Ledig stilling:

Vi søker militær avdelingslege på Kjevik

Søknadsfrist: 01.10.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Kjevik

Søknadsfrist: 01.10.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv. Luftforsvarets skolesenter på Kjevik sin hovedoppgave er å utdanne kompetent personell til Luftforsvaret. Her gis befalsutdanning til alt personell, og fagutdanning innen teknisk og operativ tjeneste.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Fiskvik, Hans Erik Munkvold

Tittel: Leder sanitetsseksjon

Telefon: 380 65154/936 55192

Navn: Olsen, Vegard

Tittel: HR-medarbeider

Telefon: 380 65116/930 57870

Kunne du tenke deg en jobb med mange spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i garnison og under feltmessige øvelse, samtidig som det tilrettelegges for gode muligheter for faglig utvikling?

Da er stillingen som avdelingslege på Kjevik noe for deg.

Arbeidsoppgaver:

Avdelingslegen skal utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglementer og lede den militærmedisinske virksomheten ved avdelingen, samt forestå klinisk virksomhet.Herunder

 • medisinske vurderinger, utredninger og behandling av Forsvarets personell
 • sanitetsstøtte ved feltmessige øvelser etter behov
 • annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger
 • forebyggende og helsefremmende virksomhet ved basen.

Stillingsinnehaveren er medisinskfaglig rådgiver for sjef og ansatte ved avdelingen, og skal i tillegg bidra i kvalitetssikring av tjenesten ved legekontor/sykestue, samt utføre administrative oppgaver knyttet til fagområdet.

Kvalifikasjoner:

Det stilles krav til følgende kvalifikasjoner:

 • Medisinsk embetseksamen og autorisasjon som lege.
 • Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge. Vitnemål/ attester må være oversatt av statsautorisert oversetter.
 • Minimum 3 års relevant praksiserfaring som lege.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Førerkort kl B.
 • Må gjennomføre og bestå fysisk test ihht Forsvarets krav : Oversikt over fysiske krav i Forsvaret
 • Den som ansettes må ha plettfri vandel og må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG.
 • Det er videre ønskelig med spesialisering og erfaring innen allmennmedisin.

I tillegg kreves det befalsutdanning eller offiserskurs for akademisk befal. Søkere som mangler dette, kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserskurs (ca 8 uker) ved første anledning.

Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet. Søkerne må derfor tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1: Skikket for stab/ basetjenester ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde). I tillegg vil søkere måtte gjennomføre og bestå fysisk test.

Personlige egenskaper:

Personlige egenskaper vi etterser hos kandidatene ved tilsettingen er at man:

 • er pålitelig og omsorgsfull
 • kan arbeide selvstendig og strukturert
 • er fleksibel, initiativrik og løsningsorientert
 • har gode samarbeidsevner
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi kan tilby:

 • En spennende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø.
 • Mange spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Fysisk trening i arbeidstiden.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Egen bedriftshelsetjeneste.

Tilsetting som major i 100% stilling med redusert bundet arbeidstid (18 timer pr uke).Lønn etter Statens regulativ, ltr. 64-67, pt. kr 583.500 – 615.800 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling.Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Intervju må påregnes i forbindelse med tilsettingen.

Powered by Labrador CMS