Ledig stilling:

Seksjonsleder Helse, sikkerhet, miljø og kvalitet

Søknadsfrist: 15.06.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Loddefjord

Søknadsfrist: 15.06.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Sande, Eirik

Tittel: Sikkerhetsinspektør Sjøforsvaret

Telefon: 960 44 866

Sjøforsvarstaben søker seksjonsleder til seksjon for helse, sikkerhet, miljø og kvalitet i Avdeling for Sikkerhet og Kvalitet (ASK). Avdelingen er en underavdeling i Sjøforsvarsstaben som har kontorplass på Haakonsvern Orlogsstasjon. Sjøforsvarsstaben støtter Sjef Sjøforsvaret med saksforberedelser og beslutningsgrunnlag knyttet til Sjøforsvarets drift og maritime operasjoner. ASK har ansvaret for at sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret utøves i overensstemmelser med gjeldende regler og beste faglige praksis. Vår viktigste oppgave er å verne om liv, helse, miljø og materielle verdier (Quality, Health, Safety, Environment (HSEQ).

Du vil være en av våre dyktige ledere med ansvaret for fagseksjon for sikkerhet (safety) og kvalitetsarbeidet. Seksjonen består av 7 medarbeidere med ansvar for Sjøforsvarets styringssystem, regelverk, dokumentasjon, flytrygging, undersøkelser, HMS, analyser og revisjoner. Seksjonsleder skal påse at Sjøforsvaret driftes i samsvar med gjeldende lov, forskrift og regelverk.

Gjennom daglig drift og stadig forbedring skal seksjonsleder sørge for at styringssystemet er et hensiktsmessig verktøy for Sjøforsvarets ledelse. Systemet skal gi relevant styringsinformasjon til Sjøforsvarets ledelse og dokumentere at driften er i samsvar med lov, forskrift og beste praksis innenfor maritim virksomhet. Gjennom faglig rådgivning, analyser og undervisning bidrar seksjonen til sikker drift og operativ evne ved våre fartøy og kampavdelinger. Sjøforsvaret søker deg med god faglig erfaring innfor helse-, sikkerhets- , miljøarbeid og kvalitet (HSEQ) fra maritim næring.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede fagseksjon for helse, sikkerhet, miljø og kvalitet i Sjøforsvarets Avdeling for Sikkerhet og Kvalitet (ASK).
 • Planlegging og prioritering av seksjonens personellressurser.
 • Ivareta Sikkerhetsinspektørens ansvar for at Sjøforsvarets virksomhet innen sikkerhetsstyring utøves i overensstemmelse med gjeldende regelverk og beste faglige praksis.
 • Vedlikeholde og stadig forbedre prosesser for sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret.
 • Utarbeide relevant regelverk for sikkerhetsstyring og sikre at regelverket overholdes.
 • Implementere, drifte og kontinuerlig forbedre Sjøforsvarets styringssystem.
 • I samarbeid med sikkerhetsinspektør forberede og presentere status på sikkerhets- og styringssystemet for sjef Sjøforsvaret ved ”Ledelsens årlige gjennomgang”.
 • Føre løpende kontroll med, og følge opp avdelingens ansvar pålagt gjennom Sjef S plan (virksomhetsplan), handlingsplan etter Ledelsens Årlige Gjennomgang og sikkerhetstilrådninger.
 • Sikre at kompetanseutvikling i Sjøforsvaret innen sikkerhetsstyring og risikohåndtering er helhetlig og målrettet mot de utfordringer man står ovenfor.
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde og sikre at faglig underlagt personell innehar nødvendig kompetanse.
 • Ivareta nødvendig kontroll og vedlikehold av Sjøforsvarets etablerte dokumentasjonsstruktur og regelverksportefølje.
 • Påse at avdelingens ansvar for oppfølging av Sjøforsvarets virksomhetsstyring og miljøvern ivaretas, herunder utarbeide Sjøforsvarets miljøvernpolicy og utvikle prosesser for Sjøforsvarets arbeid mot forurensing og miljøskader.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor fra universitet eller høyskole innenfor fagområdet sikkerhet (martim safety eller shipping), kvalitetsledelse, juridiske fag eller andre relevante fagområder.
 • Erfaring fra maritimt sikkerhetsarbeid (safety).
 • Gode kunnskaper om relevant regelverk som skipssikkerhetslov, miljøvernlovgivning, arbeidsmiljølov og medbestemmelse.
 • Flytende norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres til hemmelig og Nato Secret før tiltredelse.
 • Ledererfaring 3-5 år innenfor relevant virksomhet.
 • I særskilte tilfeller kan kravet til relevant utdanning fravikes for kandidater med mer enn 5 års relevant ledererfaring fra stillinger med ansvar for sikkerhetsstyring i rederier eller offshorevirksomhet.

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Master fra universitet eller høyskole innenfor fagområdet sikkerhet (Martim safety eller shipping), kvalitetsledelse, juridiske fag eller andre relevante fagområder.
 • Inngående kjennskap til ISM koden og krav til sikkerhetsstyringssystemer for flyttbare innretninger og norske skip.
 • Erfaring fra utvikling og forvaltning av dokumentasjon og regelverk innenfor maritim virksomhet.
 • Erfaring fra drift av sikkerhetsstyringssystemer i maritim sektor.

Personlige egenskaper:

 • Analytisk
 • Systematisk og produktiv
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode lederegenskaper
 • Relasjonell og pålitelig

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et positivt kollegialt arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • Gode pensjons- velferdsordninger som bl.a. mulighet for inntil to timer trening i arbeidstiden. På basen Haakonsvern har du tilgang til et av de største idrettsanlegg i en norsk militærleir med blant annet svømmehall og styrkerom.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seksjonsleder stillingskode 1211, ltr. 68-78 p.t. kr. 618 600-768 500pr. år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS