Ledig stilling:

Vil du lede vakt og sikring av Sjøforsvarets hovedbase i Nord?

Søknadsfrist: 29.11.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Ramsund

Søknadsfrist: 29.11.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.

Sjøforsvarets baser består av orlogsstasjonene Ramsund ved Harstad og hovedbasen Haakonsvern i Bergen.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Nilsen, Knut-Arne Reinholdsen

Tittel: HR-Rådgiver

Telefon: 55 50 48 37

Navn: Trond Marvin Pedersen

Tittel: Leder sikkerhetsavdeling

Telefon: 76 91 81 17

Vi ser etter deg som vil være med å lede vakt og sikringskompaniet ved Sjøforsvarets hovedbase i Nord. Som NK kompani får du en spennende jobb med mye ansvar og utfordringer. Du skal lede kompaniet sammen med kompanisjef og troppssjefene, møte operative krav som stilles og løse skarpe vakt og sikringsoppdrag. Det er en variert og krevende jobb som innebærer at du kommer tett på den daglige driften av kompaniet. Vil du gjøre en viktig jobb i spennende tider?

Stillingen har tjenestested ved Ramsund orlogsstasjon som ligger i Tjeldsund kommune.

Ramsund orlogsstasjon (ROS) er Sjøforsvarets hovedbase i nord. Orlogsstasjonens virksomhetsområde omfatter Ramsund og Trondenes leir.

Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre planlegging, koordinering og kontroll med vakt- og sikringskompaniets aktiviteter, herunder daglig drift, operasjoner og utdanning
 • Utføre fagleksjoner for troppene samt følge opp troppens lagførere
 • Bistå troppssjefer med å lede, forvalte og drifte egen tropp
 • Fungere som kompanisjefens stedfortreder
 • Utøve materiellkontroll og vedlikehold på troppens materiell

Kvalifikasjoner:

Til denne stillingen kreves det at du:

 • har grunnleggende befalsutdanning (BU)
 • har minimum 13 års relevant yrkeserfaring og utdanning, som gjør deg kvalifisert til OR 7 grad Stabssersjant/Flotiljemester
 • har tjenesteerfaring innen vakt og sikring eller tilsvarende
 • har operativ tjeneste fra Forsvaret eller har tilsvarende erfaring sivilt
 • kan sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret
 • du er medisinsk skikket
 • består fysiske krav; minimum karakter 4 i både styrke og utholdenhet. Se krav på Forsvaret.no

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som:

 • har gode samarbeidsevner og personlig egnethet.
 • er selvstendig samtidig som man fungerer godt i team.
 • har evne til å lede soldater og som kommuniserer godt med andre
 • har evne til å lære fra seg og planlegge undervisning
 • er løsningsorientert

Vi kan tilby:

Vilkår og tidspunkt for tilsetting

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden og egen bedriftshelsetjeneste.Lønn etter Statens lønnsregulativ som Stabssersjant/Flotiljemester OR7 stillingskode 1567, lønnsramme 37, lønnstrinn 49-68 for tiden kr 454 200 - 626 100 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.08.2022. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Powered by Labrador CMS