Ledig stilling:

Sykepleier til Rena

Søknadsfrist: 05.12.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Rena

Søknadsfrist: 05.12.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Trenregimentet Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Trenregimentet støtte til avdelinger utenfor Hæren. I avdelingen inngår også Alliert treningssenter (ATS) og Logistikkbataljonen. Alliert treningssenter er bindeleddet mellom allierte og militære avdelinger, allierte og sivile myndigheter, grunneiere og andre aktører. Logistikkbataljonen ivaretar alle forsyninger i Hæren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Oskal, Anniken Hestenes

Tittel: Personelloffiser

Telefon: 62 40 86 91

Navn: Helga Botten

Tittel: Fung Avdelingssykepleier

Telefon: 62 40 20 20

Er du opptatt av faglig kompetanse og ønsker en selvstendig arbeidshverdag? Som sykepleier ved Rena leir vil du ha en variert og hektisk arbeidshverdag, hvor du blant annet støtter sykestua med faglig kompetanse og utfører forebyggende og helsefremmende tiltak i samarbeid med avdelinger i leir. Sykestua er et militært legekontor med døgnbemannet sengepost som bemannes av sanitetssoldater. Ved sykestuen er det 1 avdelingssykepleier, 3 sykepleier, 2 legehjemler og 6 sanitetssoldater.

Rena ligger i Åmot kommune i Innlandet. Stedet har mye å by på for deg som liker å være ute i naturen og har store muligheter for jakt, fiske og flotte naturopplevelser. Rena med omkringliggende lokalmiljø har et godt utbygd butikk-, skole- og servicenett. Det er togforbindelse til Rena og nærmeste flyplass er Oslo lufthavn Gardermoen, ca 130 km fra leiren.Stillingen som sykepleier er ledig for fast tilsetting.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglig ansvar og oppfølgning av pasienter i samsvar med gjeldende føringer/vedtak
 • Bidra med faglig opplæring/veiledning av sanitetssoldater
 • Bidra til at sykestua drives i samsvar med mål og godkjent virksomhetsplan
 • Utføre forebyggende og helsefremmende tiltak i samarbeid med avdelinger i leir
 • Støtte sykestua med faglig kompetanse
 • Bidra aktivt til utvikling av arbeidsmiljøet

Kvalifikasjoner:

 • Dokumentert autorisasjon som sykepleier i Norge
 • Krav til minimums 3 års jobberfaring som sykepleier, fortrinnsvis innenfor somatikk og akuttmedisin
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse
 • Gode IT-kunnskaper
 • Førerkort klasse B
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søknaden skrives på norsk

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med gjennomført førstegangstjeneste og kjennskap til Forsvaret

Kvalifikasjonskrav må dokumenteres og lastes opp som vedlegg i webcruiter

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som

 • Liker å jobbe selvstendig og har gode evner til å samarbeide med andre
 • Er opptatt av faglig kompetanse, og bidrar til egen og andres faglige utvikling
 • Har evne til helhetsoversikt og er løsningsorientert
 • Har god ordenssans
 • Har god helse til en fysisk arbeidshverdag

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksitidsavtale
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden og egen bedriftshelsetjeneste

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som sykepleier kode 0807 i ltr. 54 - 64, for tiden kr 491 200 - 583 500 brutto pr år. Av lønn trekkes det 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Powered by Labrador CMS