Ledig stilling:

Stabsbefal vedlikehold (bakkebaserte systemer) ved Luftforsvarsstaben

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Rygge, Norge

Søknadsfrist: 11.04.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

Luftforsvarets ledelse støtter Sjef Luftforsvaret. De sikrer en helhetlig ledelse og styring av Luftforsvaret ved å planlegge, utvikle, produsere og bruke våre luftoperative kapasiteter.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Trond Nilsen

Tittel: Sjef LST A-4 log-fagseksjon

Tlf./E-post: 69 23 85 12

-----

Navn: Rebecca Wilhelmsen

Tittel: HR-rådgiver

Tlf./E-post: 948 96 807

Arbeidsoppgaver

Luftforsvarsstaben (LST) sin fremste og viktigste oppgave er å støtte Sjef Luftforsvaret (SJ L); herunder planlegge, styre, produsere og utvikle operative kapasiteter. LST består av en Støtteavdeling og en Operativ avdeling. Kunngjorte stilling er en del av LST Støtteavdeling og er lokalisert på Rygge flystasjon.

Stabsbefal vedlikehold bakkebaserte systemer skal i denne jobben gi faglig styring, støtte og føringer innenfor eget fagområde, samt bidra i prosjekt- og arbeidsgrupper og nødvendig samarbeid med relevante organ i øvrige forsvarsgrener og sivile myndigheter innenfor logistikkvirksomhet i Luftforsvaret.

Stillingen har grad stabssersjant (OR7) og kan søkes av personell som tidligere har gjennomført befalsskoleutdanning.

Kvalifikasjoner

MÅ KRAV

 • Norsk statsborgerskap
 • Fullført førstegangstjeneste
 • Fullført og bestått grunnleggende befalsutdanning(GBU/BU)
 • Fagtjeneste bakkeutstyr - Grunnleggende kompetanse(tilsvarende 2 år med utøvende bakkeutstyrstjeneste)
 • Fysisk test til karakter 4 for styrke og karakter 4 for utholdenhet*
 • Medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet*
 • Sikkerhetsklarering STRENGT HEMMELIG*

*For alle militære stillinger i Forsvaret kreves det godkjent fysisk test, medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet og godkjent sikkerhetsklarering. Kravene må være bestått innen prøvetidens varighet på 6 måneder. For denne stillingen kreves klarering for HEMMELIG. For nærmere opplysninger om krav kan du henvende deg til oppgitt kontaktperson i annonsen.

ØNSKELIGE KRAV

 • Erfaring fra Forsynings- og vedlikeholdstjeneste
 • Erfaring fra Stabstjeneste - Grunnleggende kompetanse (tilsvarende 2 år erfaring fra stabsarbeid).
 • Erfaring fra Fagleder teknisk - Grunnleggende kompetanse (tilsvarende 2 år erfaring som fagleder teknisk).

Personlige egenskaper

 • Du må være initiativrik, analytisk og systematisk og evner å ha helhetsoversikt.
 • Du må være strukturert, inneha god vurderingsevne.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Du må være sikkerhetsbevisst.

Vi kan tilby

Stillingskode 1567 Stabssersj/Flottiljemester (OR7): Stillingen lønnes iht. Luftforsvarets lønnspolitikk, ltr. 64-67 fortiden kr 593.500,- til kr 626.300,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse. For spesielt godt kvalifisert personell vil Luftforsvaret kunne avvike lønnsplassering fra kunngjort lønn.For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte seksjonssjef oblt. Trond Nilsen

Vilkår og tidspunkt for tilsetting

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (01.08.2023). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Powered by Labrador CMS