Ledig stilling:

Prosjektleder for hovedoverhaling av Fregatt

Søknadsfrist: 05.05.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Loddefjord

Søknadsfrist: 05.05.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Nina Grimeland

Tittel: Teamleder Bemanning Marinen

Telefon: 99 09 29 39

Navn: Åge Vetaas

Tittel: Kommandørkaptein, Teknisk sjef Marinen

Telefon: 55 50 48 71

Den kongelige norske marine er Norges sjømilitære kampkraft. Marinens primæroppgave er til enhver tid å kunne ivareta det militære forsvaret av norske havområder om nødvendig. Dette ansvaret innebærer også å bevare norsk handlefrihet mot militært og annet press, samt sikre fri tilgang til norske havområder og havner. Marinen er alltid i operasjoner – eller i forberedelser til operasjoner.

Fregattene i Fridtjof Nansen-klassen overtok i 2007 for den tidligere Oslo-klassen, og representerte en helt ny æra i Sjøforsvaret. Fregattene er i stand til å bekjempe trusler både i luften, på overflaten og under vann. Et av fregattenes primære krigføringsområder er anti-ubåtkrigføring, som maksimeres med innfasingen av NH90 helikopteret med dippingsonar og lettveksttorpedoer. Fregattenes primære operasjonsområde er det åpne hav, men de kan også løse oppdrag i kystnære strøk og skjærgård. I tillegg til de tradisjonelle krigføringsområdene har fregattene andre oppgaver som tilstedeværelse og suverenitetshevdelse, deltakelse i søk- og redningsoperasjoner (SAR) og støtte til sivile myndigheter på patrulje i norske farvann.

Som prosjektleder hovedoverhaling Fregatt er du en del av Marinestaben sin tekniske avdeling (N4). Den viktigste oppgaven til Marinestaben er å støtte Sjef Marinen med situasjonsforståelse og beslutningsstøtte til å kunne prioritere og koordinere styrkeproduksjon i Marinen slik at styrkene er klare til innsats i henhold til operative krav.

Er du god i planlegging, prosjektledelse og har fortståelse og teknisk innsikt samt forstår at det er samvirke mellom teknologi, organisasjon og mennesker som i fellesskap gir operativ evne søker Marinen deg.

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha militær videregående offisersutdanning (VOU) fra Forsvarets Høyskole og ha vært offiser med teknisk eller forvaltningsmessig bransje.
 • Stillingen har militært gradsnivå Kommandørkaptein og du må ha Orlogskapteins grad eller høyere for å være kvalifisert.
 • Du må kunne bli sikkerhetsklarert for hemmelig (H) og Nato secret (NS) før tiltredelse, bakgrunnssjekk vil bli gjennomført.
 • Du må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) samt gjennomføre og bestå fysisk test med karakter 4 for utholdenhet og 4 for styrke som er kravet ved re-tilsetting.
 • Du må være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom Sjøforsvaret finner det relevant/nødvendig.
 • Det er ønskelig at du har fartstid fra fregatt eller sjøoperativ tjeneste. Erfaring fra forsvarssektoren eller næringslivet med fartøyer av tilsvarende kompleksitet kan kompensere for manglende fartstid på fregatt, etter Sjøforsvarets vurdering.
 • Det er ønskelig at du har prosjekterfaring fra forsvarssektoren eller næringslivet.
 • Det er ønskelig med erfaring i bruk av ERP systemene SAP eller IFS. Erfaring med andre ERP systemer kan kompensere for manglende erfaringer med SAP/IFS

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju, og må påregne og gjennomføre fysisk test og medisinskutsjekk på intervjudagen. Vi oppfordrer deg som søker til å skildre hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du tenker er relevant i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en i rekrutteringssystemet vårt Webcruiter. Det gjør at vi får et godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonen dine. Merk vedlegg som vitnemål, attester og sertifikater med intuitiv relevant tekst.

Personlige egenskaper:

 • Du må ha meget gode samarbeidsevner og evne til helhetsoversikt.
 • Du må være samvittighetsfull, initiativrik, fleksibel, systematisk og ha god vurderingsevne.
 • Du må ha stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide både selvstendig og i team med andre fagområder.

Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt ved ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Jobb i et av Norges fremste og største maritime fagmiljø sammen med dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag.
 • Gode pensjons- velferdsordninger med medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning, med muligheter for boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Bl.a. mulighet for inntil to timer trening i arbeidstiden når tjenesten tillater det. På basen Haakonsvern har du tilgang til et av de største idrettsanlegg i en norsk militærleir med blant annet svømmehall og styrkerom.
 • Fleksibel arbeidstid når tjenesten tillater det.

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 1521oberstløytnant/kommandørkapt (OF4), ltr 72-77 p.t. kr. 670.100,- til kr. 744.600,- pr. år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Powered by Labrador CMS