Ledig stilling:

Avdelingsdirektør logistikk

Søknadsfrist: 09.08.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 09.08.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Kvilten, Willy

Tittel: Sjef HR-avdeling

Telefon: 94810724

Vår stilling som avdelingsdirektør for logistikkavdelingen er ledig, og vi søker etter deg med faglig integritet og evnen til å samle ansatte for en felles målsetting! Som avdelingsdirektør vil du ivareta sjef Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sin fagmyndighet og sikre koordinert utøvelse av denne fagmyndigheten innen logistikk.

FLO har et utstrakt samarbeid med sivile leverandører gjennom produksjons- og tjenesteavtaler og strategiske partnerskap, og vi står for innkjøp av varer og tjenester for hele Forsvaret.

Vi har rundt 2300 ansatte fordelt på en rekke steder over hele landet, og blant våre ansatte finnes både offiserer og spesialister fra alle forsvarsgrenene. Over 70 prosent av våre ansatte er sivile, hvor vi blant annet har ingeniører, jurister, økonomer og statsvitere.

Lokal flytting innen Osloområdet må påregnes i løpet av 2021.

Arbeidsoppgaver:

Som vår avdelingsdirektør vil din hovedoppgave være å lede logistikkavdelingen i FLO Stab med 16 medarbeidere. Dette innebærer blant annet å;

 • Ivareta personalansvar for ansatte ved avdelingen
 • Fastsette rammebetingelser for planlegging og utøvelse av logistikk i hele Forsvaret gjennom regelverk, instrukser og prosedyrer samt fastsettelse av kompetansekrav
 • Avdelingen har også ansvar for å ivareta et helhetlig prosessansvar innenfor logistikkområdet
 • Spesielt ansvar for at materiellforvaltningen i Forsvaret ivaretas, herunder forvaltningsrutiner, regelverk for materiellregnskap og gjennomføring av forvaltningskontroller
 • Kvalitetssikring og godkjennelse av logistikkløsninger i nye investeringsprosjekter i Forsvaret
 • Være brukerrepresentant i nye investeringsprosjekter. Dette innebærer blant annet å være kravstiller til prosjektene og følge opp leveransene fra prosjektene
 • Ivareta arbeidsgiveransvaret innenfor Strålevern. Herunder ivareta Forsvarets kontakt mot Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet (DSA), fastsette interne regelverk og fastsette kompetansekrav til strålevernskoordinatorene i Forsvaret

Kvalifikasjoner:

 • Masterutdanning innenfor ingeniørfag, logistikk eller IKT. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 5 års ledererfaring inkludert personalansvar
 • Erfaring med supply chain management fra vedlikeholds-, lager- eller produksjonsvirksomhet
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse
 • Gode norsk og engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig er påkrevd

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Erfaring fra logistikkledelse i offentlig virksomhet eller kunnskap om offentlig forvaltning
 • Erfaring fra sertifiseringsarbeid eller regelverksutvikling
 • Erfaring fra arbeid med intern kontroll eller effektiviserings-/forenklingsarbeidet

Personlige egenskaper:

 • Må ha faglig integritet
 • Gode kommunikasjonsevner og relasjonsorientert
 • Gode ledelses- og samarbeidsevner der man evner å sette felles mål og jobbe målrettet mot disse
 • God gjennomføringsevne og evnen til å være en pådriver i de ulike prosessene.

Det vil bli gjennomført intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen.

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Avdelingsdirektør kode 1060 i lønnstrinn 80 – 88 (p.t. 825 900 – 1030 100 kr brutto per år). Stillingen ligger med lederlønnavtale, og tilkommer grunnsatsen på kr 80 000. Av lønn trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS