Ledig stilling:

Seniorjurist

Søknadsfrist: 09.08.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Kjeller

Søknadsfrist: 09.08.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges vedsøknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Skogø, Åse Louise Rolfsøn

Tittel: Underdirektør

Telefon: 913 55 487E-post: [email protected]

Som ansatt i Strategiske anskaffelser vil du få gleden av å jobbe i en meget spennende og fremoverlent organisasjon hvor god arbeidskultur, entusiasme og et godt sosialt arbeidsmiljø står i fokus. Forsvaret har i tillegg gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden. Sjekk gjerne ut hjemmesiden vår for å bli bedre kjent med oss: www.forsvaret.no. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), har ansvar for innkjøp, etterforsyning og vedlikehold av materiell til Forsvaret. FLO har i overkant av 1 900 ansatte og gjennomfører anskaffelser for ca. 13 MRD årlig. FLO er en kompetansebedrift og de ansatte er blant annet offiserer, ingeniører, økonomer, jurister, prosjektledere og teknisk personell.Strategiske anskaffelser har ansvar for gjennomføring av driftsanskaffelser, herunder gjennomføring av anskaffelser, implementering og forvaltning av inngåtte kontrakter og rammeavtaler.Avdeling Støtte forvalter et årlig forbruk på over 4 milliarder NOK og forvalter en spennende portefølje innenfor områdene: IKT, Proviant, Transport, Profesjonelle Tjenester, Reise og forbruksmateriell. Vi er kategoriorganisert og er totalt 35 ansatte. Stillingen er nyetablert.Tjenestested: For tiden på Kjeller base, Lillestrøm – god tilgang til buss og bare 20 minutter med bil fra Oslo

Arbeidsoppgaver:

 • Juridisk kvalitetssikring og rådgivning
 • Gi bistand og støtte i forbindelse med gjennomføring av anskaffelser
 • Holde interne kurs
 • Bistå ved klager, innsynsbegjæringer mv.
 • Bistå ved saker for KOFA og domstolene.

Kvalifikasjoner:

Må krav:

 • Master innenfor rettsvitenskap
 • Minimum 5 års erfaring med offentlige anskaffelser, der minst tre av disse er med gjennomføring av anskaffelser fra A-Å
 • Erfaring fra store og komplekse organisasjoner
 • Erfaring med klageprosesser for KOFA
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk -god engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Bør krav:

 • Erfaring fra Forsvarssektoren

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er:

 • Initiativrik, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater
 • Metodisk og systematisk, planlegger og gjør klare prioriteringer
 • Rask til å forstå komplekse problemstillinger og foretar gode vurderinger
 • God til å samarbeide med andre og er trygg i rollen som faglig veileder
 • God på kommersiell forståelse og evner å se hele verdikjeden

Søker må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364 for tiden ltr 74-82 kr 694 400 - 864 100. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS