Ledig stilling:

Nestkommanderende kampstøtteeskadron

Søknadsfrist: 24.06.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Vikariat

Arbeidssted: Finnmark, Norge

Søknadsfrist: 24.06.22

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Kontakt:

Navn: Asperheim, Gard

Tittel: Seksjonssjef HR

Tlf./E-post: 482 70 407, gasperheim@mil.no


Navn: Bratli, Ronny

Tittel: Sjef Porsanger bataljon

Tlf./E-post: 488 83 051, rbratli@mil.no

Vil du være med å utvikle Porsanger bataljon?

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av underlagt personell, utøvd i kombinasjon med utøvelse av noen grad av styring. Lederskapet utøves i en kontekst hvor grad av selvstendig ansvar er begrenset. Lederskapet støttes av instrukser og regelverk i noen grad
 • Sekundærfunksjon som CBRN offiser i avdelingen
 • Være vognkommandør M-113
 • Deltar i eller bidrar til militære operasjoner og styrkeoppbygging i en landoperativ avdeling
 • Være nestkommanderende i kampstøtteeskadronBistå avdelingssjefen i organisering og ledelse av den operative og administrative tjenesten i avdelingen, herunder planlegger, koordinere og tilrettelegge utdanning i avdeling

Kvalifikasjoner

Absolutte krav:

 • Grunnleggende offisersutdanning
 • Norsk statsborgerskap
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse
 • Førerkort kl B, personbil
 • Bestå fysisk minstekrav til karakter 6

Ønskelige krav:

 • Tjenesteerfaring troppssjef
 • Tjenesteerfaring stab
 • Landoperativ tjeneste
 • M-113 vognkommandørkurs
 • CBRN lagskurs

Personlige egenskaper

 • God helhetsoversikt
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Selvstendig
 • Initiativrik
 • Kreativ

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer, samt fleksibel arbeidstid.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden og egen bedriftshelsetjeneste.
 • Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ som OF1+ kode 0141, lønnstrinn 53 som for tiden er 483 700 brutto pr år. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Stillingen er midlertidig og har varighet til og med 31.07.2023, med mulighet for forlengelse.

Om arbeidsgiver

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Finnmark landforsvar (FLF) er under oppbygning, med regismentstab og Porsanger bataljon ved Garnisonen i Porsanger og Grensevaktbataljonen i Kirkenes. Avdeling skal gradvis oppnå full operativ kapasitet med staben i 2022 og avdeling som helhet i 2025. FLF har evne til å gjennomføre oppklarings- og sikkerhetsoperasjoner, informasjonsinnhenting og målfatning, og territorielle operasjoner. Dette for å skape land- og fellesoperative effekter.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Powered by Labrador CMS