Ledig stilling:

Seniorrådgiver innen virksomhetsarkitektur

Søknadsfrist: 05.07.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 05.07.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarsstaben (FST) bistår du forsvarssjefen med å planlegge, styre og følge opp hele virksomheten til Forsvaret – alt fra styrkeproduksjon til operasjoner og støttevirksomhet. FST har ca 230 ansatte fordelt på avdelinger innenfor investering, plan, operasjoner, økonomi, IKT, HR og et moderniserings- og effektiviseringsprogram.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Øyvind Raad

Tittel: Seniorrådgiver

Telefon: 48 95 96 35

Navn: Wilfred Østgulen

Tittel: Programleder IKT

Telefon: 90 74 56 60


Forsvarsstaben (FST) har, på vegne av Forsvarssjefen (FSJ), utøvende myndighet for ledelse og styring av Forsvaret. FST skal sørge for at oppdrag blir gitt helhetlig til ansvarlige sjefer i Forsvaret, samt at mål og resultater blir fulgt opp. Forsvarssjefen har i enkelte sammenhenger også sektoransvar; eksempelvis innen investeringer, IKT og modernisering & effektivisering.

Kunne du tenke deg å være med på å ivareta deler av dette ansvaret innenfor IKT? Bidra i utviklingen av den mest krevende IKT-virksomheten i Norge?Forsvarsdepartementet har utviklet en ny strategi: «strategi for IKT i forsvarssektoren». Denne strategien har Forsvarssjefen fått i oppgave å realisere. Teknologi er en driver og et virkemiddel for å realisere ønsket operativ evne. Kampfly, fregatter, ubåter, stridsvogner, spesialstyrker, hovedkvarter, soldater og Forsvarets ansatte må kunne interoperere og kommunisere raskt og sikkert slik at gode beslutninger blir tatt rettidig, og ønskede operative effekter oppnås. For å lykkes med dette arbeidet, - er det etablert en strategisk enhet på toppnivå i Forsvaret som inngår i Forsvarsstaben.

Arkitektur er en viktig del av IKT-strategien i den strategiske enheten, og vi søker en seniorrådgiver med tung erfaring, og kompetanse innenfor virksomhetsarkitektur.Arbeidet med virksomhetsarkitektur vil skje gjennom proaktiv involvering og oppfølging, uavhengig av om tiltakene gjennomføres som programmer, prosjekter eller kontinuerlig utvikling i stående utviklingskapasiteter.

Seniorrådgiver virksomhetsarkitektur vil inngå i et team som understøtter IKT-styringsprosessen hele veien fra identifiserte behov til gjennomføring og leverte IKT-løsninger/-tjenester.

Arbeidsoppgaver:

Vår virksomhetsarkitekt skal:

 • planlegge, iverksette og styre deler av arkitekturområdet i IKT-strategien og den strategiske enheten
 • planlegge, iverksette, koordinere og drive relevante prosesser, aktiviteter og møteplasser, med tilhørende leveranser
 • være strategisk enhets hovedressurs for modellering, med tilhørende kompetanse på rammeverk, metode og verktøy innenfor virksomhetsarkitektur
 • jobbe i grenseflaten mellom virksomhet og teknologi

Hvis du har relevant erfaring, og i tillegg er en energisk prosessdriver som kan håndtere og jobbe i skjæringene mellom politikk, topp-byråkrati, strategi, styring og gjennomføring, er du sannsynligvis personen vi søker etter.

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • utdanning på masternivå eller på tilsvarende akademisk nivå, med ønsket spesialisering innen IKT.
 • 5 års erfaring med relevant arkitekturarbeid i større organisasjoner med komplekst arkitekturlandskap.
 • 3 års arbeidserfaring med virksomhetsarkitektur i en større organisasjon, med tilhørende praktisk erfaring i arkitekturmodellering og bruk av et eller flere relevante arkitekturrammeverk.
 • den som blir tilsatt må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG/COSMIC TOP SECRET før tiltredelse

Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.

Ønskelig kvalifikasjoner:

 • sertifisering og erfaring med modellering i Archimate 3.x
 • sertifisering og erfaring i bruk av arkitekturrammeverket The Open Group Architecture Framework (TOGAF)
 • erfaring med bruk av et arkitekturmodelleringsverktøy
 • erfaring med smidige metoder og rammeverk
 • erfaring med skyteknologi

Personlige egenskaper:

Stillingen krever at du:

 • evner å skape gode relasjoner med interne og eksterne fagmiljøer
 • evner å sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger og er løsningsorientert
 • er flink til å kommunisere og jobber godt sammen med andre
 • har gode analytiske evner og helhetsforståelse
 • jobber strukturert og systematisk
 • er nysgjerrig og initiativrik
 • evner å tenke nytt

Vi legger vekt på personlig egnethet. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Noe reisevirksomhet må regnes med. Stillingen innebærer utstrakt kontakt og samarbeid med etatene i sektoren.

Vi kan tilby:

 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange interessante arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • et godt arbeidsmiljø med positive og hyggelige kolleger.
 • en utfordrende og spennende arbeidsplass med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons- og forsikringsordninger (se www.spk.no for mer informasjon).

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver i lønnstrinn 75-83 (for tiden kr 708 000 – 887 000 brutto per år). Ved særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Powered by Labrador CMS