Ledig stilling:

Ønsker du å påvirke og lede sikkerhetsarbeid i Etterretningstjenesten?

Søknadsfrist: 11.04.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Søknadsfrist: 11.04.21

Om arbeidsgiver:

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser. Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Kontakt:

Tlf.: 23 09 50 28

Trives du i skjæringspunktet mellom fag- og personalledelse? Har du en brennende interesse for forebyggende sikkerhet og evner å løse oppdrag og ta vare på dine ansatte?

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Er du faglig oppdatert på dagens risikobilde og liker å jobbe med mennesker? Da kan du være rett kandidat til stilling som kontorsjef i kontor for aktivitet. Som kontorsjef vil du lede et sikkerhetsfaglig miljø i utvikling med dyktige ansatte som jobber med intern sikkerhet med fokus på trusselbilde, risikovurderinger, sikkerhetsmonitorering og hendelseshåndtering.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede, planlegge og organisere virksomheten innen kontoret, og ivareta helhetlig utvikling av kontorets personell, oppgaver og prioriteter
 • Kvalitetssikre og følge opp arbeid og leveranser innen kontorets ansvarsområder
 • Koordinere og tilrettelegge for samarbeid internt og eksternt
 • Utføre saksbehandling innen kontorets ansvarsområder

Kvalifikasjoner:

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende, med relevant fagbakgrunn. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Flere års yrkeserfaring innen forebyggende sikkerhet med selvstendige oppgaver og med god resultatoppnåelse
 • Meget gode engelskkunnskaper

Det er ønskelig med:

 • Kunnskap om fagområder tillagt enheten
 • Ledererfaring
 • Teknisk forståelse

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper:

 • Evne til å skape tillit, motivasjon og engasjement
 • Gode samarbeids-, gjennomførings-, analyse- og vurderingsevner
 • Evne til helhetsoversikt
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi kan tilby:

 • Stilling: Kontorsjef (kode 1054)
 • Lønn: kr 670 100 – 768 500 (lønnstrinn 72 – 78) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
Powered by Labrador CMS