Ledig stilling:

Forsvarets veterantjeneste søker en dedikert rådgiver

Søknadsfrist: 11.04.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 11.04.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Forsvarets fellestjenester består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en del av Forsvarets fellestjenester bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Oddveig Helen Hopen Utstrand

Tittel: HR-rådgiver

Tlf.: 23 09 55 99

Navn: Bjørnar Bertil Stivang

Tittel: Oberstløytnant

Tlf.: 474 81 658

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Over 100 000 norske kvinner og menn har stilt opp i tjeneste for Norge i internasjonale operasjoner siden 1947. Veterantjenestens hovedoppgave er å styrke anerkjennelse og oppfølging av Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner, samt videreutvikle tilbudet til disse og deres familier. Avdelingens arbeid er rettet både mot samfunnet som helhet, Forsvaret som etat og de mange interessegruppene som på forskjellige måter bidrar til anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner.

Forsvarets veterantjeneste (FVT) ledes av Forsvarets veteraninspektør (FVI), og er en av flere avdelinger under Forsvarets fellestjenester (FFT) som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt.

Som regional rådgiver i FVT vil du ha ansvaret for å følge opp veteranarbeidet i din tildelte region. Dette innebærer kontakt og samarbeid med offentlige aktører, interesseorganisasjoner og Forsvarets avdelinger i regionen. I seksjonen er det fire Rådgiver stillinger som har ansvar for hver sin region; Nord-Norge, Midt-Norge, Sørvest og Østlandet. Alle fire har arbeidsted Oslo.

Dersom en intern søker konkurrerer seg til den utlyste stillingen, kan en av de andre likelydende stillingene i seksjon, med ansvar for en av de andre regionene, bli ledig for fast tilsetting. Om du er interessert i å stå som søker på stillingen som eventuelt blir ledig, ber vi om at du skriver det i din søknad.

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp det regionale veteranarbeidet på Østlandet gjennom kontakt og samarbeid med regionale og offentlige aktører samt frivillige interesseorganisasjoner og Forsvarets avdelinger.
 • Delta som Forsvarets veteraninspektørs (FVI) representant i det regionale fagnettverket for innsatspersonell som ledes av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst i Oslo).
 • Ivareta Forsvarets bidrag inn i det tverrsektorielle samarbeidet på regionalt nivå for ivaretakelse av veteraner og deres familier.
 • Bidra til kompetansehevende tiltak for relevante militære og sivile aktører, samt ta initiativ til videreutvikling av disse.
 • Være rådgiver for Forsvarets veteraninspektør innen spørsmål om regional veteran- og familieivaretakelse.
 • Saksbehandle og bidra i del-prosesser under oppgaveportefølje til seksjonssjef.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant universitets-/høyskoleutdanning på bachelornivå.
 • Erfaring fra statlig og regional forvaltning med tilhørende tjenester.
 • Gode kunnskaper i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Kjennskap til veteranarbeidet i Forsvaret og styrende dokumenter innen området.
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG.

Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Kjennskap til Forsvarets organisasjon og internasjonale operasjoner.
 • Erfaring fra Forsvaret.

Annet

 • Søkerens totale kompetanse vil bli vurdert opp mot avdelingens behov for fag- og teamkompetanse og mangfold.
 • Ved behov må det påregnes tilleggsutdanning/kursing innen veteranfeltet.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.
 • Attester og vitnemål må legges ved søknaden.
 • Kvinner oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper:

 • Du må ha høy arbeidskapasitet og tilpasningsdyktighet.
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og god muntlig formidlingsevne.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi kan tilby:

Gode pensjons- og velferdsordninger, gode muligheter for personlig og faglig utvikling, godt arbeidsmiljø og interessante arbeidsoppgaver

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver SKO 1434, lønnstrinn 60 - 70 pt. fra kr 535 200 til kr 643 000. Det trekkes 2 % av lønnen for pensjonssparing i Statens Pensjonskasse.

Powered by Labrador CMS