 til 821 100) brutto pr år avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS