Ledig stilling:

Cyberforsvaret søker avdelingsingeniør til stasjon NOVIK

Søknadsfrist: 15.04.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Inndyr, Norge

Søknadsfrist: 15.04.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Ingvald Sandnes

Tittel: Stasjonssjef

Tlf: (+47) 75 57 87 34

Om oss:

Cyberforsvarets CIS-regiment drifter Forsvarets nasjonale kommunikasjonsinfrastruktur, etablerer sambandssystemer for Forsvarets operasjoner nasjonalt og internasjonalt og støtter Forsvarets operasjoner med IKT-systemer. For ytterligere informasjon om Cyberforsvaret (CYFOR) og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no

Ved stasjon NOVIK er det ledig stilling som avdelingsingeniør. Hovedoppgave til stasjon NOVIK er kommunikasjonsformidling til ubåter og som avdelingsingeniør vil du ha ansvaret for det tekniske utstyret ved stasjonen, med hovedvekt på radioteknisk utstyr.

Jobben byr på interessante og spesielle utfordringer og inngår i stasjonens turnustjeneste. Tjenestested er Stasjon Novik ,10 mil syd for Bodø.

Cyberforsvaret er under omstilling og endringer i arbeidsoppgaver og nivåer må påregnes.

Arbeidsoppgaver:

 • Drifte og vedlikeholde stasjonens tekniske utstyr, med hovedvekt på radioutstyr
 • Implementere og kvalitetssikre vedtatte endringer på tjenestene
 • Analysere avvik og feilsituasjoner innen systemområdene
 • Oppdatere driftsverktøy og driftsdokumentasjon
 • Stillingen inngår i stasjonens turnustjeneste

Kvalifikasjoner:

 • Videregående utdanning innenfor elektronikk/elektro
 • Minimum 2 års relevant tjenesteerfaring, eksempelvis radiofag/elektronikk
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Førerkort klasse B
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret før tiltredelse
 • I forbindelse med arbeid i fjellanlegg og fjelltopp er det krav om god helse og du må kunne fremlegge tilfredsstillende helseattest. Det er krav om årlig fysisk test for stillingshaver

Ønskelige kvalifikasjoner :

 • 3-årig ingeniørhøgskole innen relevant fagområde, eksempelvis elektronikk
 • Førerkort klasse BE
 • Grunnleggende kunnskap innen data, radioteknisk bakgrunn

Personlige egenskaper:

 • Ta initiativ og være løsnings- og resultatorientert
 • Lojal, positiv og nysgjerrig med et ønske om faglig utvikling
 • Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Arbeide selvstendig og strukturert
 • Evne til helhetsoversikt

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som avdelingsingeniør kode 1085, ltr 52 - 62 kr 466 500 - 555 80 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS