Ledig stilling:

Sambandsleder

Søknadsfrist: 07.05.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Tverlandet

Søknadsfrist: 07.05.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Frøydis R. Grindstein

Tittel: NK/Stabssjef

Telefon: (+47) 755 36 654

Navn: Jørgensen, Steve

Tittel: Orlogsmester

Telefon: (+47) 755 36 761

Ved Cyberforsvarets CIS-regiment på Reitan er det ledig fast stilling som Sambandsleder.Stillingens hovedoppgave er å forestå operativ og administrativ drift og kontroll av meldingstjenesten ved operativt sambandssenter. Stillingen inngår i avdelingens turnustjeneste. Tjenestested er Reitan utenfor Bodø.Cyberforsvarets CIS-regiment (CCR) drifter Forsvarets nasjonale kommunikasjonsinfrastruktur, etablerer sambandssystemer for Forsvarets operasjoner nasjonalt og internasjonalt og støtter Forsvarets operasjoner med IKT-systemer.

Cyberforsvaret er under omstilling og endringer i arbeidsoppgaver og nivåer må påregnes.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre operativ og administrativ drift og kontroll av meldingstjenesten ved sambandssenter Reitan.
 • Yte brukerstøtte mot sluttbrukere innen meldingstjenesten i Totalforsvaret
 • Utførelse av den daglige kryptotjenesten ved Reitan
 • Utføre filoverføringstjenester på Forsvarets IKT- plattformer

Kvalifikasjoner:

 • Minimum fullført og bestått 3- årig videregående utdanning.
 • Annen utdanning og relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring med IKT som arbeidsverktøy og god kjennskap til Windows operativsystemer.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig og Cosmic Top Secret før tiltredelse.
 • Må gjennomgå og bestå kurs i forbindelse med kryptokvalifisering grad 1 innen 6 måneder etter tilsetting.
 • Førerkort for personbil/varebil (B).
 • I forbindelse med arbeid i fjellanlegg må den som tilsettes ha god helse og kunne fremlegge tilfredsstillende helseattest.

Ønskelig:

 • Sambandsutdanning innen Forsvaret (MIF/SRO/MARINI eller tilsvarende).
 • Minimum ett års relevant arbeidserfaring.
 • Kjennskap til Forsvaret meldingshåndteringssystem.
 • Kryptokvalifiseringskurs grad 1.
 • God kjennskap til Forsvaret og Forsvarets sikkerhetsrutiner er en fordel.
 • Søkere uten militær sambandsutdanning må påregne kompetanserelatert opplæring.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å ta initiativ og være løsnings- og resultatorientert.
 • Lojal, positiv, omgjengelig og nysgjerrig med et ønske om faglig utvikling.
 • Gode samarbeidsevner og bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø.
 • Arbeide selvstendig og strukturert, og ha evne til helhetsoversikt.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Må trives i et til tider hektisk miljø.
 • Evne til å bidra med videreutvikling av tjenesten.
 • Innstilt på nye utfordringer.

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver.
 • Muligheter for trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Kurs og opplæring etter behov.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som sambandsleder kode 0184, ltr 50-60 kr 451 700 - 535 200 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS