Ledig stilling:

Overingeniør til sentral brukeradministrator

Søknadsfrist: 24.05.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Kolsås

Søknadsfrist: 24.05.22

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Sjur Flage

Tittel: Overingeniør

Telefon: (+47) 992 08 148

Cyberforsvaret er ansvarlig for å drifte, vedlikeholde og beskytte Forsvarets samband og informasjonsinfrastruktur.

Cyberforsvarets avdeling for IKT-tjenester (CIKT) ivaretar sentral drift og modernisering av Forsvarets IKT-tjenester og forvaltningssystemer. CIKT har CYFORs største IKT-miljø, og består av en rekke svært varierende kompetansemiljøer som avhenger av god samhandling. CIKT skal sørge for fungerende kommunikasjons- og virksomhetsprosesser i fred, krise og krig. Avdelingen ledes fra Kolsås utenfor Oslo.

Ved seksjon Applikasjon og Tjenester/Identitet og tilgangsstyring er det ledig fast stilling som som Sentral brukeradministrator - overingeniør.

Faggruppen IDTS jobber med identitet og tilgangsstyring på Forsvarets Sikre Plattformer. Typiske ansvarsområder er administrering av brukerkontoer og tilganger på forskjellige informasjonssystemer hvor saksbehandling på saker som meldes inn fra kunder til IDTS er hovedoppgaven til faggruppen. I tillegg skal man sørge for at prosesser som er etablert fungerer og eventuelt reviderer prosesser som endres over tid. Utføre problemløsning når feil oppstår, finne feilen og rette de. Enkelte i faggruppen deltar i prosjekter for å stille krav for fagområdet når det er behov for det. I tillegg er det enkelte i faggruppen som har i oppgave å samhandle med Forsvarsmateriell rundt forvaltningsaktiviteter som tilhører fagområdet identitet og tilgangsstyring.

Arbeidsoppgaver:

 • Drift, problemløsing og systemanalyse av driftsverktøy innen fagområdet identitets- og tilgangsstyring på Forsvarets sikre Plattformer.
 • Representere seksjonen i prosjekter og linjeaktiviteter innenfor faggruppens ansvarsområder.
 • Bistå faggruppeleder i å opprettholde rett kunnskapsnivå innenfor faggruppen.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3 års utdanning fra universitet/høyskole, innenfor relevant fagområde.
 • Minimum 3 års relevant tjenesteerfaring.
 • Annen utdanning, sertifiseringer og lengre relevant erfaring kan etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Cosmic Top Secret og Strengt Hemmelig før tiltredelse.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • God kjennskap til Forsvaret og Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur.
 • Grunnleggende forståelse av ITIL.Ønskelig med erfaring fra implementering av Identity and Access Management(IAM) verktøy og/eller Priviledged Access Management(PAM) verktøy.
 • Erfaring fra drift av UAN løsninger eller applikasjoner
 • Erfaring fra PowerShell og scripting
 • Erfaring fra SAFe og ITIL rammeverkene

Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg med profesjonell serviceinnstilling og gode samarbeidsevner, og som ønsker å bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø.
 • Du må kunne jobbe både selvstendig og i team.
 • Det stilles krav til at du har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et kunnskapsrikt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.

Lønn etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087 lønnstrinn 60 - 70, kr 543 500 – 650 300 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Powered by Labrador CMS