Ledig stilling:

Systemingeniør

Søknadsfrist: 06.05.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Kolsås

Søknadsfrist: 06.05.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Iversen, Kjartan

Tittel: Overingeniør

Telefon: (+47) 906 27 793

Cyberforsvaret er Forsvarets fremste ressurs i utviklingen mot et nettverksbasert forsvar. Cyberforsvarets IKT-tjenester er Cyberforsvarets største IKT-miljø, og samler en rekke svært varierte kompetansemiljøer som avhenger av god samhandling. Cyberforsvarets IKT-tjenester skal sørge for fungerendekommunikasjons- og virksomhetsprosesser i fred, krise, konflikt og krig.For ytterligere informasjon om Cyberforsvaret og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no.

Leveranseavdeling applikasjon er ansvarlig for teknisk drift av sluttbrukertjenester og forvaltning av Forsvarets styringssystemer innen personell-, materiell-, og økonomifunksjoner.

Avdelingen har ledig fast stilling som Systemingeniør innen drift av antivirus/logganalyseverktøy samt teknisk videreutvikling og feilretting av tjenestene.

Tjenestested er Kolsås.

Arbeidsoppgaver:

o Samarbeide med forvalter/utvikler samt funksjonelt ansvarlige og brukere i forhold til utvikling, konfigurasjon og oppsett av antivirus/logganalyseverktøy.

o Dokumentasjon, herunder å dokumentere endringer og feilrettinger.

o Utføre planlegging, innføring og drift av nye og endrede tjenester.o Delta i bilateralt samarbeid med sikkerhetsmiljøene innenfor fagfeltet.

Kvalifikasjoner:

o Videregående utdanning med fagbrev innen relevant fagområde.

o Minimum 2 års relevant tjenesteerfaring (Primært IKT)o Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for eventuell manglende formell utdanning.

o Relevant erfaring innen Windows server drift.o Erfaring fra drift av større nettverks-løsninger.

o Erfaring fra drift av større Windows miljøer og VMware.o Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig og Cosmic Top Secret før tiltredelse.

Det er ønskelig med:

o Erfaring fra ett eller flere av områdene antivirus og malware produkter, logganalyseverktøy, samt kjennskap til Lean, Scrum/Kanban og ITIL rammeverk.

o Kunnskap om støtteverktøy som Remedy og HP Quality Center eller liknende.

Personlige egenskaper:

o Gode samarbeidsevner, hvor man bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø.

o Arbeide selvstendig, systematisk og strukturert, og ha evne til helhetsoversikt.o Tålmodighet og evne til å håndtere forskjellige typer mennesker.

o Kommunisere godt også utenfor teknisk nivå.

o God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi tilbyr:

Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et kunnskapsrikt arbeidsmiljø.Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden, mulighet for å søke om barnehageplass i egen barnehage, fine treningsfasiliteter i leirens sports kompleks (svømmehall, klatrevegg, styrkerom, squashbaner, idrettshall).

Lønn etter Statens lønnsregulativ som avdelingsingeniør kode 1085 LR 22 lønnstrinn 60 -70 kr 535 200 - 643 000 brutto per år med forbehold om godkjenning og avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Powered by Labrador CMS