Ledig stilling:

Er du vår nye militære lege ved Huseby leir?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 29.07.24

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Trenregimentet i Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Trenregimentet støtte til avdelinger utenfor Hæren. I avdelingen inngår også Alliert treningssenter (ATS) og Logistikkbataljonen. Alliert treningssenter er bindeleddet mellom allierte og militære avdelinger, allierte og sivile myndigheter, grunneiere og andre aktører. Logistikkbataljonen ivaretar alle forsyninger i Hæren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Endre Knutsen 

Tittel: Garnisons sjef Huseby leir

Tlf./E-post: 92610413

-------------------------------------------

Navn: Karianne Storsten 

Tittel: Avdelingssykepleier

Tlf./E-post: 93085907

Som lege hos oss vil du bidra ved den militærmedisinske virksomheten i avdelingen. Det er en selvstendig jobb som blant annet innebærer medisinsk utredning og behandling av Forsvarets personell, sanitets støtte ved øvelser, seleksjon og annet sakkyndig arbeid ved egen og andre avdelinger. Arbeidet utføres i tråd med sivile- og militære reglement.

Vi søker deg som håndterer en hektisk hverdag i ett dynamisk miljø, og som evner å se sammenhenger og muligheter som setter rammer for Trenregimentet sine aktiviteter i forbindelse med leveranser av garnisonstjenester ved Huseby. 

Hærens Trenregiment har som hovedoppgave å levere garnisonstjenester der Hæren har sin virksomhet. Dette inkluderer blant annet kjøkken, allmenn helsetjeneste, skytefelt samt bygg og anlegg, velferd, idrett og sosialtjenester. I Trenregimentet inngår også Bedriftshelsetjenesten, Alliert treningssenter (ATS) og Logistikkbataljonen. ATS er blant annet bindeleddet mellom allierte og militære avdelinger i forbindelse med trening, øving og operasjoner.

Huseby leir ligger ved Røa/Oslo. Leiren ligger sentralt til og det er kort pendleravstand ned til Oslo by. Leiren ligger i flotte omgivelser og er samlokalisert med Hans Majestets Kongens garde (HMKG). Det er enkel adkomst med kollektiv transport.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre forebyggende og helsefremmende arbeid på Huseby leir, herunder ivareta ansvar for smittevern
 • Administrative oppgaver som medisinskfaglig rådgiver for avdelingene i leir og kollega på sykestuen
 • Undervise i helsefaglige emner
 • Ivareta medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved sykestua
 • Utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglement
 • Utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger
 • Delta i klinisk virksomhet, herunder utføre medisinske utredninger og behandling av Forsvarets personell, samt bidra med sanitets støtte ved øvelser etter behov

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege i Norge med full rekvisisjonsrett
 • Gjennomført turnustjeneste eller LIS1
 • Den som tilsettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU). Søker som mangler GBU kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre befalskurs (for tiden 8 uker)
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet, samt gjennomføre og bestå fysisk test krav til 4 i styrke og utholdenhet. Link til testkrav: https://www.forsvaret.no/krav/fysiske-tester-i-forsvaret 

 Det er ønskelig med:

 • 3 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste
 • Spesialitet i allmennmedisin eller relevant spesialkompetanse
 • Erfaring som militær lege

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Nøyaktighet
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • Evne til helhetsoversikt 

Vi kan tilby

 • Pendlerstatus kan innvilges ved søknad.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger. Særaldersgrense for militære leger er for tiden 60 år.
 • Stillingen er 100 % med arbeidstid 18.. Redusert bunden arbeidstid 18 timer per uke kommer inn under "Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger i full stilling med redusert bunden arbeidstid", og kan kombineres med jobb som lege ved annet legekontor.
 • Stillingen er tillagt grad kaptein/kapteinløytnant, stillingskode 1519. Stillingen lønnes som kaptein etter statens lønnsregulativ i:18 timer per uke: ltr 65-68 (pt. kr 635 400 - kr 667 700) brutto per år.
 • Søkere med gjennomført spesialistutdanning gis grad major, stillingskode 1520 og avlønnes etter statens lønnsregulativ i:18 timer per uke: ltr 70 (pt. kr 692 400) brutto pr år..
 • Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse
Powered by Labrador CMS